2. Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroniniai dokumentai (ETD) / University master's theses, doctoral dissertations and their summaries

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10500
 • ETD
  Plant Precursors of Lithuanian Propolis: Extraction, Phytochemical Composition, Biological Activity and Application in Eye Drops Modeling
  [Lietuviško propolio augaliniai pirmtakai: ekstrahavimas, fitocheminė sudėtis, biologinis aktyvumas ir taikymas akių lašų modeliavime]
  doctoral thesis
  2023-10-05
  The aim of the thesis is to extract biologically active compounds from selected plant precursors of Lithuanian propolis, to evaluate their phytochemical composition, biological activity, and to apply them in the modeling of eye drops. This thesis presents the qualitative and quantitative spectrophotometric and instrumental analysis of the chemical composition of propolis and its plant precursors extracts , in vitro assessment of biological activity, and selection of plants extracts for further application in modeling of eye drops formulations. Studies on the biological activity, chemical composition and thermal stability using high-pressure steam sterilization of the selected aqueous and PEG400 co-solvent supplemented aqueous extracts of the plant precursors of propolis are presented. The research presented in the dissertation also includes formulation of extended-release eye drops with selected propolis plant precursor extracts, evaluating the physicochemical properties of the formulations, the release efficiency of active compounds, biological activity in vitro and thermal stability. The research results of this thesis are relevant and important in the development and formulation of topical extended-release eye drops with biologically active compounds of natural origin.
    20  1
 • ETD
  antraste vk
  [title vk 111]
  master thesis
  Pavardenis, Vardenis
  2023-09-07
  santrauka
    12
 • ETD
  Šunų odos neoplastinių susirgimų analizė X veterinarijos klinikoje 2018 – 2020 m.
  [Analysis of the Neoplastic Diseases of Canine Skin in the X Veterinary Clinic in 2018–2020]
  master thesis
  Lipinskaitė, Gabija
  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  Šio tyrimo tikslas išanalizuoti šunų odos navikų pasireiškimą Kauno miesto X veterinarijos klinikoje nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir įvertinti amžiaus, lyties, veislės, svorio, anatominės naviko vietos ir kastracijos laiko poveikį šunų odos navikų pasireiškimui. Iš viso išanalizuoti 53 šunys, kuriems odos onkologinė diagnozė patvirtinta histopatologiniu arba citologiniu tyrimu. Dažniausiai X veterinarijos klinikoje tirti šunys sirgo lipoma (28,3 proc.), mastocitoma (13,2 proc.) ir hepatoidinių liaukų adenoma (11,3 proc.). Dažniau neoplazija diagnozuojama histopatologiniu tyrimu (73,6 proc.) nei citologiniu tyrimu (26,4 proc.). Vaizdinė diagnostika šioje klinikoje naudojama retai, tačiau rentgeninis tyrimas (26,4 proc.) naudojamas dažniau nei ultragarsinis tyrimas (7,5 proc.). Visiems tirtiems pacientams, sergantiems odos onkologija, pagrindinis taikytas gydymas yra visiškas darinio pašalinimas chirurginiu būdu. Odos navikai pasireiškia vyresnio amžiaus šunims (81,1 proc.). Patelės (60,4 proc.) šioje klinikoje sirgo dažniau nei patinai (39,6 proc.). Daugiausiai sirgusiųjų buvo mišrių veislių šunys (28,3 proc.). Odos onkologijos išsivystė apytiksliai vienodai mažo (32,1 proc.), vidutinio (30,2 proc.) bei didelio (34 proc.) svorio šunims, o labai didelio svorio šunims pasireiškė mažiausiai (3,8 proc.). Dažniausios atsiradimo vietos yra išangės sritis (22,6 proc.), galūnės (20,8 proc.), galva (15,1 proc.) bei krūtinės (13,2 proc.) sritis. Nekastruotiems (71,7 proc.) šunims odos onkologijos pasireiškė 2,5 karto dažniau, nei kastruotiems šunims (28,3 proc.). Dažniau diagnozuojama mastocitoma (50 proc.) šunims, kuriems kastracijos procedūra atlikta iki 2 metų amžiaus nei vėliau (p=0,017). Taip pat mezenchiminiai odos ir minkštųjų audinių navikai dažnesni (77,8 proc.) kastruotiems gyvūnams virš 2 metų amžiaus, nei jaunesniems (16,7 proc.) (p=0,014).
 • ETD
  Horizontalūs nuolatinių dantų šaknų lūžiai: žinios apie gydymą ir įvairių faktorių įtaka pulpos nekrozės išsivystymui.
  [Horizontal root fractures of permanent teeth: knowledge about treatment and different factors influence on pulp necrosis development.]
