Senatas

Senato nariai

Prof. dr. Jūratė Macijauskienė
Senato pirmininkė, Medicinos akademijos Slaugos fakulteto dekanė, Slaugos fakulteto Geriatrijos klinika

Prof. dr. Gintaras Zamokas
Senato pirmininko pavaduotojas, Veterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto, dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. dr. Ramunė Morkūnienė
Senato sekretorė, Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto dekanė, Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Prof. dr. Rimantas BenetisRektorius
Evelina AlūzaitėMedicinos akademijos studentė
Joana AžukaitėMedicinos akademijos studentė
Prof. dr. Elena BartkienėVeterinarijos akademijos, Gyvūnų mokslų fakulteto,
Gyvūnų auginimo tecnologijų institutas
Prof. dr. Vilmantė BorutaitėMedicinos akademijos,
Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Doc. dr. Jurgita DailidavičienėVeterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto,
Anatomijos ir fiziologijos katedra
Linas DarginavičiusDoktorantas
Doc. dr. Vaidotas GurskisMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Vaikų ligų klinika
Vika JaskevičiūtėMedicinos akademijos studentė
Prof. dr. Elona JuozaitytėMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinika
Prof. habil. dr. Renaldas JurkevičiusProrektorius klinikinei medicinai, Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Kardiologijos klinika
Dr. Violeta JuškienėVeterinarijos akademijos,
Gyvulininkystės instituto Ekologijos skyrius
Doc. dr. Birutė KarvelienėVeterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto,
dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. habil. dr. Ričardas KubiliusMedicinos akademijos, Odontologijos fakulteto,
Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika
Dr. Juozas KupčinskasPodiplominių studijų dekanas, Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės
ir molekulinės gastroenterologijos laboratorija
Prof. habil. dr. Vaiva LesauskaitėProrektorė mokslui, Medicinos akademijos, Kardiologijos instituto,
Molekulinės kardiologijos laboratorija
Prof. dr. Andrius MacasMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Anesteziologijos klinika
Prof. dr. Mindaugas MalakauskasVeterinarijos akademijos Kancleris
Dr. Raimundas MockeliūnasVeterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto,
Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Virusologinių tyrimų laboratorija
Prof. habil. dr. Albinas NaudžiūnasMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Vidaus ligų klinika
Doc. dr. Aleksandr NovoslavskijVeterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto,
Maisto saugos ir kokybės katedra
Doc. dr. Evaldas PadervinskisMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
Tautvydas PetrauskasMedicinos akademijos studentas
Prof. dr. Kęstutis PetrikonisProrektorius studijoms, Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Neurologijos klinika
Ieva PetrutytėVeterinarijos akademijos studentė
Prof. dr. Alius PockevičiusVeterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto,
Veterinarinės patobiologijos katedra
Prof. habil. dr. Daiva RastenytėMedicinos akademijos Kanclerė
Doc. dr. Dainius RazukevičiusMedicinos akademijos,
Odontologijos fakulteto dekanas
Prof. dr. Vita RiškevičienėVeterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto dekanė,
Veterinarinės patobiologijos katedra
Dr. Modestas RužauskasVeterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto,
Mikrobiologijos ir virusologijos instituto, Virusologinių tyrimų laboratorija
Prof. dr. Alfredas SmailysMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Ortopedijos traumatologijos klinika
Prof. dr. Rolandas StankevičiusVeterinarijos akademijos, Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas,
Gyvūnų mitybos katedra
Doc. dr. Kęstutis StašaitisMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Skubiosios medicinos klinika
Prof. dr. Vesta SteiblienėMedicinos akademijos, Neuromokslų instituto,
Elgesio medicinos laboratorija
Mindaugas StonisRezidentas
Prof. dr. Gintarė ŠakalytėMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Kardiologijos klinika
Vilma Traškaitė – JuškevičienėDoktorantė
Dr. Rimantas TreinysMedicinos akademijos, Kardiologijos instituto,
Membranų biofizikos laboratorija
Prof. dr. Sonata TrumbeckaitėMedicinos akademijos, Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Prof. dr. Rasa UgenskienėMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Onkologijos instituto Onkologijos mokslo laboratorija
Prof. dr. Skaidra ValiukevičienėMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Odos ir venerinių ligų klinika
Doc. dr. Tomas VanagasMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Chirurgijos klinika
Doc. dr. Linas VeličkaMedicinos akademijos, Medicinos fakulteto,
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika
Martyna VengrytėMedicinos akademijos studentė
Dovydas VerikasRezidentas
Prof. dr. Rasa ŽelvytėVeterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto, Anatomijos ir fiziologijos katedra

