Impact of teachers’ mobility

< Back

3.48 priedas. LSMU dėstytojų tarptautinės veiklos rezultatai 2018-2022

Vardas, pavardėPadalinysFakultetas (MF, OF, FF, SF, VSF, VF arba GMF)Kada vyko veikla (akademiniai metai)Tarptautinio judumo veiklos rezultatai (inicijuoti studijų dalykai, jungtinės ar dvigubo laipsnio studijų programos, studijų naujovės, projektai, tyrimai, bendros publikacijos ir kt.)
Alon HarrisAkių ligų klinikaMF2021Išleista monografija [2022], parengtos 5 bendros publikacijos, įsisavinti matematinio modeliavimo apsektai ligų progresavimo įvertinimui, naudojant “virtualią laboratoriją”, siekiant analizuoti izoliuotų rizikos veiksnių poveikį, įgytos žinios panaudotos parengiant tarpdisciplininį projektą „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai ”, Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0025
Elena Bartkienė (04/06/2018 iki 07/06/2018) lankėsi Vizėjaus (Viseu) politechnikos institute, priimantis asmuo prof. Guine, Raquel P.F.Maisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2018Bendrų tyrimų rezultatai publikuoti moksliniame straipsnyje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6500715/
Elena Bartkienė 22/10/2018  iki 27/10/2018) lankėsi University of Naples “Federico II” hereinafter “UNINA”, priimantis asmuo prof. A. SantiniMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2018Inicijuotos 2 doktorantų ilgalaikė stažuotės, gauti tyrimų rezultatai paskelbti mokslinėse publikacijose: <https://doi.org/10.3390/foods9040433>; <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.00543>.; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7022514/>
Elena Bartkienė 16/04/2019  iki 23/04/2019) lankėsi Vienos veterinarinės medicinos universitete, priimantis asmuo prof. Q. ZebeliMaisto saugos ir kokybės katedra; Gyvūnų auginimo technologijų institutasLSMU VA VF; LSMU VA GMF2019Bendrų tyrimų rezultatai publikuoti moksliniame straipsnyje: <https://doi.org/10.3390/ani10040593>
Elena Bartkienė 29/04/2019  iki 03/05/2019) lankėsi Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitete, priimantis asmuo prof. D. KlavaMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2019Tarptautinio judumo rezultatas, organizuoti bendri LSMU ir Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto tarptautiniai studentų kursai BOVA.
Elena Bartkienė (28/10/2019  iki 02/11/2019) lankėsi Vizėjaus (Viseu) politechnikos institute, priimantis asmuo prof. Guine, Raquel P.F.Maisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2019Tarptautinio judumo rezultatas, įsijungta į bendro tarptautinio projekto, koordinuojamo prof. R. Guine, veiklas: EISuFood – Study about food habits and knowledge about edible insects as sustainable foods. Gauti rezultatai, paskelbti daugiau nei 5 bendrose publikacijose.
Elena Bartkienė (18/11/2019  iki 23/11/2019) lankėsi Maisto saugos, gyvūnų sveikatingumo ir aplinkosaugos institute – BIOR, priimantis asmuo prof. V. BartkevicsMaisto saugos ir kokybės katedra; Gyvūnų auginimo technologijų institutasLSMU VA VF; LSMU VA GMF2019Tarptautinio judumo rezultatas, bendra COST veikla ir Eureka projektas. Gauti rezultatai, paskelbti daugiau nei 5 bendrose publikacijose; parengti ir priduoti recenzavimui 2 knygų skyriai.
Elena Bartkienė 24/02/2020  iki 29/02/2019) lankėsi Vienos veterinarinės medicinos universitete, priimantis asmuo prof. Q. ZebeliMaisto saugos ir kokybės katedra; Gyvūnų auginimo technologijų institutasLSMU VA VF; LSMU VA GMF2020Tarptautinio judumo rezultatas, prof. Q. Zebeli organizuotas virtualus seminaras, kuriame turėjo galimybę nemokamai dalyvauti LSMU mokslininkai, vykdantys tyrimus gyvūnų mokslų srityje.
