Projects

Results 1-50 of 837 (Search time: 0.013 seconds).
:
Relevance

 

Projects
TitleTitle(other lng)LeaderDeparmentStartEnd
Paslaugų teikimo sutartis pagal mokslinio tyrimo darbo atlikimo sutartį SV9-1233 "Alaus mielių pasisavinamumo ištyrimas" (Nr. PR17-117)-Stakauskas, Rimantas20172017
Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis "Gyvūnų parengimas gyvybę gelbstinčių gydymo procedūrų mokymui, gyvūnų eutanazijos ir utilizavimo paslaugoms keliami reikalavimai"-Stakauskas, Rimantas20172017
Pig (goat) full animal preparation for the surgery (animal, transportation, anesthesia, drugs and full anesthesia care during the surgery)-Stakauskas, Rimantas20172017
Poultry nutrition and the challenges associated with the residues of antibiotics in poultry meat-Bartkienė, ElenaVA Veterinarijos fakultetas20192019
Priemonė "Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimas" (Nr. 8P-19-089)-Šveistienė, RūtaVA Gyvulininkystės institutas20192019
Project #057 "Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions - MANURE STANDARDS"-Ribikauskas, VytautasVA Veterinarijos fakultetas20172019
Projektas "Entopatogeninių zootechroponotinių ligų sukėlėjų atsparumo antibiotikams kontrolė Kazachstano Šiaurės regione" (Nr. 307)-Ružauskas, ModestasVA Veterinarijos fakultetas20192019
Projektas "Išbandyti skirtingus technologinius mikroorganismus fermentuotų pašarų gamybos plėtrai ir optimizavimui tokia apimtimi" (Nr. PR19-46)-Bartkienė, ElenaVA Gyvūnų mokslų fakultetas20192019
Projektas "Išbandyti skirtingus technolognius mikroorganizmus (Lactobacillus, Enterococcus, Leuconostoc, Pediococcus, ne mažiau 20 padermių) gliukozės eiminavimui is substrato taip didiant GOS koncentraciją (grynumą)-Bartkienė, ElenaVA Gyvūnų mokslų fakultetas20192019
Projektas "Ištirti huminių junginių poveikį viščiukų broilerių produktyvumui ir žarnyno rodiklių pokyčiams" (Nr. PR19-75)-Bartkienė, ElenaVA Gyvūnų mokslų fakultetas20192019
Projektas "Skirtingų fermentinių preparatų įtakos tyrimas viščiukų broilerių produktyvumui, skerdenos ir krūtinėlių raumens išsivystymui" (Nr. PR19-74)-Racevičiūtė Stupelienė, AstaVA Gyvūnų mokslų fakultetas20192019
Projektas "Successful animal disease control using interdisceiplinary approaches"-Malakauskas, AlvydasVA Veterinarijos fakultetas20202020
Projekto "Streso įtakos šviežiapienių karvių sveikatingumui vertinimas ir mažinimas" (Nr. DOTSUT-415)-Antanaitis, RamūnasVA Veterinarijos fakultetas20182018
Projekto "Uropatogeniškų ir neuroinvazinių Escheriachia coli padermių charkaterizavimas molekuliniais matodais" dotacijos sutartis (Nr. DOTSUT-421)-Virgailis, MariusVA Veterinarijos fakultetas20182018
Projekto "Virulentiškumo genų paplitimas C. jejuni padermėse išskirtose iš broilerių produktų, laukinių paukščių, pieninių galvijų ir vaikų" dotacijos sutartis (Nr. DOTSUT-423)-Ramonaitė, SigitaVA Veterinarijos fakultetas20182018
Reducing nitrogen loss from livestock production by promoting the slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region (Baltic Slurry Acidification), PRM16-98-16/08/11/01-Juškienė, VioletaVA Gyvulininkystės institutas20162019
Seminaras "Avių parazitorių ir infekcinių susirgimų kontrolė ir profilaktika šiuolaikinėje avininkystėje" (Nr. NPŠR-19-15)-Palubinskas, GiedriusVeterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras20192019
Seminaras "Ekstrudukuotų pupinių augalų panaudojimo melžiamų karvių mityboje reikšmė bei įtaka karvių sveikatingumui ir produktyvumo rodikliams" (Nr. NPŠR-19-19)-Palubinskas, GiedriusVeterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras20192019
Seminaras "Genetinių ir genetinių veiksnių įtaka ožkų pieno kiekiui ir kokybei" (Nr. NPŠR-19-13)-Palubinskas, GiedriusVeterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras20192019
Seminaras "Karvių ketozės genetinio įvertinimo ir mažinimo priemonės" (Nr. NPŠR-19-18)-Palubinskas, GiedriusVeterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras20192019
Seminaras "Melžimo rodiklių fenotipinės sąsajos su pieninių karvių produktyvumui ir pieno kokybę" (Nr. NPŠR-19-14)-Palubinskas, GiedriusVeterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras20192019
Seminaras "Įvairių gyvūnų veislių auginimo ekologiniuose technologiniai ypatumai, tinkamiausių veislių pasirinkimo kriterijai" (Nr. NPŠR-19-17)-Palubinskas, GiedriusVeterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras20192019
Seminaras "Įvarių mėsinių veislių karvių rujų sinchronozacija ir dirbtinis sėklinimas" (Nr. NPŠR-19-20)-Palubinskas, GiedriusVeterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras20192019
