Institute parengtas 171 mokslo daktaras ir 12 habilituotų daktarų. Mokslininkai paruošė ir išleido 56 tomus mokslo darbų rinkinio „Gyvulininkystė“, 20 monografijų, vadovėlių ir knygų, užregistravo 19 išradybos patentų ir gavo 4 Lietuvos Respublikos Valstybės premijas. Institute buvo sukurta Lietuvos baltųjų kiaulių veislė, tobulinamos Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų, Lietuvos juodgalvių avių veislės. Paruošta „Veislinių bulių laikymo ir naudojimo Lietuvos technologija“, taikoma galvijų embrionų transplantacija. Parengti šalies žemės ūkio gyvūnų mitybos ir efektyvaus pašarų panaudojimo moksliniai pagrindai. Nuo visiško išnykimo išsaugotos ir tiriamos senosios Lietuvos žemės ūkio gyvūnų veislės. Kuriamos ir diegiamos gyvūnų laikymo technologijos, tausojančios aplinką ir užtikrinančios jų gerovę.

Šešiuose skyriuose (Gyvūnų veisimo ir genetikos, Gyvūnų reprodukcijos, Gyvūnų mitybos ir pašarų, Ekologijos,  Eksperimentinės plėtros ir bandymų skyriuose ir Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centre) ir dviejose laboratorijose ( Chemijos, Gyvūnų kilmės patikrinimo) dirba 92 darbuotojai, iš jų 22 mokslininkai–1 habilituotas daktaras, 21 daktaras. Doktorantūroje studijuoja 6 doktorantai. Institutui vadovauja dr. Violeta Juškienė.

Instituto veikla apima gyvūnų genetikos, reprodukcijos biologijos ir genetinių išteklių, gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės, gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimus.

Institutui dalyvaujant integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – slėnio „Nemunas“ veikloje, jame kuriamos Gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų, Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo, Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situ laboratorijos, kurios bus Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centro dalimi.

Instituto mokslininkai aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio verslo partneriais, ūkininkais ir jų užsakymu atlieka mokslinius tyrimus, būtinus aktualių problemų sprendimui.

Palaikomi ryšiai su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Bulgarijos, Austrijos, Serbijos, Danijos, Slovakijos, Rumunijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos ir JAV mokslininkais.

Institutas yra 6BP kompetencijos tinklo projekto Monika, kurio tikslas harmonizuoti mokslinių tyrimų metodus maisto saugos ir kokybės srityje, partneris. Mokslininkai dalyvauja 7BP REGPOT projektuose Feed-to-Food bei BALTFOODQUAL, Cost veiklose: GEMINI „Motininio organizmo sąveika su gametomis ir embrionais“, EPICONCEPT „Epigenetika ir pastojimo aplinka. Pastojimo aplinka kaip epigenetinis svertas optimizuojant maisto gamybą ir žemės ūkio paskirties gyvūnų sveikatą“ bei FAIM „Nedestruktyvių atvaizdavimo ir spektroskopinių metodų optimizavimas ir standartizavimas siekiant patobulinti žemes ūkio gyvūnų kūno struktūrą ir mėsos kokybę“ir  yra aktyvūs tarptautinių mokslinių organizacijų nariai.