Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/101807
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Author(s): Mikučionis, Petras
Title: Ekscentrinių pratimų įtaka šlaunies raumenų jėgai po kelio sąnario priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcinės operacijos
Other Title: Influence of eccentric exercise on the thigh muscle strength after anterior reconstructive surgery of cruciate ligament
Extent: 83 p.
Date: 2012
Keywords: Priekinis kryžminis raištis;Ekscentriniai pratimai;Uždara kinetinė grandinė;Atvira kinetinė grandinė.;Anterior cruciate ligament;Eccentric exercise;Closed kinetic chain;Open kinetic chain
Abstract: Tyrimo tikslas: Įvertinti ekscentrinių pratimų įtaką blauzdą tiesiančių ir lenkiančių raumenų jėgai, po PKR rekonstrukcinės operacijos. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti blauzdą tiesiančių ir lenkiančių raumenų jėgų pokyčius prie trijų kampinių greičių 60, 120, 180 l/s. 2. Įvertinti ar naudojant ekscentrinius pratimus blauzdą tiesiantiems ir lenkiantiems raumenims pasieksime maksimalią raumens jėgą per trumpesnį laiką. 3. Įvertinti kelio sąnario stabilumą naudojant Lachman testą. Tyrimas atliktas 2009 – 2011 m. LSMUL Kauno Klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinikoje.Testavimai atlikti Reabilitacijos klinikoje. Buvo naudojami šie tyrimo metodai: 1) Kelio sąnario stabilumo įvertinimas naudojant Lachmano testą; 2) Šlaunies raumenų jėgos vertinimas naudojant „Biodex Medical System 3 PRO“ aparatūrą. Tyrime dalyvavo 40 pacientų. Visi pacientai buvo operuoti LSMUL Kauno Klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinikoje. Operacijas atliko tas pats ortopedas – traumatologas, tuo pačiu rekonstrukciniu metodu. Reabilitacija atlikta Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinikoje bei A.Sabonio krepšinio centro kineziterapijos kabinete. Raumenų jėgos matuotos prieš operaciją, 6 mėnesiai po operacijos ir 9 mėnesiai po operacijos.
Aim of Master`s Thesis: to evaluate the impact of eccentric calf stretching exercises and muscle strength after ACL reconstructive surgery. Tasks of Master`s Thesis: 1st – to rate strength changes of leg and stretching muscle in three angular velocities 60, 120, 180 l / s. 2nd – to evaluate whether the use of eccentric exercises for bending and building leg muscles will be achieved maximum muscle strength in less time. 3th - to evaluate stability of knee joint using the Lachman test. The study was conducted on 2009 - 2011 m. Hospital of Lithuanian University of Health Sciences, Department of Orthopedics Traumatology. Testing were done in department of rehabilitation. There were used these research methods: 1) evaluation of knee joint stability using Lachman test; 2) assessment of thigh muscle strength using “Biodex Medical System 3 PRO” equipment. The study included 40 patients. All patients were operated in Hospital of Lithuanian University of Health Sciences, Department of Orthopedics Traumatology. Operations were performed by the same orthopedist - trauma, within reconstructive method. Rehabilitation was carried out at Kaunas University of Medicine and Rehabilitation physical therapy center and in A.Sabonis basketball office. Muscle strength was measured before operation, 6 months after surgery and 9 months after surgery.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12512/101807
Appears in Collections:Slaugos fakultetas // Faculty of Nursing

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.