Projektas „Valgomo dangalo iš rūgščių išrūgų ultafiltrato su biokomponentais bei biopakuotės panaudojimas probiotinio sūrio saugos ir kokybės užtikrinimui“ (BIOCOAT)

Pripažindama esamą tvarių, saugių ir sveiko maisto sistemų poreikį, mūsų projekto komanda ketina išplėsti natūralių bioaktyviųjų komponentų ir skystų rūgščių išrūgų naudojimą, paruošdama iš jų apsauginę valgomą sūrio dangą ir adaptuodama iš išrūgų pagamintą bioskaidžią pakuotę sūrio pakavimui. Projekto idėja: sukurti valgomąją dangą iš rūgščių išrūgų baltymų koncentrato ir natūralių biologiškai aktyvių junginių, komponuojant ją su biologiškai skaidoma pakuote probiotinio sūrio saugai, tvarumui ir funkcionalumui didinti.

 • Projekto vykdytojas:Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU, LT;
 • Projekto vadovas: Malakauskas, mindaugas.malakauskas@lsmu.lt;
 • Projekto partneriai: Nofima, NO; I. Rud; Latvian University of Agriculture, LV; S. Muizniece-Brasava; Biotechnology Competence Centre, BioCC OÜ, EE, E.  Tammsaar;
 • Finansavimas: EEE finasinių mechanizmų lėšos;
 • Projekto išlaidų suma: 973530 Eurų;
 • Projekto įgyvendinimo terminas:2021-01-01 – 2023-12-31.

Tikslai

 • Sukurti valgomąją dangą su skystų rūgščių išrūgų baltymų koncentratu kaip biologiškai aktyvių junginių maistinę matricą ir išanalizuoti jos fizikinius, cheminius bei mikrobiologinius rodiklius;
 • Parinkti tinkamų fiziocheminių ir mikrobiologinių parametrų biologiškai skaidomą pakuotę, pagamintą iš perdirbtų atliekų,  tinkamą probiotinio sūrio pakavimui;
 • Ištirti valgomosios dangos ir biologiškai skaidžių pakuočių derinio poveikį probiotinio sūrių saugai, tvarumui ir kokybei jų brandinimo ir laikymo metu;
 • Išanalizuoti apsauginių ir probiotinių pieno rūgšties bakterijų, esančių dangoje ir sūryje, tarpusavio sąveiką bei jų įtaką proteolizės mastui ir pobūdžiui;
 • Ištirti eksperimentinio sūrio virškinamumą in vitro, įvertinant probiotinių ir apsauginių pieno rūgšties bakterijų išgyvenamumą virškinimo metu bei sinbiotinį poveikį žarnyno mikrobiotai.

Rezultatai

Sukurtas Biodangos prototipas (technologija), registruotas LT patentas (apsauginė valgomoji sūrio danga iš rūgščių išrūgų koncentrato ir biokomponentų); mokslinė produkcija.

Galerija