Students activities

Studentų atstovybė

Esame savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, visų universiteto studentų interesams atstovaujanti organizacija.

Mūsų užduotis – išklausyti studentų problemas ir padėti jas spręsti. Mes visada laukiame aktyvių ir visuomeniškų studentų.

Adresas: Mickevičiaus g. 9, Kaunas, LT-44307
(Medicinos akademijos centrinių rūmų kiemelyje esančiame stikliniame pastate)
Tel.: 8 (37) 327214
El.paštas: info@lsmusa.lt arba president@lsmusa.lt

Mes atstovaujame LSMU Studentų interesams LSMU struktūrose, Lietuvos studentų sąjungoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje bei kitose valstybinėse institucijose Kaune, Lietuvoje bei tarptautiniu mastu veikiančiose organizacijose.

Rūpinamės jūsų studijų kokybe, akademiniu sąžiningumu, studijų prieinamumu, stipendijomis, LSMU bendrabučiais bei juose gyvenančiais studentais. Nuolatos stengiamės, kad svarbiausia ir aktuali informacija apie Atstovybės ir Universiteto veiklą pasiektų kiekvieną studentą.  Dokumentų ir prašymų laukiame mūsų pašto dėžutėje esančioje Centriniuose rūmuose nuliniame aukšte šalia karjeros centro. Kasmet organizuojame įvairiausius renginius: švietėjiškus, kultūrinius, pramoginius, tam, kad metai, praleisti Universitete, būtų nepamirštami.

Organizuojame seminarus, diskusijas įvairiomis temomis LSMU Studentų atstovybės nariams bei visiems LSMU studentams. Padedame studentams integruotis į universiteto bendruomenę bei visapusiškai tobulėti.

Veterinarijos Akademijos Studentų Asociacija (VASA)

Veterinarijos Akademijos Studentų Asociacija (VASA) yra savarankiška, savanoriška nepolitinė organizacija, jungianti Veterinarijos akademijoje besimokančius studentus.

Asociacija steigiasi Veterinarijos akademijos studentų iniciatyva ir turi finansinį, ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

 

Asociacijos Prezidentė – Akvilė Laučytė.

Pagrindiniai VASA tikslai:

 • Aktyviai dalyvauti įtvirtinant ir praktiškai realizuojant teises ir laisves, užtikrinant pareigų vykdymą;
 • Padėti Akademijai tobulinti mokymo procesą, studentų atliekamus mokslinius tyrimus, gamybinę praktiką, stiprinant mokslo ir praktikos ryšius;
 • Siekti, kad būtų sudarytos reikiamos sąlygos studentų ir kitų klausytojų mokymui, darbinei veiklai vystyti, buičiai, poilsiui;
 • Palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentų tradicijas;
 • Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentų ir jaunimo organizacijomis.

Studentų odontologų asociacija (SOA)

Studentų odontologų asociacija (SOA) – savanoriška odontologijos ir burnos higienos studentų profesinė nevyriausybinė organizacija, aktyviai veikianti nuo 2004 metų. Asociacija vienija visos Lietuvos odontologijos bei burnos higienos studentus ir atstovauja jų interesams.

Mūsų tikslas – studijų metu studentui suteikti ne tik universitetinių, edukacinių žinių, bet ir rūpintis jo visapusiška gerove, skatinti komunikaciją ir bendradarbiavimą organizacijos viduje bei tarp kitų universitetų. Įgyvendindami savo tikslus, lengviname studentų ir universitetinių struktūrų komunikaciją, siekiame didesnio tarpusavio supratimo, keliame studijų kokybę, o kartu ir profesinį lygį.

