Dalyvavimas projektuose 2013-2020 m.

Gestacinio diabeto ir nutukimo tolimosios pasekmės motinoms ir jų vaikams MIP-14192/2014

Tikslas: Įvertinti tolimąsias gestacinio diabeto ir/ar nutukimo pasekmes motinų ir jų vaikų sveikatai.

Uždaviniai:

 1. Įvertinti nutukimo paplitimą reprodukcinio amžiaus moterų 15-20 metų laikotarpyje.
 2. Įvertinti moterų, kurioms, diagnozuotas gestacinis diabetas ir/ar nutukimas prieš daugiau nei 15 metų, ir jų vaikų sveikatos būklę (angliavandenių, lipidų apykaitą, kūno kompoziciją, psichinę sveikatą, mitybos įpročius, fizinį aktyvumą, socialinį statusą, diabeto ir širdies kraujagyslių ligų riziką).
 3. Palyginti tos pačios mamos vaikų, gimusių esant patologiniam nėštumui, komplikuotam gestaciniu diabetu ir/ar nutukimui ir esant normaliam nėštumui, sveikatos būklę.
 4. Įvertinti cukrinio diabeto komplikacijų dažnį tiriamiesiems, kuriems yra gliukozės tolerancijos sutrikimas ar cukrinis diabetas.
 5. Įvertinti dažniausiai 2 tipo cukrinio diabetą predisponuojančio geno TC F7L2 vieno nukleotido polimorfizmus (rs7901695, rs7903146, rs7895340, rs11196205, rs12255372) gestaciniu diabetu sirgusioms moterims ir jų vaikams.
 6. Parengti ištyrimo, stebėjimo ir gydymo rekomendacijas moterims, kurioms buvo diagnozuotas gestacinis diabetas.
 7. Parengti ištyrimo ir stebėjimo rekomendacijas palikuoniams, kurių motinoms buvo nustatytas gestacinis diabetas.

 (Projekto vadovas: dr. Džilda Veličkienė. Projekto biudžetas 71912,65 eurai. Projekto trukmė 2014-05-01.-2016-12-31)

Tikslas: Įvertinti tolimąsias gestacinio diabeto ir/ar nutukimo pasekmes motinų ir jų vaikų sveikatai.

Uždaviniai:

1. Įvertinti nutukimo paplitimą reprodukcinio amžiaus moterų 15-20 metų laikotarpyje.

2. Įvertinti moterų, kurioms, diagnozuotas gestacinis diabetas ir/ar nutukimas prieš daugiau nei 15 metų, ir jų vaikų sveikatos būklę (angliavandenių, lipidų apykaitą, kūno kompoziciją, psichinę sveikatą, mitybos įpročius, fizinį aktyvumą, socialinį statusą, diabeto ir širdies kraujagyslių ligų riziką).

3. Palyginti tos pačios mamos vaikų, gimusių esant patologiniam nėštumui, komplikuotam gestaciniu diabetu ir/ar nutukimui ir esant normaliam nėštumui, sveikatos būklę.

4. Įvertinti cukrinio diabeto komplikacijų dažnį tiriamiesiems, kuriems yra gliukozės tolerancijos sutrikimas ar cukrinis diabetas.

5. Įvertinti dažniausiai 2 tipo cukrinio diabetą predisponuojančio geno TC F7L2 vieno nukleotido polimorfizmus (rs7901695, rs7903146, rs7895340, rs11196205, rs12255372) gestaciniu diabetu sirgusioms moterims ir jų vaikams.

6. Parengti ištyrimo, stebėjimo ir gydymo rekomendacijas moterims, kurioms buvo diagnozuotas gestacinis diabetas.

7. Parengti ištyrimo ir stebėjimo rekomendacijas palikuoniams, kurių motinoms buvo nustatytas gestacinis diabetas.

Projektas MIP-15445 „Kardiometabolinės rizikos veiksniai, sergant Ternerio sidromu: perspektyvus kohortinis vienos populiacijos tyrimas“

Projekto vadovė prof. dr. Rasa Verkauskienė. Projekto pradžia 2015-04-01, pabaiga 2018-03-30. Biudžetas – 87666 eurai. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba.

Tyrimo tikslas: Nustatyti kardiometabolinius aortos dilatacijos rizikos veiksnius Ternerio sindromu (TS) sergančių moterų populiacijoje Lietuvoje.

Tyrimo uždaviniai:

1. Radiologiniais tyrimais (kardioechoskopija, MRT) įvertinti patologinių aortos pakitimų dažnį tiriamoje sergančiųjų TS populiacijoje.

2. Įvertinti įgimtų kardiovaskulinių anomalijų sąsajas su aortos dilatacija tiriamojoje grupėje.

3. Įvertinti metabolinių sutrikimų ir hormonų disbalanso įtaką aortos dilatacijai sergančioms TS.

