Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/15581
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Velička, Deivydas;Ivaškienė, Vida;Markevičius, Vytautas;Šalkevičiūtė, Evelina
Title: Paauglių (mergaičių ir berniukų) agresijos raiškos ypatumai
Other Title: The Peculiarities of expression of aggression for adolescents (girls and boys)
Is part of: Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (VII) : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra ; Atsakingas redaktorius: Aurelijus Kazys Zuoza : [elektroninis išteklius]. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014, 2014, [VII]
Extent: p. 302-308 : pav., lent
Date: 2014
Note: Bibliogr. : p. 306-307
Keywords: Paaugliai;Mergaitės;Berniukai;Agresijos raiška;Sports;psychology;Aggression;in adolescence;Physical education and training;in adolescence
Abstract: Tyrimo objektas ‒ paauglių (mergaičių ir berniukų) agresija. Tyrimo tikslas – nustatyti paauglių agresijos raiškos ypatumus lyties aspektu. Hipotezė. Tikėtina, kad berniukų agresyvumo raiška bus didesnė nei mergaičių. Tyrimo metodika ir organizavimas Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė ; anketavimas; statistinė analizė. Anoniminė anketinė apklausa atlikta 2013 metų sausio mėnesį X apskrities mokyklose. Tyrime dalyvavo 180 mokinių (87 mergaitės ir 93 berniukai) iš 7–8 klasių. Tiriamųjų amžius 13–15 metų. Agresijai nustatyti buvo naudotas A. Basso ir A. Darki klausimynas, kurį sudaro 75 klausimai (Волков, 2002). Šio klausimyno dėka įvertinamos skirtingos agresijos raiškos formos: fizinė, verbalinė, netiesioginė agresija, susierzinimas, negatyvumas, skriauda, įtarinėjimas ir kaltės jausmas. Taip pat nustatomi agresijos ir priešiškumo indeksai. Prieš atliekant duomenų statistinę analizę buvo patikrintas kiekybinių kintamųjų skirstinių atitikimas normaliajam skirstiniui. Išvados buvo daromos remiantis Kolmogorov– Smirnov bei Shapiro ir Wilk testais. Toms skalėms, kurių skirstiniai statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo normaliojo, palyginimai buvo skaičiuojami naudojant neparametrinį Mann–Whitney U kriterijų. Toms skalėms, kurių pasiskirstymas buvo artimas normaliam skirstiniui, palyginimui taikytas Stjudento t-testas nepriklausomoms imtims. Tyrimo rezultatų apdorojimui buvo naudojamas programinis statistinių duomenų paketas SPSS 17.0 for Windows. Rezultatų aptarimas. J. Acher (2004), J. P. Campano ir T. Munakata (2004), A. Palujanskienė ir V. J. Uzdila (2004), M. G. Chow ir kt. (2009), Š. Klizas ir kt. (2011) nustatė, kad fizinė agresija didesnė vaikinų nei merginų. Mūsų tyrimo duomenys tai patvirtina. [...]
Object of research ‒ adolescent‘s (girls and boys) aggression. Goal of research is to reveal the peculiarities of expression of aggression exposed by adolescents (girls and boys). Hypothesis: It is believable, that aggression expression between boys will be higher than between girls. Research methods and organization. The research was carried out in X County schools in January 2013. Even 180 students (87 girls and 93 boys) aged 13 to 15 years took part in the study. In order to establish aggression, the study applied A. Basso and A. Darki’s questionnaire composed of 75 questions (Волков, 2002). It allows assessing various aggression expression forms: physical, verbal, indirect aggression, irritation, and negativity, as well as, grievance, suspicion and feelings of guilt. Statistical data analysis used SPSS 17.0 software package, whereas conclusions were drawn by using Kolmogorov-Smirnov, Shapiro and Wilk tests, Mann‒Whitney U criterion and Student t test. Results and discussion. The study revealed that physical aggression was more characteristic of male adolescents. This outcome confirms other scientists’ research findings (Campano & Munakata, 2004; Chow et al., 2009; Klizas et al., 2011). Conclusions: Comparing expression ways of aggressivity between girls and boys by gender, it was set of, that physical aggression is more common for boys, not for girls (p < 0.05), and verbal aggresion, irritability, expression of grievances are more typical for girls (p < 0.05). Results of indexes of animosity is statistically significant typical for girls (p < 0.05)
Internet: 
Affiliation(s): Lietuvos sporto universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Sporto medicinos klinika
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

16
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.