Recent Additions
 • Publication
  Visuomenės dalyvavimo samprata baziniuose pirmojo Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio sveikatos politikos dokumentuose (1991 - 2002)
  [The concept of public participation in key health policy documents of the first decade of Lithuania’s Independence (1991 – 2002)]
  journal-article
  Public Policy and Administration = Viešoji politika ir administravimas
  Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros apžvalga bei dokumentų analize nagrinėjama, kokia visuomenės dalyvavimo su sveikata susijusių sprendimų priėmime samprata buvo formuluojama pagrindiniuose sveikatos politikos dokumentuose pirmąjį dešimtmetį po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Straipsnyje analizuojama 16 sveikatos politikos dokumentų: Nacionalinė sveikatos koncepcija (1991), Lietuvos sveikatos programa (1998) ir 1994 – 2002 m. priimti sveikatos sistemą reglamentavę įstatymai, kuriuose kalbama apie visuomenės dalyvavimą. Daromos išvados, jog nors visuomenės dalyvavimo svarba pagrindiniuose sveikatos politikos dokumentuose buvo pabrėžiama, tačiau galimybės, kaip visuomenė konkrečiai galėtų įsitraukti į su sveikatos priežiūra susijusių sprendimų priėmimą ir ypač į sveikatos politikos procesus, daugumoje dokumentų nebuvo aiškiai apibrėžtos. Daugelyje nacionalinės svarbos sveikatos politikos dokumentų visuomenė matoma kaip poveikio objektas, dominuoja dalyvavimo kaip pacientų įsitraukimo priimant savo sveikatai svarbius sprendimus samprata.
 • Publication
  Ekspresyvaus rašymo taikymo galimybės išemine širdies liga sergantiesiems
  [Application of expressive writing on ischemic heart disease patients]
  journal article;
  Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai
  Ekspresyvus rašymas – tai rašymo metodas, kuriuo siekiama padėti žmonėms atskleisti savo išgyvenimus, susijusius su traumine patirtimi. Slegiančių įvykių išdėstymas rašant popieriuje yra susijęs su fizinės bei psichosocialinės sveikatos gerėjimu. Sergantieji išemine širdies liga dažnai patiria skausmingus išgyvenimus, susijusius su savo sveikata ir ateities perspektyvomis, tačiau retam jų pavyksta tai tinkamai įveikti. Taigi pagrindinis šio tyrimo tikslas – išnagrinėti ekspresyvaus rašymo taikymo galimybes išemine širdies liga sergantiems pacientams. Siekiant jį įgyvendinti buvo vykdyta literatūros šaltinių paieška duomenų bazėse Ebsco, PubMed, Science Direct, SAGE bei atlikta jų analizė. Literatūros apžvalga parodė, kad ekspresyvus rašymas teigiamai veikia tiek sveikų, tiek ir įvairiomis ligomis sergančių žmonių fizinę bei psichologinę sveikatą. Remiantis ekspresyvaus rašymo veikimo mechanizmo teorijomis bei tyrimais, rodančiais metodo efektyvumą sveikatos būsenoms gerinti, galima kelti prielaidą, kad ši intervencija yra taikytina širdies liga sergantiems pacientams.
 • Publication
  Psychometrics of the readiness to change questionnaire (RCQ): the Lithuanian version
  [Pasirengimo pokyčiams klausimyno psichometriniai rodikliai: lietuviškoji versija]
  journal-article;
  Šinkariova, Liuda
  ;
  Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta
  ;
  Misiūnienė, Jurga
  ;
  Alčiauskaitė, Laura
  International journal of psychology: a biopsychosocial approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris
  It is well known that unhealthy lifestyle is one of the most important risk factors for morbidity and mortality due to cardiac diseases. People who suffered or are suffering from heart related problems usually undertake cardiac rehabilitation procedures which help them improve their health and make lifestyle changes. So it is important to have a valid, short, clear measure of readiness to change health behavior in the native (Lithuanian) language as change in lifestyle can be a problematic field in rehabilitation of cardiac patients in Lithuania. According to the results of national study, smoking, unhealthy diet, low physical activity, overweight and risky alcohol consumption persist as actual problem among Lithuanian adults nowadays. The aim of this analysis is to examine psychometric properties of the “Readiness to change questionnaire” (RCQ, Rollnick et al., 1992) among cardiac rehabilitation patients.
    5
 • journal-article; ;
  Karpovaitė, Dalia
  ;
  Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta
  ;
  Misiūnienė, Jurga
  ;
  Alčiauskaitė, Laura
  European Scientific Journal, ESJ
  It is well known that in order to control the morbidity and mortality of cardiovascular disease patients, their lifestyle should be taken into account (American Heart Association, 2012; Klumbiene et al., 2002). Studies of various disease patients’ manners (Knight et al., 2006; Thompson et al., 2011) confirm that motivational interviewing (Miller & Rollnick, 2013) is an effective method for changing unhealthy behavior. Nevertheless, our practical experience of motivational interviewing based psychological counseling with rehabilitation hospitals’ cardiac patients’ (Sinkariova et al., 2015) revealed noteworthy observations about some participants lack of motivation to change unhealthy behavior. This observation encouraged us to start a study with the aim to find out if cardiac rehabilitation participants’ personality traits and emotional state are related to the effectiveness of motivational interviewing based psychological counseling. The study used a quasi-experiment where cardiac rehabilitation patients were assigned to control (regular rehabilitation, n=55) or experimental (rehabilitation plus motivational interviewing based psychological counseling intervention, n=64) groups. A total of 119 participants (male=83, female=36, M age=60.47, SD=8.762) attended a survey, which included NEO-FFI, HADs, and “Readiness to change questionnaire” at the beginning and end of cardiac rehabilitation. Nonparametric data analysis showed that patients’ personality traits are not related to the effectiveness of motivational interviewing based counseling, whereas depression is positively related to the effectiveness of intervention to change alcohol consumption. Conclusions/Implications: Depression as an expression of emotional state is an important feature for the effectiveness of motivational interviewing based counseling to change cardiac patients’ alcohol consumption. Further understanding of relationships between psychological characteristics and the effectiveness of intervention could help to improve cardiac diseases prevention, treatment, and rehabilitation.
    1
 • conference paper
  Alčiauskaitė, Laura
  ;
  Šinkariova, Liuda
  ;
  Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta
  ;
  Misiūnienė, Jurga
  ;
  Procedia - Social and Behavioral Sciences : WCPCG-2015 : 6th World conference on Psychology Counseling and Guidance, 14-16 May 2015
    3
Most viewed
Most downloaded