Asociacija susideda iš SOA Valdybos bei kitų SOA šeimynos narių. Valdybos nariai kartu su organizacijos Prezidente yra atsakingi už komitetus:

 • Marketingo komitetas – rūpinasi rėmėjų paieška SOA renginiams, kadangi be jų paramos renginius būtų labai sunku įvykdyti;
 • Socialinis komitetas – atsakingas už aktyvumą socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram): rėmėjų reklama, artėjančių renginių event’ų kūrimas, taip pat naudingos informacijos dalinimasis;
 • Finansų komitetas – atsakingas už asociacijos finansus, mokesčius bei buhalteriją;
 • Profilaktikos projektų komitetas – rūpinasi bei organizuoja išvykas į darželius, mokyklas ir pristato, supažindina vaikučius su taisyklingu dantų valymu, tinkama burnos higienos, sveiku ir dantims kenkiančiu maistu;
 • Neformalusis komitetas – atsakingas už visos SOA bendruomenės tarpusavio ryšio palaikymą, komandos stiprinimą, teambuilding’ą.

SOA aktyviai organizuoja įvairius renginius ir veiklas tokias kaip visuotiniai susirinkimai, fux’ų stovyklos, orientacinės žaidynės, SOA rudens mokymai, Šv. Apolonijos talentų šventė, valanda su odontologu, profilaktikos projektai ir daugelis kitų.

Laukiami visi odontologijos ir burnos higienos studentai! PRISIJUNK PRIE MŪSŲ!

Studentų farmacininkų draugija (SFD)

Draugijos tikslas – jungti farmacijos mokslus einančius studentus, palengvinti jiems įgyti savo srities žinių, tiekti materialinės paramos ir prisidėti skleisti ir kelti Lietuvoje chemijos farmacijos žinių.

Būtent toks draugijos tikslas buvo įvardintas jos įstatuose 1926 metais įsteigus Lietuvos farmacininkų draugiją. Per 85 metus draugija augo, tobulėjo, jos veiklos sritys plėtėsi. Šiuo metu draugijos veikla apima įvairias sritis. Draugija organizuoja įvairius pramoginius ir šviečiamojo pobūdžio renginius Farmacijos fakulteto studentams, aktyviai dalyvauja studijų kokybės gerinimo procese, rengia akcijas ir renginius susijusius su visuomenės sveikata, priklauso bei dalyvauja tarptautinių farmacijos studentų organizacijų veikloje, reguliariai leidžia vienintelį fakultetinį laikraštį LSMU – „Panacėja“. SFD narys atstovauja SFD ir visus studentus farmacininkus Farmacijos fakulteto taryboje.

Visuomenės sveikatos studentų draugija (VSSD)

Visuomenės sveikatos studentų draugija yra studentiška savanoriška nevyriausybinė profesinė asociacija, vienijanti Lietuvos visuomenės sveikatos studentus. Idėja įkurti tokio pobūdžio Visuomenės sveikatos studentų draugiją kilo 2005m. Viena iš pagrindinių VSSD kūrimosi priežasčių buvo didėjantis poreikis turėti KMU studentų organizaciją, draugėn buriančią visuomenės sveikatą studijuojančius studentus.

VSSD suteikia galimybę kiekvienam fakulteto studentui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyvendinti savo idėjas, susipažinti su kitų universitetų ar visuomenės sveikatos mokyklų studentais, suteikia patirties bendraujant su kolegomis, organizuojant projektus bei vykdant mokslinę veiklą.

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA)

LiMSA – jau daugiau nei 30 metų gyvuojanti nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti Vilniaus ir Kauno biomedicinos studentus. 

Asociacija siekia atstovauti būsimų sveikatos priežiūros profesionalų nuomonei ir užtikrinti įvairiapusį jų išsilavinimą. 

LiMSA – unikali tarptautinių galimybių platforma. Nuo 1991 m. LiMSA priklauso International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA), jungiančiai daugiau nei 1.3 milijono biomedicinos studentų iš 130 šalių. Tai nariams suteikia išskirtines mainų, atstovavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.

Misija: prisidėti ugdant sveikatos sistemos lyderiams reikiamas žinias, įgūdžius, elgesį ir požiūrį. 

LiMSA nariai – medicinos, kineziterapijos, odontologijos, visuomenės sveikatos, slaugos, farmacijos bei ergoterapijos studentai, siekiantys gerinti savo ir visuomenės žinias bei diegti naujoves visuomenės sveikatos, medicinos edukacijos, seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių bei žmogaus teisių srityse. Neatsiejama LiMSA dalis yra ir tarptautinių mainų programa.

