Veterinarinės medicinos simuliacijos centras

< Grįžti

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS

Sudaryti sąlygas nuolatiniam veterinarinės medicinos praktinių įgūdžių mokymui bei tobulinimui naudojant veterinarinės medicinos simuliacijų metodus.

 

Veterinarinės medicinos simuliacijos centras yra vieta, kur studentai gali mokytis praktinius įgūdžius be žalos gyvūnui, nes naudojami dirbtiniai pacientai ar atskiros jų dalys. Centre studentai gali mokytis jiems palankiu metu ir tempu. Praktiniai įgūdžiai lavinami saugioje aplinkoje be streso ar įtampos, kur nėra jokios rizikos sužaloti gyvūną. Studentai gali padaryti klaidas ir mokytis iš jų, kas yra svarbi mokymosi proceso dalis. Tokiu būdu studentai geriau paruošiami klinikinėms studijoms, praktikoms bei darbui. Veterinarinės medicinos centre taip pat vyksta praktinių įgūdžių bei klinikinių dalykų laboratoriniai darbai.

Registracija į Veterinarinės medicinos simuliacijos centrą

Dokumentai

Kontaktai

Veterinarinės medicinos simuliacijos centras
Karolina Jankauskaitė
Veterinarinės medicinos simuliacijos centro vadovė