Elena Bartkienė (10/10/2021  iki 16/10/2021) lankėsi Maisto saugos, gyvūnų sveikatingumo ir aplinkosaugos institute – BIOR, priimantis asmuo prof. V. BartkevicsMaisto saugos ir kokybės katedra; Gyvūnų auginimo technologijų institutasLSMU VA VF; LSMU VA GMF2021Tarptautinio judumo rezultatas, suorganizuotos virtualios konsultacijos chromatografinių tyrimų klausimais, pasirašyta podoktorantūros studijų sutartis, sėkmingai įgyvendintas podoktorantūros studijų projektas.
Elena Bartkienė (14/11/2021  iki 20/11/2021) lankėsi West Pomeranian University of Technology , priimantis asmuo Katarzyna MichałekGyvūnų auginimo technologijų institutasLSMU VA GMF2021Tarptautinio judumo rezultatas, pradėta vykdyti nauja tyrimų sritis, susijusi su akvaporinų analize gyvūnų ląstelėse, pateikta bendra tarptautinio projekto paraiška (projektas nebuvo finansuotas), gauti rezultatai publikuoti moksliniame žurnale <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34810284/>. Planuojami tolimesni bendri moksliniai darbai bei projektinių paraiškų teikimas.
Elena Bartkienė (05/04/2022  iki 08/04/2022) lankėsi International Hellenic University , priimantis asmuo Prof. Dr.MARIA PAPAGEORGIOUGyvūnų auginimo technologijų institutasLSMU VA GMF2022Tarptautinio judumo rezultatas, pradėta vykdyti nauja tyrimų sritis, susijusiu su naujų kviečių grūdų veislių tyrimais.
Elena Bartkienė (24/04/2022  iki 01/05/2022) lankėsi Vienos veterinarinės medicinos universitete, priimantis asmuo Prof. Q ZebeliMaisto saugos ir kokybės katedra; Gyvūnų auginimo technologijų institutasLSMU VA VF; LSMU VA GMF2022Tarptautinio judumo rezultatas, planuojami tolimesni dėstytojų bei studentų mainai.
Vidmantas VaičiulisAplinkos ir darbo medicinos katedraLSMU MA VSF2019, 2022Rezultatas: Kvietimas tapti kviestiniu Beiruto arabų universiteto leidžiamo mokslinio žurnalo redaktoriumi
Vidmantas VaičiulisAplinkos ir darbo medicinos katedraLSMU MA VSF2021Rezultatas: bendra projektinė paraiška pagal šaukimą ERASMUS-EDU-2022-CBHE su ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
Vidmantas VaičiulisAplinkos ir darbo medicinos katedraLSMU MA VSF2021Rezultatas: kvietimas dalyvauti ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY doktarantų rengimo procese, t.y. būti šio universiteto doktorantų konsultantu
Aistė KabašinskienėMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2020Bendrų tyrimų rezultatai publikuoti moksliniame straipsnyje https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2020.1741149?journalCode=tjar20
Aistė KabašinskienėMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2021Užsienio dėstytojo pritraukimas ilgalaikiam dėstymo vizitui.
Aistė KabašinskienėMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2022Mokomosios knygos recenzentas – užsienio dėstytojas.
Gintarė zaborskienė lankėsi Varmijos Mozūrų universitete Olštyne, Veterinarinės medicinos fakultete, nuo 2021/12/13 iki 2021/12/17, priimantis asmuo Beata Wysok, Joana Wojtacka.Maisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2021Tarptautinio judumo rezultatas: suorganizuotos virtualios konsultacijos dėl benzpireno ir nitrozaminų susidarymo ir kiekių mėsos rūkytuose gaminiuose, dujų chromatografijos metodo sąlygų, planuojami bendri tyrimai.
Harald Gollnick, visituojantis LSMU profesorius, Magdeburgo Otto von Guericke universitetas, kviestinis dėstytojas, ŠMM dotacijaOdos ir venerinių ligų klinikaLSMU MF2019, 2021MF Odos ir veneros ligų dalyko paskaitos virtualioje aplinkoje, praktiniai įgūdžiai prie paciento lovos  mažose studentų grupėse, praktiniai seminarai padedantys pasirengti Europos dermatovenerologijos specialybės egzaminui, parengta 1 bendra publikacija.