Ką LiMSA veikia? 

 • Medicinos edukacija – Mediko darbas neatsiejamas nuo nuolatinio tobulėjimo, todėl mes suteikiame galimybę praturtinti studijas papildomomis žiniomis ir įgūdžiais.
 • Visuomenės sveikata – siekiame kiekvieno individo sveikatos ir gerovės, todėl jau studijų metais rūpinamės visuomenės švietimu, ligų prevencija, fizine ir psichikos sveikata. 
 • Reprodukcinė sveikata – seksualinė ir reprodukcinė sveikatos bei teisių užtikrinimas – būtina sąlyga individo gerovei. Mokomės ir mokome mokslu pagrįstos informacijos, reikiamos šios srities sveikatos priežiūrai. 
 • Žmogaus teisės – sveikata – ne vienintelė mums rūpinti žmogaus teisė. Asociacijos veikla grįsta tarptautiniu ir tarpkultūriniu bendradarbiavimu bei lygybe, todėl siekiame žmogaus gerovės per jo teisių ir taikos užtikrinimą. 
 • Profesiniai ir moksliniai mainai – daugiau nei 120 šalių veikianti IFMSA mainų programa leidžia mėnesiui iškeliauti į norimą šalį, pagerinti profesinius ar mokslinius įgūdžius bei parsivežti nepamirštamus įspūdžius.

Kur mus rasti?

KAUNE – kiekvieną trečiadienį, 19:00 val., M.Jankaus 2, LSMU kalbų katedra, 3 aukšte, 50 kamb. 

VILNIUJE – kiekvieną ketvirtadienį, 18:00 val., M.K.Čiurlionio g. 25-11, VU MF 2-ajame bendrabutyje, I aukšte, 8 kambaryje.

LSMU Studentų mokslinė draugija (SMD)

LSMU Studentų mokslinė draugija – tai galimybė išreikšti save, išmokti kalbėti prieš auditoriją, diskutuoti, įgyti kuo daugiau trokštamų žinių, savarankiškai atrasti jau žinomas tiesas. Aš be viso to atradau ir artimų bičiulių, mus suartino bendras tikslas, – prof. E. Stalioraitytė.

Vizija: vieninga studentiška bendruomenė, besidominanti naujausiais mokslo laimėjimais bei tendencijomis, kritiškai juos vertinanti ir sugebanti vystyti kokybiškus mokslinius tyrimus.
Misija: vienyti ir skatinti bendradarbiauti studentus, siekiančius įgyti žinių, gebėjimų ir naujų įžvalgų įvairiose mokslinėse srityse, ir ginti jų interesus.

LSMU SMD – tai organizacija, vienijanti daugiau nei 1200 LSMU studentų ir jaunųjų mokslininkų, atliekančių mokslinius tyrimus, siekiančių žinių ir atradimų medicinos srityje. Lietuvos sveikatos mokslų universitete organizacija gyvuoja jau daugiau nei 70 metų.

1945-ieji metai, itin svarbūs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinei draugijai. Būtent tada aštuoni Kauno universiteto Medicinos fakulteto jaunieji tyrėjai žengė drąsų, iniciatyvų ir daug žadantį žingsnį: suvienijo jėgas ir įkūrė mokslinį Terapijos būrelį (vadovo pareigas tuomet užėmė docentas, o vėliau ir akademikas, profesorius, Kauno medicinos instituto rektorius Zigmas Januškevičius). Šis įvykis buvo viena iš esminių priežasčių, kodėl 1947-aisiais lapkričio 26-ąją Kauno universiteto pradedančiųjų mokslininkų susirinkime vienbalsiai nuspręsta oficialiai įsteigti Studentų mokslinę draugiją.

Svarbiausia, kad šiandien LSMU SMD gali drąsiai teigti: grupelės ryžtingų žmonių pastangos nenuėjo veltui. Juk didžiuojamės 43 įvairių biomedicinos mokslų būreliais ne tik iš Medicinos, bet ir Veterinarijos akademijos. Be to, daugelis žinomų ir gerbiamų dėstytojų savo studijų laikais praėjo LSMU SMD „mokyklą“ ir dabar yra pasiekę mokslinius laipsnius. Verta paminėti, jog nemaža dalis jų apgintų disertacijų yra studentiškų mokslinių darbų tąsa.

