Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/21267
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Slauga / Nursing (M005)
Author(s): Senkutė, Margarita;Sendžikaitė, Ernesta;Vainoras, Alfonsas
Title: Efficacy of Early Physical Therapy for Different Birth Weight Infants and Assessment of Their Motor Skill Development
Other Title: Kineziterapijos poveikis skirtingo gimimo svorio kūdikių judamajai raidai
Is part of: Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012, Nr. 2(85)
Extent: p. 63-68
Date: 2012
Keywords: Specifinis judamosios funkcijos raidos sutrikimas;Raumenų hipertonusas;Motor skills disorders;in infancy&childhood;Muscle spasticity;Exercise therapy;methods
Abstract: Tyrimo pagrindimas ir hipotezė. Tyrimas buvo atliekamas norint išsiaiškinti kineziterapijos poveikį skirtingo gimimo svorio kūdikiams, kuriems diagnozuotas specifinis judamosios funkcijos raidos sutrikimas ir raumenų hipertonusas. Iškėlėme hipotezę, kad kineziterapija paveiks kūdikių judamąją raidą nepriklausomai nuo jų gimimo svorio. Tikslas – įvertinti skirtingo gimimo svorio kūdikių judamąją raidą prieš kineziterapiją ir po jos. Metodai. Buvo taikoma „Miuncheno funkcinė raidos diagnostika. Pirmieji gyvenimo metai“. Ši skalė padeda pirmaisiais gyvenimo mėnesiais įvertinti pagrindines judamąsias funkcijas: ropojimą, sėdėjimą, vaikščiojimą, griebimą ir kalbos suvokimą, kalbėjimą ir socialinę raidą. Taip pat šis vertinimo būdas padeda pakankamai anksti atpažinti galimus sutrikimus ir suteikti kūdikiui reikiamą pagalbą. Mūsų tyrimo rezultatai buvo palyginti su vertinimo standartu. Rezultatai. Tyrimas parodė, kad prieš kineziterapiją labai mažo ir normalaus gimimo svorio kūdikių ropojimo, sėdėjimo, vaikščiojimo ir griebimo raida statistiškai patikimai skyrėsi, skirtumas pastebėtas ir palyginus labai mažo bei mažo gimimo svorio kūdikių vaikščiojimo raidą (p 0,05). Aptarimas ir išvados. Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad kūdikių, kuriems diagnozuotas speficinis judamosios funkcijos raidos sutrikimas ir raumenų hipertonusas, judamųjų funkcijų (ropojimo, sėdėjimo, vaikščiojimo, griebimo) įvertinimai prieš kineziterapiją skyrėsi priklausomai nuo gimimo svorio, o po kineziterapijos vertintų judamosios raidos komponen... [...]
Research background and hypothesis. The survey was conducted to determine impact of physical therapy on different birth weight babies with specific motor development function delay and muscle spasticity. Our research hypothesis was that physical therapy would affect baby motor development regardless of their birth weight. Research aim. The aim of this study was to assess motor development of the infants with different birth weight before and after early physical therapy. Research method. Forty nine infants were assessed with Munich Functional Development Diagnostic Assessment during their first year of life. This scale helps to assess the basic motor functions: crawling, sitting, walking, grasping, language speech, perception and social development in the first months of infant life. Also, this method helps to identify potential problems and to give the infant the required support. The results were compared with the standard. Research results. The results indicated that the motor function (crawling, sitting, walking and grasping) of infants with very low and normal birth weight statistically significantly differed before physical therapy. Walking motor development differences for infants with very low and low birth weight were statistically significant (p 0.05). After physical therapy we noticed that there was no significant difference between walking and grasping development in babies with very low, low and normal weight (p > 0.05). Discussion and conclusions. Summarizing the results we suggest that specific motor development function delay and muscle spasticity in babies with different birth weight before physical therapy was significantly different in such motor functions as crawling, sitting, walking and grasping dependently...[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12512/21267
Affiliation(s): Kineziologijos ir sporto medicinos katedra
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Sporto medicinos klinika
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

16
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.