Sutartis "Ekstruduotų ir neekstruduotų sojos pupelių panaudojimo efektyvumas viščiukų broilerių lesaluose" (Nr. PR17-140)-Gružauskas, RomasVA Gyvūnų mokslų fakultetas20172018
Sutartis "Kiaušinių kokybės ir jų maistinės vertės gerinimas"; PR17-68-Gružauskas, RomasVA Gyvūnų mokslų fakultetas20172017
Sutartis dėl tyrimo "Organinio ir neorganinio seleno įtaka paukštienos kokybei ir viščiukų-broilerių produktyvumui"-Gružauskas, RomasVA Gyvūnų mokslų fakultetas20172017
Sutartis priemonės veiklai, susijusiai su gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimu-Šveistienė, RūtaVA Gyvulininkystės institutas20172017
Sutartis priemonės veiklai, susijusiai su gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimu-Šveistienė, RūtaVA Gyvulininkystės institutas20182018
Tackling the parasitological challenges arising from organic farming practices (PROPARA), ERANET, Core Organic Plus-Petkevičius, SauliusVA Veterinarijos fakultetas20152018
Tarptautinė konferencija " Mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybės - sėkmės garantas inovacijų plėtrai gyvulininkystėje" (Nr. ŠR-18-14)-Juškienė, VioletaVA Gyvulininkystės institutas20182018
Tarptautinė mokslinė konferencija "Gyvūnų fiziologijos ir patologijos aktualijos" (Nr. ŠR-17-12/PRM17-39)-Sederevičius, AntanasVA Veterinarijos fakultetas20172017
Tarptautinė mokslinė konferencija "Gyvūnų mityba, sveikatingumas ir gyvūnų produkcijos kokybė" (Nr. ŠR-18-15)-Palubinskas, GiedriusVA Gyvūnų mokslų fakultetas20182018
The challenges associated with the new generation sustainable plant proteins-enriched food prototypes for Baltic-German population-Bartkienė, ElenaVA Veterinarijos fakultetas20172017
Trial Agreement "Big-scale and laboratory-scale grass/legume silage experiments-effect of silosolveFC on fermentation cahracteristics, aerobic stability and TMER stability; Nr. PR17-86-Bliznikas, SauliusVA Gyvulininkystės institutas20172017
Trial Agreement Nr. PR17-86-Šiukščius, ArtūrasVA Gyvulininkystės institutas20172017
Tyrimas "Sinergiškai veikiančiių probiotinių kultūrų, organinių rūgščių ir adsorbentų derinio "FIBERMAX PLUS" įtaka melžiamų karvių produktyvumui, produkcijos kokybei bei sveikatingumui" (Impact of the combination of synergistically acting probiotic cultures, organic acids and adsorbents FIBERMAX PLUS to productivity, production quality and health of dairy cows); Nr. PR17-72-Gružauskas, RomasVA Gyvūnų mokslų fakultetas20172017
Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis (Nr. S-LNBP-18-28)-Ribikauskas, VytautasVA Veterinarijos fakultetas20182019
Tyrėjo išvykos finansavimo sutartis Nr. LINO-LYR-57/PRM17-173-Stakauskas, Rimantas20172017
Tyrėjo išvykos-bendrosios misijos finansavimo sutartis Nr. LINO-LYR-167/PRM18-39-Stakauskas, Rimantas20182018
Tyrėjo išvykos-bendrosios misijos finansavimo sutartis Nr. LINO-LYR-168/PRM18-38-Kavaliauskas, Andrius20182018
Tyrėjo išvykos-bendrosios misijos finansavimo sutartis Nr. LINO-LYR-823-Stakauskas, Rimantas20192019
Tyrėjo išvykos-bendrosios misijos finansavimo sutartis Nr. LINO-LYR-828-Zaborskienė, GintarėVA Veterinarijos fakultetas20192019
Workshop on African Swine Fever management in wild boar-Malakauskas, MindaugasVA Veterinarijos fakultetas20172017
Žemės, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015-2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis "Emamektrino benzoato panaudojimas karpių utėlių (Argulus foliaceus) gydymui (Nr. MT-19-14)-Stimbirys, ArtūrasVA Gyvulininkystės institutas20192020
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo sutartis (Seminaras-lauko diena "Senųjų gyvūnų veislių reikšmė vystant mažą šeimos ūkį", Nr. ŠR-18-11)-Šveistienė, RūtaVA Gyvulininkystės institutas20182018
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo sutartis, įgyvendinant priemonę "Lauko diena "Vietinės ūkinių gyvūnų veislės ir jų panaudojimo galimybė mažuose šeimos ūkiuose""-Juškienė, VioletaVA Gyvulininkystės institutas20172017
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo sutartis, įgyvendinant priemonę "Tarptautinė konferencija "XVIII Baltijos šalių gyvūnų veisimo ir genetikos konferencija"-Juškienė, VioletaVA Gyvulininkystės institutas20172017
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo sutartis, įgyvendinant priemonę "Tarptautinė mokslinė konferencija "Gyvūnų fiziologijos ir patologijos aktualijos"; ŠR-17-2/PRM17-39-Sederevičius, AntanasVA Veterinarijos fakultetas20172017
„Neinvazinių priemonių taikymas pieno liaukos fiziologinei būklei vertinti bei rekomendacijų dėl ankstyvųjų patologijų nustatymo pieno gamybos technologiniame procese, pateikimas“, projekto Nr. MT-15-9/PRM 15-93-Monkevičienė, Ingrida20152016
Atrajotojų holobionto mikrobiomų tyrimai. 2020-S-00086-Monkevičienė, Ingrida