Būtent dėl minėtų priežasčių į LSMU SMD veiklą kviečiamas įsitraukti ir yra laukiamas kiekvienas mūsų Universiteto studentas!

LSMU SMD STRUKTŪRA

LSMU SMD veiklą kuruoja Draugijos pirmininkas ir mokslinis vadovas. Už Draugijos darbo organizavimą atsakingas Draugijos pirmininkas ir valdyba, sudaryta iš įvairių fakultetų bei kursų Universiteto studentų. Taip pat LSMU SMD absolventai yra kviečiami puoselėti tradicijas ir prisijungti prie Alumni klubo veiklos. Už ilgalaikę veiklą ir ypatingus nuopelnus Draugijai buvusiems nariams yra suteikiamas Garbės nario vardas.

VEIKLA IR RENGINIAI

Mokslinis bendradarbiavimo projektas (MBP) – unikalus LSMU SMD valdybos kuruojamas projektas, skirtas padėti Universiteto tyrėjams surasti studentus, norinčius prisidėti prie jų vykdomų tyrimų, o studentams lengviau rasti juos dominančią veiklą ir taip prisidėti prie mokslinių projektų įgyvendinimo bei įgyti realios mokslinės patirties. Daugiau informacijos galima rasti smd.lt/mokslinio-bendradarbiavimo-projektas skiltyje.

Tarptautinė sveikatos mokslų konferencija (International Health Sciences Conference, IHSC) – Lietuvoje unikali studentų organizuojama biomedicinos mokslų konferencija, skirta skatinti tarptautinį bei tarpspecialybinį jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimą sprendžiant su sveikatos mokslais susijusias problemas. Konferencijos metu studentai pristato savo mokslinius darbus, juos recenzuoja kompetentingi Universiteto dėstytojai.

Medicinos mokslų mokykla (MMM) – iniciatyvūs studentai organizuoja stovyklas, mokymus, paskaitų ir seminarų ciklus, kurių metu analizuojamos studentams aktualios temos, lavinami praktiniai įgūdžiai.

Chirurgijos pagrindų mokykla – tai dar 2010 m. susibūrusi ir nuolatos besikeičianti chirurgija besidominčių medicinos studentų grupė. LSMU SMD Chirurgijos pagrindų mokykla bendradarbiauja su kitais LSMU SMD būreliais ir įvairių sričių gydytojais specialistais. Mokyklos veikla skirta tiek tarptautiniams studentams, tiek Lietuvos studentams, studijuojantiems biomedicinos mokslus ir besidomintiems chirurgija. Chirurgijos pagrindų mokyklos organizuojamų mokymų metu studentai yra supažindinami su elgesiu operacinėje, chirurginiais instrumentais bei aseptikos principais. Taip pat studentai praktikuojasi įvairių chirurginių mazgų rišimo bei mokosi skirtingų chirurginio siuvimo technikų. Pažengusiems studentams organizuojami specializuoti, tam tikros chirurginės srities, mokymai, kurių metu gilinamasi į tos srities darbo specifiką.

MOKSLINIAI BŪRELIAI

Šiuo metu Studentų mokslinė draugija vienija net 43 skirtingų biomedicinos sričių mokslinius būrelius, kuriuose aktyviai dirbdami bei tyrinėdami studentai rengia susirinkimus, praktinių įgūdžių mokymus, multidisciplinines konferencijas, seminarus, vaizdinės medžiagos peržiūras ar budėjimus ligoninėse. Kiekvieną būrelį kuruoja būrelio pirmininkas bei mokslinis vadovas ir/ar būrelio veiklos konsultantas.

