Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/113617
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Author(s): Azo Torres, Jennifer
Title: Evaluation of Effectiveness of Tooth Bleaching With Hydrogen Peroxide and Nano-Hydroxyapatite: A Scientific Literature Review
Other Title: Dantų balinimo efektyvumo, naudojant vandenilio peroksidą ir nano- hydroksiapatitą, įvertinimas: mokslinės literatūros apžvalga
Extent: 40 p.
Date: 23-May-2022
Keywords: nano-hydroxyapatite;hydrogen peroxide;tooth whitening;dental enamel;nanohidroksiapatitas;vandenilio peroksidas;dantų balinimas;dantų emalis
Abstract: ABSTRACT Relevance: Tooth whitening with hydrogen peroxide (HP) is a common aesthetic dental procedure. However, this conventional bleaching agent has been associated with various adverse side effects. The scientific literature has documented the ability of biomimetic nano- hydroxyapatite (na-HA) to counteract these effects. Aim: To analyze and describe the effects of nano-hydroxyapatite on dental enamel during dental bleaching with hydrogen peroxide. Material and Methods: PRISMA guidelines were followed. The electronic databases PubMed®, Cochrane library, and Google Scholar were used in the search. The search was restricted to full text articles in English (using keywords) published between 2018 and 2022. Results: The primary search identified 1052 publications, of which eight were included in this scientific literature review (based on the inclusion and exclusion criteria). Between two studies that used at-home bleaching, there was no significant difference in dental enamel microhardness values. Four studies using in-office bleaching discovered that enamel microhardness was significantly reduced following bleaching and that na-HA was able to significantly recover this loss. Three studies concluded that na-HA had no significant effect on the whitening ability of HP. Two studies discovered that na-HA significantly decreased dental sensitivity immediately following bleaching. Conclusions: Nano-hydroxyapatite may be able to reduce dental enamel surface alterations and restore enamel microhardness loss caused by hydrogen peroxide bleaching. Furthermore, it can be used to prevent the post-bleaching dental sensitivity, while having no effect on the whitening efficacy of hydrogen peroxide.
SANTRAUKA Aktualumas: Dantų balinimas vandenilio peroksidu yra įprasta estetinė odontologinė procedūra. Tačiau ši balinimo priemonė yra susijusi su nepageidaujamu balinimo poveikiu dantų emaliui. Mokslinėje literatūroje aprašomas biomimetinis nano-hidroksiapatito (na-HA) gebėjimas neutralizuoti šį poveikį. Tikslas: išanalizuoti ir aprašyti nano-hidroksiapatito poveikį dantų emaliui, atliekant dantų balinimą vandenilio peroksidu. Medžiaga ir metodai: Paieška viso teksto straipsnių anglų kalba (pagal pasirinktus raktažodžius) publikuotų 2018-2022 m., atlikta elektroninėmis duomenų bazėmis PubMed®, Cochrane library ir Google Scholar pagal PRISMA rekomendacijas. Rezultatai: Atlikus pirminę paiešką buvo aptiktos 1052 publikacijos, iš kurių aštuonios publikacijos įtrauktos (remiantis įtraukimo-atmetimo kriterijais) į mokslinės literatūros apžvalgą. Dviejuose tyrimuose, kuriuose buvo atliekamas dantų balinimas namuose, nebuvo nustatyta statistiškai reikšmingų balinto emalio mikrokietumo dydžių skirtumai. Keturiuose tyrimuose, kuriuose taikytas dantų balinimo metodas odontologiniame kabinete, nustatyta, kad emalio mikrokietumas po balinimo statistiškai reikšmingai sumažėjo, tačiau pradinis mikrokietumas atkurtas panaudojus na-HA. Trijų tyrimų rezulatai rodo, kad na-HA neturėjo reikšmingos įtakos, keičiant dantų balinimo su HP efektyvumą. Dviejuose tyrimuose įrodyta, kad na-HA statiškai reikšmingai sumažino, iškart po balinimo atsiradusį, dantų jautrumą. Išvados: Nano-hidroksiapatitas gali efektyviai sumažinti dantų emalio paviršiaus struktūrinius pokyčius, atsiradusius balinant dantis vandenilio peroksidu, ir atkurti balinto emalio mikrokietumą. na-HA apsaugo nuo po balinimo atsiradusio dantų jautrumo, nekeisdamas balinimo vandenilio peroksidu efektyvumo.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12512/113617
Appears in Collections:Odontologijos fakultetas // Faculty of Odontology

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.