Vaiva Jarienė, Erasmus + Traineeship, Department of Dermatology and Allergology at Ludwig-Maximilian University Hospital, Munich, Vokietija, 2mėnOdos ir venerinių ligų klinikaLSMU MF2020Teikta COST Action paraiška
Vaiva Jarienė, EJP RD programos mokslinio judumo stažuotė Departments of Dermatology, Venereology, Allergology and Immunology, Dessau Medical Center, Dessau, Vokietija, 2mėn.Odos ir venerinių ligų klinikaLSMU MF2021Parengtos 3 bendros paraiškos LMT projektams, HORIZON Pathfinder paraiška, parengtos 2 mokslinės publikacijos, prof. Zouboulis planuojamas doktoranto vadovas. Dėstytojo pritraukimas dėstymo vizitui. Bendradarbiaujama per ERN-Skin veiklą- rengiamos naujos supūliavusio hidradenito gydymo gairės.
Alina Vilkaitė, Erasmus + Traineeship, Frankfurto ligoninė, Vokietija, 3mėn.Odos ir venerinių ligų klinikaLSMU MF2019Planuojamos paskaitos klinikos gydytojams ir rezidentams, užmegzti ryšiai tolimesniam bendradarbiavimui.
Aida Adomaitienė, LSMU Rezidentų Judumo fondas, Ospedale Magiore, University of Trieste (Triestas, Italija) 1mėn.Odos ir venerinių ligų klinikaLSMU MF2020Planuojamos paskaitos klinikos gydytojams ir rezidentams, užmegzti ryšiai tolimesniam bendradarbiavimui.
Ieva Vaitkevičiūtė, Erasmus + Traineeship, Department of Dermatology and Allergology at Ludwig-Maximilian University Hospital, Munich, Vokietija, 6mėnOdos ir venerinių ligų klinikaLSMU MF2021Planuojamos paskaitos klinikos gydytojams ir rezidentams, užmegzti ryšiai tolimesniam bendradarbiavimui.
Ieva Povilaitė, Erasmus + Traineeship, Graco universitetinės klinikos, Austrija. 3mėnOdos ir venerinių ligų klinikaLSMU MF2021Planuojamos paskaitos klinikos gydytojams ir rezidentams, užmegzti ryšiai tolimesniam bendradarbiavimui.
Agnė Bubilaitė, EJP RD programos mokslinio judumo stažuotė Liubeke, VokietijojeOdos ir venerinių ligų klinikaLSMU MF2021Dalyvaujama daugiacentriniame autoimuninių pūslinių ligų tyrime. Profesoriaus pritraukimas skaityti paskaitą Kauno krašto dermatologų ir venerologų draugijos konferencijoje, vyksiančioje Kaune.
Kenji Kabashima, Kyoto University, Kyoto, JaponijaOdos ir venerinių ligų klinikaLSMU MF2019Vizito metu skaityta vieša paskaita LSMU bendruomenei. Bendradarbiaujant pateiktos dvi paraiškos LMT Lietuvos-Japonijos projektams.
Gintaras Juodžbalys, Erasmus + Staff mobility for teaching, Catholic University – Regional Center Viseu, priimantis asmuo  prof. Marlene BarrosVeido ir žandikaulių chirurgijos klinikaLSMU OF2019Rezultatas – Prof. Tiago Borges, dr. Bruno Leitão Almeida, Dr. Andre Correia dalyvavo organizuojant ir skaitė pranešimą tarptautinėje Konsensuso konferencijoje, Kaune, skirtoje išrauto danties alveolės augmentacijai, straipsnis doi: 10.5037/jomr.2019.10308, 10.5037/jomr.2019.10309, planuojami tolimesni bendri moksliniai darbai bei dėstytojų ir studentų vizitai.
