Search Outputs

Recent Additions
 • Publication
  medphys
  conference paper
  Medical Physics in the Baltic States : Proceedings of the 16th International Conference on Medical Physics : Kaunas, Lithuania 9 – 11 November, 2023 / Executive editor Diana Adlienė ; Kaunas University of Technology. Skåne University Hospital, Lund University. Medical Physicists Society. University Hospital of Lithuanian University of Health Sciences „Kauno klinikos“.
 • conference poster
  2023-01-10
  Background: Elsholtzia ciliata accumulates volatile compounds [1], polyphenols [2], and have antioxidant [3], antiinflammatory [4], anticancer [5], and antiarrhythmic [6] activities. The essential oil of E. ciliata rich of biological actives compounds is sensitive for environment factors. Spray-drying microencapsulation technology is beneficial for the protection of active compounds that are sensitive to free radical degradation, light, and oxygen [7]. Aim: The purpose of this study was to determine the impact of coating materials for elsholtzia (EK) and dehydroelsholtzia (DK) ketones encapsulation effieciency (EE). Results: The EK EE of spray-dried powders varied from 10.29 to 96.59% and was the highest when wall material contained beta-cyclodextrin (10%) and the lowest when it contained resistant-maltodextrin (10%) (p<0.05). Using sodium caseinate and skim milk in the concentration range of 10%, 20%, and 30%, EK EE increases accordingly - 51.47%, 77.27%, 91.37%, and 27.64%, 41.17%, 43.96%. The DK EE of spray-dried powders ranged from 4.4 to 88.9% and was the highest when coating material contained betacyclodextrin (30%) and the lowest when resistant-maltodextrin (10%) was used (p<0.05). The EE of DK decreases with increasing concentration (10% > 20% > 30%) of coating material in liquid feed solution for spray-drying: skim milk 26.64%, 25.51%, 25.27%, maltodextrin 12.91%, 7.13%, (10% of coating material didn’t encapsulate DK), respectively. Conclusion: The highest ketones encapsulation effieciency results were achieved using beta-cyclodextrin as coating material. Gum arabic in all concentrations did not encapsulate ketones. However, it would be appropriate to determine the influence on the mix of two or more coating materials for encapsulation effieciency of active compounds.
    1
 • conference poster
  2023-01-10
  Background: Flavonoids have become popular as an alternative and complementary medical treatment. However, the common solvents used to extract phenols from natural sources are organic solvents, which may contribute to environmental pollution and cause people’s health problems. The advent of green chemistry is causing scientists to explore greener extraction methods and solvents. This study aims to evaluate an eco-friendly way using the effects of α-, β- and γ-cyclodextrins for flavanones solubilization in Citrus x paradisi L extracts compared to a standard quote without excipients. Materials and Methods: The grapefruit fruits (Citrus x paradisi L., variety Star Ruby, Italy, region - unknown) were collected from the local market in Lithuania. The fruit parts were chopped up with a food processor and frozen in a freezer (-18 ± 0.9 °C) until extraction. The extracts were made using 50% or 70% ethanol (v/v) as the solvent (10 mL), and the additional substances (0.5 ± 0.02 g) (α-, β-, γ-CDs, were added to the extraction mixture with plant material (1 ± 0.05 g). The samples were centrifuged and filtered through PVDF syringe filters (pore size 0.22 µm), and the number of flavanones was detected using HPLC analysis. Result and conclusion: The naringin yield increased on average by 4.4 (α-CDs) and 4.9 (β- CDs) times from the segmental membrane; naringenin by 1.4 (α-CDs). The results showed that the cyclodextrin-assisted extraction significantly improved the yields of flavanones from grapefruits using a lower concentration of solvent, which suggests using cyclodextrins as a green alternative and a cost-effective method to increase its pharmaceutical application.
