Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/92498
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Slauga / Nursing (M005)
Author(s): Ivaškienė, Vida;Markevičius, Vytautas;Raškevičius, Kęstutis;Velička, Deivydas
Title: Didelio ir mažo meistriškumo bušido kovotojų sportinės veiklos motyvacija
Other Title: Motivation of sports activities of bushido fighters of high and low mastership
Is part of: Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (VII) : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra ; Atsakingas redaktorius: Aurelijus Kazys Zuoza : [elektroninis išteklius]. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014, 2014, [VII]
Extent: p. 252-257 : pav
Date: 2014
Note: Bibliogr. : p. 255-256
Keywords: Bušido kovotojai;Motyvacija;Didelis ir mažas meistriškumas;Martial arts;Motivation
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti ir palyginti skirtingo meistriškumo bušido kovotojų sportinės veiklos motyvaciją. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, statistinė analizė. Tiriamiesiems buvo pateikta 56 klausimų standartizuota F. Herzberg (1996) anketa nustatyti šiuos aštuonis veiklos motyvus: finansinį, pripažinimo ir dėkingumo, atsakomybės, santykių su treneriu, karjeros, laimėjimų, darbo turinio, bendradarbiavimo. Aukščiausias kiekvieno motyvo įvertinimas – 28 balai. Tyrimo duomenys apdoroti SPSS 21.0 programa. Rezultatų skirtumų patikimumas nustatytas pagal Stjudento t kriterijų. 95 proc. patikimumo lygmuo (p < 0,05) vertinamas kaip statistiškai patikimas. Anoniminė anketinė apklausa buvo vykdoma 2013 metais Kauno ir Vilniaus sporto klubuose. Dideliam ar mažam meistriškumui sportininkai buvo priskiriami pagal sporto klubo trenerių reitingą. Anketinėje apklausoje dalyvavo 95 (42 didelio ir 53 mažo meistriškumo) bušido kovotojai. Tiriamųjų amžius 21,1 ± 2,7 metų, sportinis stažas ‒ 3,6 ± 1,8 metų. Rezultatai ir išvados. Didelio meistriškumo bušido kovotojams sportinėje veikloje svarbiausi yra finansinis (26,7 ± 1,2 balo), laimėjimų (24,4 ± 0,9 balo) ir darbo turinio (23,0 ± 0,8 balo) motyvai. Mažo meistriškumo bušido kovotojams svarbiausi yra darbo turinio (23,8 ± 0,9 balo), bendradarbiavimo (20,3 ± 0,6 balo) ir santykių su treneriu (19,7 ± 0,8 balo) motyvai . Didelio meistriškumo bušido kovotojams finansinis, pripažinimo ir dėkingumo bei laimėjimų motyvai ženkliai svarbesni (p <0,05) nei mažo meistriškumo kovotojams
The aim of the research was to study and compare the motivation of sports activities of bushido fighters with different level of performance. The methods of the research: the study and analysis of literary sources; questionnaire; mathematical statistics. The subjects were to fill in the standardized F. Herzberg‘s (1996) questionnaire consisting of 56 questions aimed at establishing the following eight motives of activities: financial, recognition and gratitude, responsibility, relations with the coach, career, achievements, nature of activities and cooperation. Maximum estimation of each motive was set at 28 points. The data obtained as a result of the research carried out were processed using the methods of mathematical statistics. Student’s criterion t was applied in determining difference reliability. The research using the method of questionnaires was carried out in 2013. The subjects consisted of 42 of high mastership and 53 of low mastership bushido fighters. The total number of subjects included 95 sportsmen. The average age of the sportsmen studied was 21.1 ± 2.7 years, sport experience ‒ 4.6 ± 1.8 years. Results and conclusions. It was found that financial motive is the most important motive of sports activities among high mastership bushido fighters (26.7 ± 1.2 points), motive of achievements (24.4 ± 0.9 points) and motive of nature of activities (23.0 ± 0.8 points) are most important. The motives of activities (23.8 ± 0.9 points), motives of cooperation (20.3 ± 0.6 points) and relations with the coach (19.7 ± 0.8 points) prevail among low mastership bushido fighters. The financial motive, motive of recognition and gratitude, motive of achievements of low mastership sportsmen is weaker than that of sportsmen of high mastership (p < 0.05)
Internet: 
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Lietuvos sporto universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Sporto medicinos klinika
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

4
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.