Senato nutarimai
Senato patvirtinti dokumentai
Senato kolegija ir komisijos
Senato kolegija
 Prof. dr. Rimantas Benetis
 Prof. dr. Jūratė Macijauskienė
 Prof. dr. Gintaras Zamokas
 Prof. dr. Ramunė Morkūnienė
 Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė
 Prof. dr. Mindaugas Malakauskas
 Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė
 Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
 Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas
 Studentė Ieva Petrutytė
Finansų ir socialinių reikalų komisija
 Prof. dr. Mindaugas Malakauskas (pirmininkas)
 Doc. dr. Dainius Razukevičius (pirmininko pavaduotojas)
 Studentė Martyna Vengrytė (sekretorė)
 Rez. Mindaugas Stonis
 Doc. dr. Vaidotas Gurskis
 Prof. dr. Alfredas Smailys
 Prof. dr. Rasa Želvytė
Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisija
 Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė (pirmininkė)
 Prof. dr. Vita Riškevičienė (pirmininkės pavaduotoja)
 Dr. Rimantas Treinys (sekretorius)
 Dokt. Linas Darginavičius
 Prof. dr. Elona Juozaitytė
 Prof. dr. Andrius Macas
 Studentė Vika Jaskevičiūtė
 Doc. dr. Evaldas Padervinskis
 Doc. dr. Modestas Ružauskas
 Doc. dr. Kęstutis Stašaitis
 Doc. dr. Tomas Vanagas
Mokslo ir studijų komisija
 Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė (pirmininkė)
 Prof. dr. Elena Bartkienė (pirmininkės pavaduotoja)
 Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė (sekretorė)
 Studentė Joana Ažukaitė
 Prof. dr. Vilmantė Borutaitė
 Doc. dr. Jurgita Dailidavičienė
 Studentė Ieva Petrutytė
 Doc. dr. Aleksandr Novoslavskij
 Dr. Vesta Steiblienė
Teisės ir etikos komisija
 Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas (pirmininkas)
 Prof. dr. Kęstutis Petrikonis (pirmininko pavaduotojas)
 Rez. Dovydas Verikas
 Studentė Evelina Alūzaitė (sekretorė)
 Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius
 Dr. Raimundas Mockeliūnas
 Doc. dr. Rolandas Stankevičius
Universiteto plėtros ir integracijos komisija
 Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius (pirmininkas)
 Dr. Violeta Juškienė (pirmininko pavaduotoja)
 Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė (sekretorė)
 Doc. dr. Birutė Karvelienė
 Doc. dr. Juozas Kupčinskas
 Studentas Tautvydas Petrauskas
 Doc. dr. Alius Pockevičius
 Dokt. Vilma Traškaitė – Juškevičienė
 Doc. dr. Gintarė Šakalytė
 Dr. Rasa Ugenskienė
 Doc. dr. Linas Velička
Senato posėdžių planas

SENATO KOLEGIJOS IR SENATO POSĖDŽIŲ PLANUOJAMOS DATOS 2021-2022 m. m.

Senato kolegija    Senatas
2021 m. rugsėjis            2021-09-20
(pirmadienis)   

2021-09-30
(ketvirtadienis)
2021 m. spalis
2021-10-18
(pirmadienis)
 

2021-10-28
(ketvirtadienis)
2021 m. lapkritis
2021-11-15
(pirmadienis)

2021-11-25
(ketvirtadienis)
2021 m. gruodis
2021-12-13
(pirmadienis)

2021-12-22
(trečiadienis)
2022 m. sausis
2022-01-10
(pirmadienis)

2022-01-31
(pirmadienis)
2022-01-20
(ketvirtadienis)
2022 m. vasaris
(Iškilmingas Senato posėdis, skirtas Vasario 16-ąjai)
 
2022-02-10
(ketvirtadienis)
2022 m. kovas
2022-03-14
(pirmadienis)

2022-03-24
(ketvirtadienis) 
2022 m. balandis2022-04-04
(pirmadienis)
2022-04-14 
(ketvirtadienis)
(ATASKAITA-bendras Tarybos ir Senato posėdis)
2022 m. gegužė 2022-05-09
(pirmadienis)
2022-05-26
(ketvirtadienis)
2022 m. birželis2022-06-06
(pirmadienis)
2022-06-16
(ketvirtadienis)
2022 m. birželis
(Iškilmingas Senato posėdis,
skirtas akademinių mokslo metų pabaigai)
2022-06-28
(antradienis)
LSMU Senato darbo reglamentas