Būrelis vienija studentus, besidominčius ta pačia biomedicinos sritimi, ir suteikia galimybę lengviau bei kokybiškiau atlikti savo mokslinius darbus. Taip pat padeda greičiau įsilieti į klinikinį darbą ir tiksliau suformuoti ateities profesijos perspektyvą, tolimesnę karjerą. Draugijos būreliai rengia kasmetinius renginius, kurie kviečia įvairių kursų studentus pagilinti savo žinias tam tikroje srityje bei išmokti praktinių įgūdžių. Vieni populiariausių tradicinių renginių – Jungtinė Kardiomokslų mokykla, Jungtinė Neuromokslų mokykla, Politraumų mokykla, Jungtinė Akių ligų konferencija ir daugelis kitų.

KAIP TAPTI LSMU SMD NARIU?

Naujų narių priėmimas vykdomas kasmet rugsėjo-spalio mėnesiais. Draugijos nariu galima tapti užsiregistravus ir sumokėjus 8 eurų stojimo mokestį Draugijos svetainėje smd.lt. Vėliau kasmet narystė gali būti pratęsiama, sumokant 5 eur pratęsimo mokestį. Daugiau informacijos kasmet skelbiama Draugijos Facebook puslapyje bei svetainėje smd.lt.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307, Kaunas

El. paštas: info@smd.lt, pirmininkas@smd.lt

Tel. Nr.: +370 37 248835

Sportas – sveikata!

LSMU Sporto instituto Sporto centras – Lietuvos studentų sporto asociacijos, Lietuvos studentų krepšinio lygos, Kauno krepšinio mėgėjų B, C lygų, Lietuvos aerobikos federacijos, Lietuvos bendrosios gimnastikos asociacijos, Lietuvos stalo teniso asociacijos narys. Remiantis minėtų organizacijų nuostatais ir tvarkaraščiais, reprezentacinės universiteto sporto rinktinės garbingai atstovauja savo Alma Mater studentų universiadose, taurės varžybose, tarptautinėse SELL (Suomija-Estija-Latvija-Lietuva) studentų žaidynėse, minėtų federacijų, asociacijų čempionatuose, taurės varžybose, festivaliuose ir kituose renginiuose.

Sporto centro veiklos kryptys:

 • Užsiėmimai – fakultatyvai: krepšinis, tenisas, tinklinis, sveikatingumo aerobika ir sveikatos stiprinimo grupė.
 • Sporto rinktinės: lengvoji atletika, krepšinis, plaukimas, tenisas, stalo tenisas, aerobinė gimnastika, šachmatai, badmintonas, tinklinis.

LSMU studentai sportininkai universitetą individualiai atstovauja sporto šakos: kulkinis šaudymas, imtynės, sambo, dziudo, akademinis irklavimas, sunkioji atletika, fechtavimas ir kt.

LSMU Sporto institutas
Adresas: Tilžės g. 18, LT-47181,  Kaunas 

Tel. (8 37) 362249
El.paštas: sporto.institutas@lsmuni.lt

Korporacija GAJA

Kas mes esame?

Mes – Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (LSMU) medicinos akademijos studentai bei jau universitetą baigę tikrieji ateitininkų federacijos nariai ar visi jiems prijaučiantys.

Koks mūsų tikslas?

Mes, korporantai, kartu puoselėdami korporantiškas tradicijas, siekiame tobulėti ne tik kaip puikūs savo profesijos žinovai, bet ir, auginti savo žmoniškumą, darbą medicinos srityje grįst i krikščioniškomis vertybėmis. Tikime, jog pats geriausias vaistas – gyvas, šiltas bendravimas ir supratingumas.

Prisijunk prie mūsų ir Tu – kartu Mes galime daugiau!

Kontaktai: Korp.gaja@gmail.com

Korporacija Fraternitas Lituanica

LSMU studentų ir gydytojų korporacija „Fraternitas Lituanica“  yra pati seniausia Lietuvos korporacija. Susikūrusi  1908 m. lapkričio 28 dieną. Jos įkūrėjai – gerai žinomi visuomenininkai, karo medikai: V. Nagevičius, P. Sližys, K. Oželis, V. Ingelevičius. Korporacijai priklausė kaip garbės narys dr. Jonas Basanavičius.

