Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/10153
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Žumbakytė-Šermukšnienė, Renata;Kajėnienė, Alma;Vainoras, Alfonsas;Berškienė, Kristina;Augutienė, Viktorija
Title: Assessment of functional conditions of basketball and football players during the load by applying the model of integrated evaluation
Other Title: Krepšininkų ir futbolininkų funkcinės būklės ypatybės fizinio krūvio metu naudojant integraliojo vertinimo modelį
Is part of: Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, 2010, t. 46, Nr. 6
Extent: p. 421-428
Date: 2010
Series/Report no.: (Eksperimentiniai tyrimai)
Keywords: Funkcinė būklė;Integralusis vertinimas;Veloergometrinis fizinio krūvio mėginys;Basketball;physiology;Football;physiology;Exercise test;Cardiovascular physiological phenomena
Abstract: Žmogaus organizmą vertinome kaip adaptyvią, kompleksinę, dinaminę sistemą, kuri pati save organizuoja, tačiau šį darbą atliekančio vienintelio veiksnio sistemos viduje nėra. Naudodami automatizuotą EKG analizės sistemą „Kaunas–Krūvis“ ir registruojant lygiagrečiai su elektrokardiograma kūno judėjimo charakteristikas (išvystomą darbo galingumą), arterinį kraujo spaudimą ar kitus hemodinamiką charakterizuojančius procesus, galime atskleisti ir vertinti esminių žmogaus organizmo sistemų sinergetinius aspektus, kas labai praplečia funkcinės diagnostikos galimybes. Tyrimo tikslas. Pasinaudojant organizmo funkcinės būklės vertinimo modeliu, nustatyti krepšininkų, futbolininkų bei nesportuojančių asmenų organizmo funkcinės būklės kaitos ypatybes veloergometrinio mėginio metu. Tiriamųjų kontingentą sudarė 266 sveiki sportuojantys ir nesportuojantys asmenys. Tirtos krepšininkų, futbolininkų ir nesportuojančių vyrų grupės bei krepšininkių ir nesportuojančių moterų grupės. Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinei būklei vertinti naudota automatizuota EKG analizės sistema „Kaunas–Krūvis“. Tiriamiesiems atliktas kompiuterizuotas veloergometrinis fizinio krūvio mėginys naudojant trumpalaikį- provokacinį tyrimo protokolą. Buvo vertinami šie EKG rodikliai ramybės sąlygomis ir viso mėginio metu: širdies susitraukimų dažnis, intervalas JT ir išvestinis rodiklis JT/RR. Išmatavus AKS, buvo vertinama pulsinė amplitudė (S–D). Taip pat vertintas santykinis rodiklis (S–D)/S – santykinė pulsinė amplitudė. Vertinti fiziologinių rodiklių kitimo greičiai fizinio krūvio metu. Rezultatai. Sportuojančių asmenų ramybės ir krūvio metu širdies susitraukimų dažnis ir santykis JT/RR yra žemesnis, o ramybės JT intervalas ilgesnis ir lėčiau trumpėja krūvio metu nei sveikų nesportuojančių asmenų. [...]
We consider the human body as an adaptable, complex, and dynamic system capable of organizing itself, though there is none, the only one, factor inside the system capable of doing this job. Making use of the computerized ECG analysis system “Kaunas-load” with parallel registration of ECG carrying out body motor characteristics, ABP, or other processes characterizing hemodynamics enable one to reveal and evaluate the synergistic aspects of essential systems of the human body what particularly extends the possibilities of functional diagnostics. The aim of the study was to determine the features of alterations in the functional condition of basketball and football players and nonathletes during the bicycle ergometry test by applying the model of evaluation of the functional condition of the human body. Material and methods. The study population consisted of 266 healthy athletes and nonathletes. Groups of male basketball players, male football players, male nonathletes, female basketball players, and female nonathletes were studied. A computerized ECG analysis system “Kaunas-load” that is capable of both registering and analyzing the power developed by the subject and 12-lead ECG synchronically were used for evaluating the functional condition of the CVS. The subject did a computer-based bicycle ergometry test. The following ECG parameters at rest and throughout the load – HR, JT interval, and the deduced JT/RR ratio index that reflects the condition between regulatory and supplying systems – were evaluated. After measuring ABP, the pulse amplitude (S–D) was evaluated. The pulse blood pressure ratio amplitude (S–D)/S that depicts the connection between the periphery and regulatory systems was also evaluated. Speeds of changes in physiological parameters during physical load were evaluated too.[...]
Internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20944451
Affiliation(s): Kauno apskrities sporto medicinos centras
Lietuvos kūno kultūros akademija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on May 31, 2023

Page view(s)

20
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.