Mokslo konkursinis finansavimas

< Grįžti

Vykdydama Mokslo ir studijų įstatymą Lietuvos mokslo taryba 2009 metais pradėjo vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programinį konkursinį finansavimą. Taryba nuolat skelbia konkursus visų mokslo sričių mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos projektams atrinkti, vykdo administracinę paraiškų patikrą, organizuoja ekspertinį vertinimą, skelbia rezultatus ir administruoja konkursus laimėjusius projektus.

Orientuojamasi į priešakinių aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų finansavimą.

  • Visuotinės dotacijos projektai
  • Mokslininkų grupių projektai
  • Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas” projektai
  • Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas” projektai

PROJEKTAI

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Projekto vadovas
Įrodymais pagrįstų glaukomos diagnostikos ir gydymo metodų diegimas, taikant novatorišką neinvazinį intrakranijinio spaudimo bei akių kraujotakos rodiklių matavimą 2013-2016 prof. dr. A. Harris/
prof. dr. I. Janulevičienė
Alogeninio kremzlės ir kaulo komplekso transplantacijos poveikis sąnario kremzlės regeneracijai eksperimentiniame kremzlės pažeidimo modelyje 2013-2016 dr. A. Ūsas

Mokslininkų grupių projektai – priemonė mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Siūlomai temai mokslininkai rengia mokslo projektus, apimančius visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką mokslininkas ar tyrėjų grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams spręsti.

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Projekto vadovas
Tikslinės transtorakalinės echokardiografijos vertė skubioje pilvo chirurgijoje sepsiu sergantiems pacientams 2015-2018 A. Macas
Serotoninerginės sistemos genų kandidatų polimorfizmo bei socialinės aplinkos sąsajos su mėginimu nusižudyti ir diagnozuotais psichikos sutrikimais 2015-2018 V. Adomaitienė
CNS gliomų angiogenezės ir invazyvumo baltymų kiekybinių profilių nustatymas kraujo serume 2015-2018 D. Skiriutė
Psichologinio sitreso, uždegiminių veiksnių ir smegenų natriuretinio peptido ryšys su išeitimis tarp galvos smegenų naviku sergančiū pacientų 2015-2018 A. Bunevičius
Plyšinių jungčių (PJ’ių) jautrumo pH struktūriniai-funkciniai tyrimai; PJ’ių kanalų vartinių savybių modeliavimas 2015-2018 F. Bukauskas
Naujiems ir dominuojantiems MLST sekų tipams priskirtų Campylobacter jejuni genų, koduojančių atsparumą antibiotikams, nukleotidų polimorfizmo tyrimai 2015-2018 M. Malakauskas
Kardiometabolinės rizikos veiksniai, sergant Turner sindromu: perspektyvus kohortinis vienos populiacijos tyrimas 2015-2018 R. Verkauskienė
Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai 2015-2018 V. Jakštas
Hospitalizuojamų dėl ūminio širdies nepakankamumo pacientų kohortinis daugiacentris prospektyvinis stebėsenos ir serologinių biožymenų tyrimas 2015-2018 A. Kavoliūnienė
Kraujagyslių rekanalizacijos ir funkcinės reparacijos ultragarso sistemų generuojamais kavitaciniais srautais eksperimentinis-klinikinis tyrimas 2015-2018 V. Veikutis
Naujų L. lactis paieška ir jų produkuojamų natūralių bakteriocinų bei jų taikymo maisto konservavimui tyrimai BIOLACTIS 2015-2018 L. Šernienė
Augalų ekstraktų ir jų frakcijų taikymo gyvūnų aplinkos virusų slopinimui ir kontrolei tyrimai 2015-2018 A. Šalomskas
Kalcio jonų apykaitos mechanizmai išeminiame miokarde 2015-2017 J. Jurevičius
Automatiniai alogritmai prieširdžių virpėjimo išsivystymo rizikai po ūminio miokardo infarkto prognozuoti 2015-2017 R. Kubilius
Gestacinio diabeto ir nutukimo tolimosios pasekmės motinoms ir jų vaikams 2014-2016 D. Veličkienė
MiR-20b, miR-451, miR-29c ir miR-125b  vaidmuo skrandžio ir storosios žarnos vėžio patogenezėje 2014-2016 G. Kiudelis
Hipofizės adenomos naujų molekulinių prognozinių žymenų paieška ir jų sąsajos su regos funkcijomis 2014-2016 D. Žaliūnienė
Virškinamojo trakto stromos navikų mikro-RNR raiškos pokyčiai ir funkcinė analizė 2014-2016 L. Kučinskas
Eozinofilų įtaka bronchų lygiųjų raumenų remodeliacijai sergant astma 2014-2016 K. Malakauskas
Funkcinių nano-mikro tekstilės medžiagų su biologiškai aktyviais junginiais gamyba ir tyrimas 2014-2016 V. Briedis
Žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos stebėsenos metodo taikymas širdies operacijų su dirbtine kraujo apytaka metu 2014-2016 E. Širvinskas

Kompleksiniams ekonominiams ir socialiniams ligų padariniams spręsti didelę reikšmę turi ankstyva su senėjimu susijusių ligų diagnostika. Lietuvai, kurioje, Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) duomenimis, trečdalis gyventojų 2030 metais sudarys pagyvenę žmonės, strategiškai svarbu kurti, tobulinti ir klinikinėje praktikoje taikyti inovatyvius aukštosiomis technologijomis pagrįstų ankstyvos diagnostikos metodus, kurie prailgintų sveiko senėjimo, t. y. gyvenimo be ligų ir neįgalumo, trukmę.

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ tikslas – kompleksiškai analizuoti ir spręsti Lietuvos visuomenės sveiko senėjimo biomedicinos ir socialinės medicinos klausimus, pasitelkiant mokslo ir technologijų plėtrą, fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus.

Moksliniai tyrimai, kaip ekosistemos valdymo sprendimai veikia ekosistemos atskiras funkcijas ir jų visumą, Lietuvoje buvo vykdyti fragmentiški. Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ tikslas – kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių apie ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atstatyti.

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Projekto vadovas
Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje 2015-2018 M. Ružauskas