4. Palyginti  Fibrilin-1 (FBN-1) geno vieno nukleotido polimorfizmų (VNP)  rs10519177 ir rs211818 dažnį tarp  sergančių TS ir sveikų moterų.

5. Įvertinti  FBN-1 geno VNP rs10519177 ir rs2118181 sąsajas su aortos pakitimais sergančioms TŠ.

6. Nustatyti kardiometabolinių, hormonų pokyčių bei genetinių veiksnių ryšį su aortos diametro kitimu per 18 mėn. sergančiosioms TS.

7. Įvertinti TS sergančių moterų psichoemocinę būklę, pažintines funkcijas, lytinę funkciją bei gyvenimo kokybę.

Projektas SEN-14/2015 “Genetinių ir epigenetinių veiksnių, prognozuojančių papilinio skydliaukės vėžio klinikinę eigą skirtingo amžiaus asmenų grupėse, tyrimas“

Projektas vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą „Sveikas senėjimas“. Vadovė prof. dr. Birutė Žilaitienė. Projekto pradžia 2015-10-01, pabaiga 2018-12-31. Biudžetas 199865 eurai. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba.

Projekto tikslas – nustatyti specifines miRNR, kurias būtų galima panaudoti kaip biožymenis ankstyvajai papilinės skydliaukės karcinomos (PSK) diagnostikai bei agresyvios eigos naviko rizikos prognozavimui. Vykdant projektą, numatoma ištirti 5 miRNR (-146b, -221, -222, -181, -21) raiškos profilį skirtingos ligos eigos pacientų grupėse, panaudojant didelius navikinio audinio mėginių kiekius parafininiuose blokuose. Siekiant įvertinti šių biožymenų tinkamumą naviko eigos prognozavimui, bus analizuojamos navikinio audinio miRNR raiškos pokyčių sąsajos su BRAF V600E geno mutacija bei klinikiniais PSK ypatumais. Įvertinus ligos prognozę, bus galima atrinkti didelę PSK progresavimo riziką turinčius pacientus, sudarant jiems optimalų gydymo ir ilgalaikio stebėjimo planą, o pacientams su vangios eigos PSK, pritaikyti mažesnės apimties gydymo ir stebėjimo taktiką. Kraujo plazmos miRNR (-146b, -221, -222, -181, -21) raiškos tyrimas pacientams, sergantiems PSK, mazgine struma bei sveikiems asmenims leis pritaikyti tiriamus biožymenis piktybinių ir gerybinių skydliaukės mazgų diagnostikoje. Mūsų nustatyti PSK biožymenys bus panaudoti rengiant PSK ankstyvosios diagnostikos gaires bei nustatant agresyvios eigos naviko riziką. Tai pagerins PSK diagnostiką ir gydymą, sveikatos priežiūrą bei sumažins socialines ir ekonomines ligos pasekmes.

Projektas „Genetinis diabetas Lietuvoje“ (CH-3-ŠMM-01/09)

Projekto trukmė nuo 2012 metų lapkričio iki 2016 metų balandžio mėnesio. Projektas finansuotas Šveicarijos Konfederacijos paramos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto biudžetas 6 684 38 87€.

Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projektas „Genetinis diabetas Lietuvoje“ buvo sukurtas remiantis naujausiomis mokslo žiniomis. Tyrimo tikslai:

1. Ištirti 1 tipo cukrinio diabeto kilmę Lietuvos vaikų ir jaunų suaugusių asmenų (iki 25 metų) populiacijoje, identifikuojant neautoimuninio diabeto kohortą.

2. Atlikti genetinius tyrimus sergantiesiems 1 tipo neautoimuniniu diabetu.

3. Palyginti autoimuniniu ir genetiniu diabetu sergančių pacientų metabolinę kontrolę ir diabeto komplikacijų dažnį.

Atmetus autoimuninę diabeto kilmę ir pacientams diagnozavus genetinį diabetą, jie galėjo pereiti nuo leidžiamų insulino preparatų prie geriamųjų vaistų. Tai buvo pirma ir unikali galimybė Lietuvos pacientams diagnozuoti genetinį diabetą nemokamai.

Projektas „Ankstyvoji diabeto komplikacijų prevencija Europoje“ (e-PREDICE)

Finansuotas septintosios Bendrosios programos. Projekto tikslas buvo įvertinti įvairių gydymo rėžimų, farmakologinių ir gyvenimo būdo keitimo intervencijų ilgalaikius efektus siekiant ankstyvos diabeto komplikacijų prevencijos pacientams su vidutinėmis hiperglikemijomis ir patikrinimo metų diagnozuotu diabetu. Tyrimo metu planuojama ištirti 3000 45 – 74 metų amžiaus pacientų 12 šalių. Projekto biudžetas 8 212 206 89 € iš jų Lietuvos dalis 224 864 00 €. Projekto trukmė nuo 2012 01 01, baigtas dalyvavimas projekte 2015 07 31. Vietinis projekto vadovas: dr. Džilda Veličkienė.