    4
 • Publication
  Įvairaus šokių stiliaus šokėjų valgymo sutrikimų ir kūno įvaizdžio problemų tendencijos ir rizikos veiksniai
  [Trends and risk factors for eating disorders and body image problems in dancers of different dance styles]
  review article;
  Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe
  Remiantis moksline literatūra, valgymo sutrikimai ir kūno įvaizdis – itin paplitusi įvairaus šokių stiliaus šo­kėjų problema. Daugiausia studijų šia tema atlikta su baleto šokėjais. Šio tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą, nagrinėjančią įvairaus šokių stiliaus šokėjų val­gymo sutrikimų ir kūno įvaizdžio problemos tendencijas ir apžvelgti svarbiausius galimus rizikos veiksnius. At­likę literatūros apžvalgą kompiuterinėse bibliografinėse mokslinių darbų bazėse PubMed ir Google Scholar, iša­nalizavome 18 mokslinių straipsnių, paskelbtų Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, JAV. Gauti rezultatai parodė, kad baleto šokėjai, po jų – šiuolaikinių, klasikinių bei džiazo stiliaus šokių šokėjai yra labiausiai linkę reikšti nepasitenkinimą savo kūno išvaizda, jausti neigiamas emocijas, susijusias su valgymu, riboti kalorijas. Ano­reksijos ir bulimijos simptomai dažniausiai pasireiškia baleto šokėjams. Baleto šokėjai jaučia didžiausią mo­kytojų bei kolegų spaudimą. Moteriška lytis, jaunesnis amžius, baleto stilius, žema savivertė, perfekcionizmas, šokių mokytojo spaudimas – vieni svarbiausių įvairaus šokių stiliaus šokėjų valgymo sutrikimų ir kūno įvaizdžio problemos rizikos veiksnių.
    1
 • Publication
  Intraoperacinis širdies sustojimas
  [Intraoperative cardiac arrests]
  review article;
  Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe
  Įvadas. Širdies sustojimas anestezijos ir operacijos metu yra retas įvykis (apie 0,005% visų anestezijų). Šiame straipsnyje apžvelgiami intraoperacinį širdies sustojimą predisponuojantys veiksniai, gydymas ir jo baigtis. Tyrimo tikslas – apžvelgti prieinamą mokslinę literatūrą ir aptarti perioperacinio širdies sustojimo rizikos veiks­nius bei priežastis, charakteristikas, gydymą ir jo baigtis. Tyrimo medžiaga ir metodai. Mokslinės literatūros paieška buvo atlikta naudojant PubMed ir Google moks­linčiaus duomenų bazes. Paieškai naudoti raktažodžiai ir jų kombinacijos anglų kalba: intraoperative cardiac arrest, intraoperative resuscitation, resuscitation in ope­rating room (intraoperacinis širdies sustojimas, intraope­racinis gaivinimas, gaivinimas operacinėje). Į literatūros analizę įtraukta 100 publikacijų, iš kurių buvo atrinkti 22 moksliniai straipsniai, atvejų apžvalgos bei tyrimų ataskaitos, kuriose aptariamas gaivinimas bei širdies su­stojimas operacinėje. Rezultatai. Didžioji dalis gaivinimų vyksta širdies, krū­tinės bei angiochirurgijos operacijų metu. Intraoperacinį širdies sustojimą dažniausiai sukelia chirurginių proce­dūrų komplikacijos, tokios kaip kraujavimas, hipovole­mija, autonominės nervų sistemos stimuliacija. Pagrin­diniams paciento rizikos veiksniams priskiriamas širdies nepakankamumas ir plaučių kraujotakos sutrikimai, su širdies sustojimais siejama ir aukšta (IV-V) ASA klasė. Įvykus intraoperaciniam širdies sustojimui, nutraukiami chirurginiai veiksmai, pradedamas kardiopulmoninis gaivinimas pagal ALS algoritmus. Per 90 dienų nuo in­traoperacinio širdies sustojimo miršta apie pusė jį paty­rusių pacientų.
    3
Most viewed
Most downloaded

Discover

Has content
false 108204
true 11508
Entity type
ETD 9843