Publication:
Kokiais vardais vadino Žemaitijos bajorus 1528 m. dokumente

No Thumbnail Available
Date
2023-11-10
Authors
Čirūnaitė, Jūratė
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stirniškiai, Kupiškio r. : Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Šiame straipsnyje tęsiamas istorinės Žemaitijos bajorų, užrašytų 1528 m. LDK kariuomenės surašyme, vardyno tyrimas. Pirmoji šio tyrimo dalis yra publikuota antrame Lietuvos bajorų metraščio „Laikas ir likimai“ numeryje. Šis straipsnis yra skirtas bajorų - vyrų ir moterų - vardams. Šaltinis yra parašytas LDK raštinėje vartota rusėnų kalba. [...].
Description
Keywords
Citation