„2 tipo diabetu sergančiųjų aktyvus senėjimas kaip inovatyvaus lėtinio priežiūros valdymo modelis Europoje (MANAGE-CARE)”

Finansuotas septintosios Bendrosios programos. MANAGE – CARE projekto tikslas sukurti modelį kaip išvengti brangiai kainuojančių komplikacijų ir ilgų hospitalizacijų pacientams sergantiems lėtinėmis ligomis, naudojant diabetą, kaip lėtinės ligos modelį.

Vietinis projekto vadovas: dr. Džilda Veličkienė. Projekto biudžetas 1 154 069 00 €, iš jų Lietuvos dalis – 14 659 00 €. Projektas vykdytas 2013.05.01.– 2016.12.31.

LSMU – KTU finansuojamas projektas: „Diabetinės inkstų ligos prognozės technologija“

Tikslas: sukurti 2 tipo cukriniu diabetu sergančių nutukusių asmenų diabetinės inkstų ligos prognozės technologiją, paremtą ligos progresavimo matematiniu modeliu.

Uždaviniai:

 1. Susisteminti informaciją bei sukurti tokį matematinį modelį, kurie leidžia prognozuoti nutukusių pacientų diabetinės inkstų ligos progresavimą priklausomai nuo cukrinio diabeto eigos, gydymo ir gretutinių ligų, t. y. leidžia sudaryti ligos ir kaštų prognozės technologiją DILPROT;
 2. Surinkti visus reikalingus duomenis ir validuoti matematinį bei kompiuterinį modelį;
 3. Sudaryti ir pademonstruoti DILPROT technologiją ir jos taikymo metodiką.
 4. Sukurti Markovo grandinių modelį, leidžiantį prognozuoti ligos progresavimą ir gydimo išeitis;
 5. Validuoti sukurtą diabetinės inkstų ligos duomenų analizės matematinį bei kompiuterinį modelį;
 6. Sudaryti ir pademonstruoti diabetinės inkstų ligos prognozės technologiją ir taikymo galimybes.

Projekto trukmė: 2017.04.01. -2017.12.30. Projekto biudžetas: 19903,62 eurų. Vadovai: dr. Džilda Veličkienė (LSMU) ir prof. Alzbutas (KTU)

Dalyvavimas COST veiklose

Prof. Rasa Verkauskienė. MPNS COST veikla TD1103. Europos fizikos bei  NMR ir MRI metodologijos hiperpoliarizacijos organizacija.

Prof. Rasa Verkauskienė, dr. Romualdas Tomas Preikša, prof. Birutė Žilaitienė, dr. Jonas Čeponis Cost veikla BM1105. GnRH Trūkumas: žmogaus reprodukcijos neuroendokrininio reguliavimo išaiškinimas.

Diabetinės retinopatijos biomarkeriai: epigenetinės genų ubikvitinoproteosomos sistemos, telomerų ilgio ir proteosomos koncentracijos modifikacijos (RETINUPSDIAB). Registracija LMT: P-LLT-19-4

Programos trukmė: 2019-2021 m. Partneriai: Department of Ophthalmology, National Taiwan University Hospital (Taivanas), University of Latvia, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Laboratory for Personalized Medicine (Latvija).

Dalyvaujama šiose tarptautinėse nebiudžetinėse programose:

1. DIAMOND (Diabetes Mondiale).

2. EURODIAB-TIGER (Europe and diabetes: type 1 genetic epidemiology resource).

3. LitDiane (Klinikinių, genetinių ir aplinkos rizikos veiksnių įtaka sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu vėlyvųjų diabetinių komplikacijų raidai, InterDiane konsorciumo dalis)

Tyrimo atlikimo vieta: Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Endokrinologijos klinika, Nefrologijos klinika, Akių ligų klinika  ir LSMU Endokrinologijos institutas.

Tyrimo tikslas – nustatyti, kodėl trečdaliui visų 1 tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų atsiranda vėlyvos komplikacijos, tai yra, įvertinti klinikinių, genetinių ir aplinkos veiksnių įtaką smulkiųjų ir stambiųjų kraujagyslinių komplikacijų (nefropatijos, retinopatijos, centrinės-periferinės-autonominės neuropatijos, širdies ir kraujagyslių ligų) atsiradimui ir progresavimui.

Uždaviniai:

 1. Įvertinti sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu komplikacijų paplitimą.
 2. Įvertinti aplinkos veiksnių įtaką cukrinio diabeto komplikacijų vystymuisi.
 3. Įvertinti genetinių veiksnių įtaką cukrinio diabeto komplikacijų vystymuisi.
 4. Įvertinti genetinių ir aplinkos veiksnių sąveiką cukrinio diabeto komplikacijų vystymuisi.

Vadovė: Prof. dr. Rasa Verkauskienė.