Surname, Name
Briedis, Vitalis
Degree (received date)
Daktaras (1990-04-04) / Doctor of science
Academic name
Profesorius (2009-03-20)/ Professor
E-mail
vitalis.briedis@lsmu.lt
Research interests
Farmacinė technologija ir biotechnologija, vaistų ir biologinių preparatų kūrimas, vystymas, kokybės užtikrinimas ir kontrolė, biologinis prieinamumas ir bioekvivalentiškumas, biopanašumas, klinikinė farmacija
Research interests (EN)
Pharmaceutical technology and biotechnology, development, quality assurance and control of pharmaceuticals and biopharmaceuticals, , bioavailability and bioequivalence, biosimilarity, clinical pharmacy
Loading... 48 0 1000 0 false
Loading... 61 0 1000 0 false
Loading... 7 0 1000 0 false