Slaugos fakulteto dekanatas

LSMU Slaugos fakultetas Slaugos klinika
Eivenių g. 4, Kaunas 50103, Lietuva
+370 37 327 234 slaugos.fakultetas@lsmu.lt
MLK 6 aukštas
Prof. dr. Jūratė Macijauskienė
Medicinos akademijos Slaugos fakulteto dekanė
Prof. Daiva Petruševičienė
Slaugos fakulteto prodekanė
Enrika Morkienė
Slaugos fakulteto vyriausioji administratorė
Rasa Kleinienė
Slaugos fakulteto administratorė
Visi kontaktai