Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/101460
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Author(s): Salatkaitė, Saulė
Title: Korekcinių fizinių pratimų programos poveikis jaunučių krepšininkų funkciniams griaučių-raumenų sistemos rodikliams
Other Title: The effect of corrective exercises program for function of musculoskeletal system in elite young basketball players
Extent: 83 p.
Date: 2016
Keywords: Krepšinis;Sporto traumos;Traumų prevencija;Jaunučiai krepšininkai.;Basketball;Sport injuries;Injury prevention;Young basketball players.
Abstract: Tyrimo tikslas. Nustatyti korekcinių fizinių pratimų programos poveikį jaunučių krepšininkų funkciniams griaučių-raumenų sistemos rodikliams.Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 31 asmuo (16 merginų ir 15 vaikinų). Merginų vidutinis amžius buvo 15,42 ± 0,27, vaikinų – 15,36 ± 0,29.Tyrimo metodai. Funkciniai judesiai buvo vertinami pagal FMS (angl. Functional Movement Screen) metodiką. Viršutinių ir apatinių galūnių dinaminė pusiausvyra buvo vertinama modifikuotu žvaigždės nuokrypio testu (angl. Y Balance test). Nužengimo nuo pakylos ir pašokimo testu (angl. Drop Vertical Jump Test) ir LESS (angl. Landing Error Scoring System) testu buvo vertinama viso kūno ir apatinių galūnių biomechanikos pokyčiai šuolio metu. Šuolių viena koja (angl. Single leg hop test) testu buvo vertinamas dinaminis kelio stabilumas. Izokinetiniu dinamometru „Biodex Medical System 4 PRO“ matuotas jaunučių krepšininkų izokinetinės apatinių galūnių raumenų jėgos pokyčiai. Korekcinių fizinių pratimų programa buvo taikyta 5 mėnesius kartu su įprastinėmis krepšinio treniruotėmis.Tyrimo išvados. 1. Korekciniai fiziniai pratimai padidino berniukų viršutinių ir apatinių galūnių dinaminį stabilumą. Mergaitėms - padidėjo tik apatinių galūnių dinaminis stabilumas. 2. Berniukų vertikalaus šuolio ir nusileidimo biomechanika pagerėjo pradinėje padėtyje bei maksimalaus pritūpimo fazėje. Taip pat pagerėjo vertikalaus šuolio ir nusileidimo kokybė. Mergaičių grupėje vertikalaus šuolio ir nusileidimo biomechanika pagerėjo maksimalaus pritūpimo prieš šuolį ir nusileidimo po šuolio fazėse. 3. Korekciniai fiziniai pratimai pagerino bazinių funkcinių judesių kokybę tik mergaičių grupėje. Korekciniai fiziniai pratimai padidinio nušoktą atstumą viena koja, tačiau simetriškumas nepakito abiejose grupėse. 4. Korekciniai fiziniai pratimai padidino berniukų kairės kojos jėgą esant mažesniam kampiniam greičiui ir abiejų kojų jėgą esant didesniam kampiniam greičiui. Mergaičių grupėje jėga padidėjo tik kairėje kojoje.
The goal of the study. To assess the effect of corrective exercises program to the performance of elite young basketball players. Subjects of study. We have investigated 31 (16 girls and 15 boys). The average age of girls was 15,4±0,27 yrs, boys - 15,3±0,29 yrs. Methods of study. Functional movement patterns were evaluated with Functional Movement Screen (FMS). The Y Balance test was used to assess athlete’s dynamic balance of upper and lower extremities. Drop Vertical Jump Test and Landing Error Scoring System (LESS) were used to assess athlete’s body and lower extremity biomechanical changes during the jump landing task. Dinamic knee stability was evaluated with single leg hop (HOP) tests. Isokinetic dinamometry was used to evaluate changes of athlete’s lower extremities isokinetic muscle strength. Corrective exercise program was performed for 5 months additional to the regular training sessions.Conclusions. 1. The evaluation of changes of dynamic stability showed that the corrective physical exercises increased the dynamic stability of upper and lower extremities for boys. Corrective physical exercises improved only the dynamic stability of lower extremities for girls. 2. The evaluation of changes of vertical jump test after corrective physical exercises showed that the boys vertical jump biomechanics of the lower exctremities improved in starting position and in the phase of maximum squat. It is also improved quality of vertical jump. Girls vertical jump biomechanics of the lower extremities improved in maximum squat before the jump phase and in landing after jump phase. 3. The evaluation of functional movements changes showed that the corrective physical exercises imroved the quality of basic functional movements only in girls group. Corrective physical exercises had no effect on results of one leg jump test. 4. The evaluation of changes of isokinetic muscle strength showed that the corrective physical exercises increased boys left leg strength at a lower angular velocity and strength of both legs at a higher angular velocity. Group of girls strength increased only on the left leg.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12512/101460
Appears in Collections:Slaugos fakultetas // Faculty of Nursing

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.