  master thesis
  Krivčienė, Viktorija
  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  Problemos aktualumas: Kadangi horizontalūs dantų šaknų lūžiai yra retai pasitaikanti trauma, ne visi gydytojai odontologai su jomis susiduria dažnai, ar net visai nėra susidūrę. Todėl labai svarbu turėti geras teorines žinias ir prireikus jas pritaikyti praktiškai. Nors dantų traumų tema yra dėstoma universitete, į pateikiamą informaciją studentai dažnai neįsiklauso ar ją pamiršta. Taip pat labai svarbu žinoti, kokią prognozę gydytojai gali pranešti įvykus šaknies lūžiui, o tam reikia suprasti, kokie faktoriai daro įtaką danties prognozei. Darbo tikslas: Įvertinti LSMU OF studentų, gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų žinias apie horizontalius dantų šaknų lūžius ir išsiaiškinti, kokie veiksniai daro didžiausią įtaką danties prognozei įvykus šiai traumai. Metodai: LSMU OF studentams, gydytojams odontologams ir gydytojams odontologams specialistams buvo pateikta anoniminė elektroninė anketa, kurioje buvo nurodytos 3 klinikinės horizontalių šaknų lūžių situacijos ir paprašyta atsakyti į klausimus, susijusius su gydymu ir sekimu. Tyrime dalyvavo 100 respondentų. Anketinės apklausos duomenys buvo analizuoti ir aprašyti naudojant „MS Excel 2013“ ir „IBM SPSS Statistics 26.00“ programas. Išanalizuota literatūra, naudojantis LSMU prenumeruojamomis elektroninėmis duomenų bazėmis, kad būtų išskirti pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką danties prognozei po horizontalių šaknų lūžių. Rezultatai: LSMU OF studentų žinios visose situacijose buvo panašios. Gydytojų odontologų specialistų žinios buvo šiek tiek tikslesnės arba panašios į gydytojų odontologų žinias. Taip pat 5-10 metų darbo patirtį turinčių gydytojų atsakymai buvo tikslesni renkantis įtvaro tipą, nei jaunesnių ar vyresnių kolegų. Nesusidūrę su horizontaliais šaknies lūžiais atsakinėjo panašiau kaip ir susidūrę, arba net tiksliau. Visoms tirtoms grupėms labiausiai trūko žinių apie sekimo protokolą. Išvados: Odontologijos studentų, gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų žinios apie horizontalius dantų šaknų lūžius iš esmės nesiskyrė, respondentai prasčiausiai žinojo sekimo algoritmą. Didžiausią įtaką danties prognozei, po horizontalių šaknies lūžių daro: šaknies susiformavimo laipsnis, lūžio vieta, vainikinio fragmento dislokacija ir mobilumas, įtvaro tipas, jo laikymo trukmė ir lūžio vietos gijimo būdas.
 • ETD
  Jauno amžiaus krepšininkų apatinių galūnių raumenų jėgos, pusiausvyros ir biomechanikos rodiklių įvertinimas skirtingais sezono laikotarpiais ir jų tarpusavio sąsajos
  [Evaluation of lower extremity muscle strength, balance, biomechanics indicators and their correlation in young basketball players at different seasonal periods]
  master thesis
  Remeikytė, Justina
  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  Justina Remeikytė. Jauno amžiaus krepšininkų apatinių galūnių raumenų jėgos, pusiausvyros ir biomechanikos rodiklių įvertinimas skirtingais sezono laikotarpiais ir jų tarpusavio sąsajos. Magistro baigiamasis darbas. Darbo vadovė – dr. Ernesta Gurskienė. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Slaugos fakultetas, Sporto medicinos klinika. Kaunas, 2020, 62 p. Darbo tikslas. Įvertinti jauno amžiaus krepšininkų apatinių galūnių raumenų jėgos, pusiausvyros ir biomechanikos rodiklius prieš ir po krepšinio sezono ir jų pokyčių sąsajas. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti jauno amžiaus krepšininkų apatinių galūnių raumenų jėgos rodiklius prieš ir po sezono; 2. Įvertinti jauno amžiaus krepšininkų pusiausvyros rodiklius prieš ir po sezono; 3. Įvertinti jauno amžiaus krepšininkų biomechanikos rodiklius prieš ir po sezono; 4. Įvertinti jauno amžiaus krepšininkų apatinių galūnių raumenų jėgos, pusiausvyros ir biomechanikos rodiklių kaitos sąsajas. Tyrimo metodai. Anketinė apklausa; Apatinių galūnių raumenų jėgos vertinimas Lafayette aparatu; Dinaminės pusiausvyros vertinimas „Modifikuotos žvaigždės nuokrypio“ testu; Statinės pusiausvyros vertinimas „Abili balance analyzer“ aparatu; Apatinių galūnių biomechanikos vertinimas LESS testu. Rekomenduoti korekciniai fiziniai pratimai krepšininkams buvo taikyti pusantro mėnesio kartu su įprastinėmis krepšinio treniruotėmis, 4 k/sav. Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 12 krepšininkų, kurie atstovauja komandai Kauno krepšinio mėgėjų lygoje. Amžius 18-23 m., vidutinis kūno masės indeksas 24,8 ± 2,76 kg/m2. Tyrimo išvados. 1. Jauno amžiaus krepšininkų apatinių galūnių raumenų jėga po krepšinio sezono reikšmingai padidėjo lyginant su vertinimu prieš sezoną; 2. Po krepšinio sezono jauno amžiaus krepšininkų tiek statinės, tiek ir dinaminės pusiausvyros rodikliai buvo geresni lyginant su vertinimu prieš sezoną; 3. Jauno amžiaus krepšininkų biomechanikos rodikliai po krepšinio sezono reikšmingai pagerėjo lyginant su vertinimu prieš jį; 4. Didėjant dešinės kojos šlaunį pritraukiančių raumenų jėgai, pagerėjo šuolio atlikimo biomechanika; didėjant kairės kojos šlaunį lenkiančių raumenų jėgai, pablogėjo tos pačios kojos dinaminė pusiausvyra; didėjant dešinės kojos blauzdą tiesiančių raumenų jėgai, pablogėjo kairės kojos dinaminė pusiausvyra. Praktinės rekomendacijos. Tyrimo metu nustatėme, kad pritaikius korekcinius pratimus jauno amžiaus krepšininkams po krepšinio sezono pagerėjo apatinių galūnių skirtingų raumenų grupių jėga, statinė ir dinaminė pusiausvyra ir judesių atlikimo biomechanika. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame krepšinio šakos atstovams į savo kasdieninį treniruočių režimą įtraukti papildomus pratimus skirtus lavinti pusiausvyrą, biomechaniką ir apatinių galūnių raumenų jėgą, akcentuojant judesių taisyklingumą.