„Fraternitas Lituanica“ – Lietuviškoji brolija. Iš pradžių jos nariais galėjo tapti tik vyrai, tačiau 1975 metais JAV, Čikagoje, prie fraternitiečių prisijungė medikių ir odontologių korporacija „Patria“ (įkurta 1931 m.), suformuodamą naują, mišrią korporaciją – „Fraternitas Lituanica et Patria“, kuri gyvuoja ir šiandien.

Korporacijos šūkis: „Humanitate et scientia“ (iš lot. k. Žmogiškumu ir mokslu“).

Tikslai ir siekiai:

 • Aktyviai dalyvauti informuojant Lietuvos visuomenę apie įvairias medicinos problemas bei naujoves.
 • Ugdyti tautos kultūrą ir kalbą
 • Tęsti studentiškas tradicijas. Bendradarbiauti su studentiškomis organizacijomis.
 • Rūpintis Korporacijos narių profesiniu tobulėjimu, profesine etika.
 • Palaikyti profesinius ir kultūrinius ryšius su kitomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis.
 • Aktyviai dalyvauti studentų mokslinėje veikloje.

Veikla:

 • Vykdome visuomeninę veiklą.
 • Kuriame ir realizuojame projektus, akcijas universitete ir už jo ribų.
 • Draugaujame ir bendradarbiaujame su kitomis Lietuvos korporacijomis.
 • Iškilmingai paminime ir švenčiame tautiškas ir valstybines šventes.
 • Sportuojame – fechtuojamės.
 • Tobulinamės ir lavinamės asmeniškai.

Korporacijos nariai:

 • Fux‘ai, junijorai – tik įstoję į korporaciją nariai.
 • Pilnateisiai nariai arba vadinamieji spalvūnai:
 • Senjorai (aktyvieji nariai);
 • Filisteriai (rezidentai ir gydytojai).

Korporacijos nariu gali tapti bet kurio LSMU fakulteto ir  kurso studentas! Jeigu susidomėjai, nori prisijungti, rašyk mums el. paštu: korpFL@yahoo.com

Erasmus student network (ENS)

ESN LSMU siekia integruoti Erasmus + ir tarptautinius studentus į universiteto bendruomenę ir jos veiklą bei didinti universiteto tarptautiškumą, studentų mobilumą ir jaunų žmonių komunikavimo, organizavimo bei problemų sprendimo ir įsidarbinimo įgūdžius. Mūsų moto – “studentai padeda studentams” (angl., Students Helping Students).

El. paštas: lsmu@esnlithuania.org

ESN LSMU yra užsieniečių ir lietuvių studentų organizacija, kuri aktyvią veiklą universitete vysto nuo 2015 metų. ESN LSMU nariai kartu su Tarptautinių Ryšių ir Studijų Centru rūpinasi atvykstančių Erasmus+ studentų sutikimu, kuravimu, integravimu bei užimtumu. Kiekvieną pusmetį ESN LSMU organizuoja gausybę kultūrinių, edukacinių ir pramoginių renginių visai universiteto bendruomenei iš kurių geriausiai žinomi kasmetiniai kraujo donorystės renginiai, tautinių bei pramoginių šokių vakarai, išvykos į gyvūnų prieglaudas, lazer tag žaidimas ir Kauno turas. Tačiau ESN LSMU nariai neapsiriboja vien tik universiteto aplinka. Mūsų nariai aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ESN Lithuania renginiuose: ESN Lithuania Escape Camp, ESN Lithuania National Platforms ir ESN Lithuania National Trainings. Be to, ESN LSMU kartu su ESN Lithuania kasmet organizuoja GoXtreme nacionalinio lygio mokymus,kurių metu studentai atvykstantys iš visos Lietuvos yra apmokami pirmosios medicininės pagalbos pradmenų. Negana to, ESN LSMU kasmet siunčia aktyvius narius atstovauti organizaciją svetur vykstančiuose veiklose: Skillbox training Estijoje, Lapland trip Suomijoje, Pirates of The Baltic Sea kruize ir į kitų šalių National Platforms.

Taip pat, ESN LSMU atstovai kasmet dalyvauja Erasmus + Students Orientation Day, LSMU ERASMUS+ dienose bei kituose LSMU reprezentaciniuose renginiuose, konferencijose ir susitikimuose.