Institute atliekami tyrimai apima didelį spektrą aktualiausių ir naujausių mokslinių temų. Susijungus dviems katedroms, atsirado dar palankesnės sąlygos skirtingų sričių mokslininkams rengti bendrus mokslinius projektus bei kartu vykdyti mokslinius tyrimus.

Institute atliekami kraujagyslių endotelio išskiriamų medžiagų ir jų poveikio tyrimai, endotelio kalcio aktyvuojamų kalio kanalų svarbos azoto oksido sintezei tyrimai, širdies vainikinių kraujagyslių funkcijos ir jos sutrikimų hipertenzijos metu tyrimai, azoto oksido išsiskyrimo sutrikimai arterijose hipertenzijos metu. Taip pat tiriama plautinės hipertenzijos įtaka širdies darbui ir plautinių arterijų pokyčiai, atliekami plaučių arterijų pokyčių mechanizmų tyrimai, plautinės hipertenzijos metu. Tyrinėjami erekcijos sutrikimai ir jų mechanizmai, kalcio įtaka ir vazokonstrikcijos mechanizmai.

Institute įdiegtos ir išvystytos smulkiųjų arterijų in vitro miografijos ir izoliuotos perfuzuojamos širdies kompiuterizuoto tyrimo metodikos. Institute atliekami kraujagyslių kontraktiliškumo tyrimai vielinės miografijos metodu. Šių tyrimų metu tiriamas augalinių preparatų ir jų sudedamųjų dalių poveikis kraujagyslių tonusui siekiant nustatyti naujų augalinių preparatų poveikio kraujagyslių tonusui mechanizmus bei sukurti kraujospūdžio mažinimui palankius preparatų derinius.

Instituto mokslininkai 2010 – 2013 m. dalyvavo projekte tema „Ginkmedžių, gudobelių ir sukatžolių optimalių derinių paieška ir kapsulių sukūrimas, įvertinus šių augalų poveikį širdies ir kraujagyslių funkcijai“.

Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Onkologijos institutu atliekami tyrimai tema „Rezistentiškumo spindulinei terapijai moduliacija navikinio proceso metu“. Išvesta atspari spindulinei terapijai ląstelių linija, nustatyta genų, turinčių įtaką atsparumo spindulinei terapijai  išsivystymui, raiška. Numatoma tirti rezistentiškumo spindulinei terapijai moduliaciją β-gliukanais.

Taip pat Institute atliekami tyrimai siekiant nustatyti renino-angiotenzino sistemos (RAS) funkciją, ekspresiją bei lokalizaciją, ištiriant sveikų ir nutukusių pacientų tuščiosios žarnos mėginius.

Projekto partneriai – Department of Gastrosurgical Research and Education, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden. Šie tyrimai atliekami naudojant „Western blot“, „Immunohistochemistry“, „ELISA“, „Ussing chamber“ metodikas. Tikimasi įrodyti, renino angiotenzino sistemos (RAS) egzistenciją tuščiojoje žarnoje, kas leistų konkrečiai žinoti atskirų RAS komponentų poveikį absorbcijos funkcijai.

Bendradarbiaujant su Veterinarijos akademijos mokslininkais atliekami tyrimai su energetiniais gėrimais, tiriama jų vartojimo įtaka kardiomiocitų struktūriniams pokyčiams.

Instituto mokslininkai nagrinėja aktualius vaistų veiksmingumo, tarpusavio sąveikos, nepageidaujamų reakcijų į vaistus klausimus. Analizuojamas atskirų vaistų suvartojimas, nagrinėjama vaistų suvartojimo priklausomybė nuo ligų paplitimo ir socialinių veiksnių.

Taip pat vykdomi klinikinės farmakokinetikos, vaistų efektyvumo vertinimo, farmakoepidemiologiniai ir farmakoekonominiai tyrimai. Taip pat atliekama nemažai tyrimų racionalios vaistų farmakoterapijos tematika. Šie tyrimai atliekami bendradarbiaujant su LSMU ligonine Kauno klinikomis.

Šiuo metu atliekamas tyrimas tema „Imunosupresantų terapinių koncentracijų nustatymas ir jų monitoravimas naudojant tikimybių teorijos modelį“. Taikant matematinių tikimybių teorijas siekiama nustatyti imunosupresantų terapinių langų ribas po skirtingų organų transplantacijos ir nustatyti kokia yra tikimybė dozuoti vaistą tiksliai. Tiriamieji – pacientai po organų transplantacijos (inkstų, kepenų, širdies, plaučių ar kaulų čiulpų), kuriems buvo paskirtas gydymas imunosupresantais. Į tyrimą planuojama įtraukti ne tik pacientus, kuriems organo tranplantacija buvo atlikta Lietuvoje, bet ir Prancūzijos Limoges universiteto ligoninės, su kuria bendradarbiaujama šio tyrimo metu, pacientus.

Viena iš naujų instituto mokslinių sričių – kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos tyrimai. Šiuo metu institute vykdomi trys Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai šioje srityje.

Taip pat rengiama daktaro disertacija tema „Kamieninių ląstelių preparato kūrimas, charakterizavimas ir taikymas inkstų regeneracijai“. Šio mokslinio darbo metu bus atliekamas raumeninės kilmės ir kaulų čiulpų kilmės kamieninių ląstelių izoliavimas, kultivavimas ir taikymas ikiklinikiniame nefrotoksiškumo modelyje su laboratoriniais gyvūnais, terapinių žvalgomųjų dozių parinkimas, efektyviausios kamieninių ląstelių terapijos atrinkimas, kamieninių ląstelių preparatų farmakokinetikos ir farmakodinamikos tyrimai.

Institutui įsigijus naują įrangą, atsivėrė naujos galimybės vykdyti farmakologinius tyrimus su izoliuotais laboratorinių gyvūnų organais ar audiniais. Šioje srityje šiuo metu dirba Instituto doktorantė, Farmacijos ir Medicinos fakultetų magistrantai.