Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/92849
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Visuomenės sveikata / Public health (M004)
Author(s): Ivaškienė, Vida;Markevičius, Vytautas;Juknevičius, Vladas;Velička, Deivydas
Title: Skirtingo fizinio aktyvumo vyresniųjų paauglių agresijos raiškos ypatumai lyties aspektu
Other Title: Expression of agg ression in senior adolescents of different physical activity levels and its peculiarities under the aspect of gender
Is part of: Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2015, Nr. 1(79)
Extent: p. 52-56
Date: 2015
Series/Report no.: (Sporto mokslo metodologija = Methodology of sport science)
Keywords: Vyresnieji paaugliai;Agresijos raiška;Pakankamas / nepakankamas fizinis aktyvumas;Sports;psychology;Aggression;in adolescence;Physical education and training;in adolescence
Abstract: Tyrimo objektas – vyresniųjų paauglių (merginų ir vaikinų) agresijos raiška. Tyrimo tikslas – nustatyti skirtingo fizinio aktyvumo vyresniųjų paauglių agresijos raiškos ypatumus lyties aspektu. Hipotezės: 1. Tikėtina, kad vaikinų fizinė agresija yra didesnė nei merginų, o merginoms būdingesnė verbalinė agresija. 2. Fiziškai aktyvių paauglių fizinė agresija pasireiškia labiau nei fiziškai pasyvių. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė; anketavimas; statistinė analizė. Tiriamųjų fizinis aktyvumas nustatytas pagal modifikuotą tarptautinio fizinio aktyvumo klausimyno (IPAQ) trumpąją formą (Ainsworth, Levy, 2004). Agresijai nustatyti buvo naudotas A. Basso ir A. Darki klausimynas (Волков, 2002), kuriuo įvertinamos skirtingos agresijos raiškos formos: fizinė, verbalinė, netiesioginė agresija, susierzinimas, negatyvumas, skriauda, įtarinėjimas ir kaltės jausmas. Tyrimo rezultatams apdoroti buvo naudojamas programinis statistinių duomenų paketas SPSS 19.0 for Windows. Išvados buvo daromos remiantis Kolmogorovo-Smirnovo (Kolmogorov-Smirnov), Šapiro-Vilko (Shapiro-Wilk) testais, Mano-Vitnio (Mann-Whitney) U kriterijumi ir Stjudento (Student) t testu. Anoniminė anketinė apklausa atlikta 2014 metų kovo mėnesį Vilniaus ir Kauno mokyklose. Joje dalyvavo 245 mokiniai (128 merginos ir 117 vaikinų) iš 8–9 klasių. Tiriamųjų amžius 15 ± 0,6 metų. Nustatyta: skirtingo fizinio aktyvumo vaikinams labiau nei merginoms būdinga fizinė agresija (p < 0,05); nepakankamo fizinio aktyvumo merginoms labiau nei vaikinams būdinga verbalinė agresija ir susierzinimas, o pakankamai fiziškai aktyvioms – skriaudos raiška (p < 0,05); pakankamo fizinio aktyvumo vaikinų fizinė ir verbalinė agresija ryškesnė nei nepakankamo fizinio aktyvumo vaikinų
Research object was senior adolescents’ expression of aggression. Research aim was to reveal the peculiarities of the expression of aggression in senior adolescents of different physical activity levels under the aspect of gender. Hypotheses: 1. It can be assumed that expression of aggression in boys is higher than in girls. Verbal aggression is more characteristic for girls. 2. Expression of physical aggression in physically active adolescents is higher than in physically passive adolescents. Research methods and organization. The research was carried out in Vilnius and Kaunas schools in March, 2014. Research participants were 245 students (128 girls and 117 boys) of age 15 ± 0.6 years. Physical activity was established using IPAQ questionnaire. In order to establish aggression, the study employed A. Basso’s and A. Darki’s questionnaire (Волков, 2002). It allowed assessing various forms of aggression expression: physical, verbal, indirect aggression, EXPRESSION OF AGG RESSION IN senior ADOLESCENTS OF DIFFERENT physical activity LEVELS and ITS PECULIARITIES under THE ASPECT OF gender Assoc. Prof. Dr. Vida Ivaškienė1, Vytautas Markevičius2, Assoc. Prof. Dr. Vladas Juknevičius3, Deivydas Velička4 Lithuanian Sports University1, Mykolas Romeris University2, Vytautas Magnus University 3, Lithuanian University of Health Sciences, Sports Institute4 SUMMARY irritation, and negativity as well as grievance, suspicion, and feelings of guilt. Statistical data analysis was performed using SPSS 19.0 software package, whereas conclusions were drawn referring to Kolmogorov-Smirnov, Shapiro and Wilk tests, Mann–Whitney U criterion, and Student’s t test. Results and conclusions. Comparing expression of aggression in physically active girls and boys, it was established that physical aggression was more common in boys compared to girls (p < 0.05). [...]
Internet: http://sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2015_1.pdf
Affiliation(s): Lietuvos sporto universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Sporto medicinos klinika
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

10
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

2
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.