Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/101389
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Author(s): Huang, Chao
Title: Comparison the effectiveness of common topical fluoride application and CPP- ACP application on preventing white spot lesions in orthodontic – A systematic review
Other Title: Sisteminė apžvalga ir efektyvumo palyginimas, taikant įprastinį fluoridą ir CPP- ACP, esant baltų dėmių pažeidimams ortodontijoje.
Extent: 30 p.
Date: 2019
Keywords: Topical fluoride application;Casein phosphopeptide–amorphous calcium phosphate (CPP-ACP);White spot lesions;Orthodontic.;Taikant įprastinį fluorida;CPP- ACP;Baltų dėmių pažeidimams;Ortodontijoje
Abstract: Abstracts The aim of the study is to evaluate the effectiveness of common topical fluoride application and casein phosphopeptide – amorphous calcium phosphate (CPP-ACP) application on preventing White Spot Lesions (WSLs) in orthodontics. And compare the effectiveness of these two applications on preventing WSLs in orthodontics. Material and Method: Study was conducted from databases such as Pubmed, Embase (ScienceDirect). Articles included studies on humans, in vivo, clinical trials, published in English during the year in 2009 – 2019. Result: By screening titles and abstracts, we identified the total of 316 articles from databases, 7 clinical trial studies were included, 361 participants were evaluated during the study. It shows that both applications have effectiveness on preventing WSLs, but there is no significant statistical difference between common topical application and CPP-ACP contained application on prevent WSLs during or after orthodontic treatment. Conclusions: During these 7 clinical studies, the conclusion of effectiveness of common topical fluoride application on preventing WSLs in orthodontic treatment is positive. Meanwhile, during the studies made significantly positive conclusions about effectiveness on preventing WSLs in orthodontic treatment by CPP-ACP contained applications. However, there is no significant difference between two applications with common topical fluoride and CPP-ACP containing on prevent WSLs during or after orthodontic treatment. Thus, the conclusion of hypothesis will be rejected about that the agent content CPP-ACP have better effectiveness than common topical fluoride application on preventing WSLs during or after orthodontic treatment.
Santraukos Tyrimo tikslas - įvertinti įprastos vietinio fluorido panaudojimo ir kazeino fosfopeptido - amorfinio kalcio fosfato (CPP-ACP) efektyvumą, siekiant užkirsti kelią baltųjų dėmių pažeidimams (WSL) ortodontijoje. Ir palyginkite šių dviejų programų veiksmingumą užkertant kelią WSL ortodontinei veiklai. Medžiaga ir metodas: Tyrimas buvo atliktas iš tokių duomenų bazių kaip Pubmed, Embase (ScienceDirect). Straipsniai apėmė tyrimus apie žmones, in vivo, klinikinius tyrimus, paskelbtus anglų kalba per metus 2009–2019 m. Rezultatas: Atlikus atrankinius pavadinimus ir santraukas, nustatėme iš viso 316 duomenų bazių straipsnių, buvo įtraukti 7 klinikinių tyrimų tyrimai, 361 dalyvis buvo įvertintas tyrimo metu. Tai rodo, kad abiejų programų veiksmingumas yra užkertantis kelią WSL, bet nėra reikšmingo statistinio skirtumo tarp įprastos vietinės paskirties ir CPP-ACP, apimantis paraišką dėl WSL prevencijos ortodontinio gydymo metu arba po jo. Išvados: Šių septynių klinikinių tyrimų metu teigiama, kad bendrojo lokalinio fluorido taikymo efektyvumas, siekiant išvengti WSL gydymo ortodontiniu gydymu, yra teigiamas. Tuo tarpu tyrimų metu buvo padaryta daug teigiamų išvadų apie tai, kaip veiksmingai užkirsti kelią WSL ortodontiniam gydymui CPP-ACP. Tačiau nėra reikšmingo skirtumo tarp dviejų taikomųjų programų su įprastu vietiniu fluoru ir CPP-ACP, kurių sudėtyje yra WSL, kurie gydomi ortodontiniu gydymu arba po jo. Taigi hipotezės išvados bus atmestos dėl to, kad agento turinys CPP-ACP turi didesnį efektyvumą nei įprastas vietinis fluorido taikymas WSL prevencijai ortodontinio gydymo metu arba po jo.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12512/101389
Appears in Collections:Odontologijos fakultetas // Faculty of Odontology

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.