Pablo Galindo-Moreno, Erasmus + Staff mobility for teaching, University of Granada, Granada, Spain, Priimantis asmuo Vicedean Jose Antonio Gil MontoyaVeido ir žandikaulių chirurgijos klinikaLSMU OF2019Rezultatas: 1. Kartu su pakviestu profesoriumi suorganizuotas simpoziumas tema “Žandikaulių rentgeno diagnostikos ypatumai ir augmentacijos metodų naujovės”. 2. Dalyvavo organizuojant ir skaitė pranešimą tarptautinėje Konsensuso konferencijoje, Kaune, skirtoje išrauto danties alveolės  augmentacijai, straipsniai 10.5037/jomr.2019.103093, doi:10.5037/jomr.2019.10307. Organizuota tarptautinė multicentrinė klinikinė studija, straipsnis DOI: 10.1097/ID.0000000000000862. 4. Tęsiami tyrimai dantų implantacijos srityje, straipsniai doi: 10.1111/cid.12950, doi: 10.12659/MSM.914223. 5. Granados ir LSMU universitetams bendradarbiaujant atlikta Baltjos šalių odontologų publikotų straipsnių bibliometrinė analizė, kurią atliko 2017 Erasmus stažuotėje Granados Universitete buvęs rezidentas Lukas Poškevičius, straipsnis doi: 10.12659/MSM.914223.
Loreta Šerniene, Erasmus+ mokymai, Democritus University of Thrace, GraikijaMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2019Jungtinis straipnis: https://doi.org/10.3390/foods11091311
Loreta Šerniene, Erasmus+mokymai, The Polytechnic Institute of Coimbra (IPC) , PortugalijaMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2019Jungtinis straipnis: https://doi.org/10.3168/jds.2020-18732
Loreta Šerniene, Erazmus+training mobility, Nofima, NorvegijaMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2020Inicijuotas ir vykdomas bendras su norvegais Baltijos tyrimų programos projektas: https://lsmuni.lt/lt/struktura/veterinarijos-akademija/veterinarijos-fakultetas/projektas-valgomo-dangalo-is-rugsciu-isrugu-ultafiltrato-su-biokomponentais-bei-biopakuotes-panaudojimas-probiotinio-surio-saugos-ir-kokybes-uztikrinimui/
Loreta Šerniene, Erazmus+teaching mobility, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, JelgavaMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2021, 2022Suorganizuota magistrantės Beatričės Kasparavičienės stažuotė (Erazmus+, 2 mėn): Jungtinis straipsni:  https://doi.org/10.3390/foods11213353. Dviejų aukštos kompetencijos dėstytojų pritraukimas iš Jelgavos universiteto trumpalaikiam vizitui
Loreta Šerniene, Erazmus+training mobility, BioCC, Estija, TartuMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2022Tariamasi dėl naujo projekto paraiškos. Jungtinis straipsnis:  https://doi.org/10.3390/foods11213353
Iryna Smolanka, Uzgorodo universitetas, Ukraina, kviestinis LSMU lektoriusOdos ir venerinių ligų klinikaLSMU MF2021Estetinės dermatologijos praktikos seminaras gyvai ir virtualioje aplinkoje gydytojams rezidentams
Egija Zaura Amsterdamo universitetasBurnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinika LSMU MA OF 2021Skaitytos paskaitos nuotoliu studentams ir fakulteto bendruomenei. Bendradarbiavimas ruošiant modulio dalį, paruošta nauja Burnos ekologijos dalis.
Lina RaudonėFarmacinių Technologijų insitutas, biofarmacinių tyrimų laboratorija, Farmakognozijos katedraLSMU FF2022Inicijuotas užsienio mokslininkas konsultantas doktorantui. Vizito metu skaitytas paskaitų ciklas studentams ir padalinio mokslininkams. Planuojami tolimesni vizitai ir bendri darbai.
Vilma Vilienė, lankėsi Slovak University Agriculture in NITRAGyvūnų auginimo technologijų institutasLSMU VA GM2022Užsienio, aukštos kompetencijos dėstytojo pritraukimas iš užsienio šalių trumpalaikiam vizitui
Asta Racevičiūtė Stupelienė, lankėsi Slovak University Agriculture in Nitra (Slovakia)Gyvūnų auginimo technologijų institutasLSMU VA GM2022Užsienio, aukštos kompetencijos dėstytojo pritraukimas iš užsienio šalių trumpalaikiam vizitui
Rasa Želvytė ir Ingrida Monkevičienė, Erasmus + Staff mobility for teaching, Mursijos universitetas (Ispanija), 2018-05-15/2018-05-22, priimantis asmuo dr. A. TvarijonavičiūtėAnatomijos ir fiziologijos katedraLSMU VA VF2017-2018Aukštos kompetencijos dėstytojų pritraukimas: Erasmus+ du vizitai 2019 ir 2021 m.; UD projektas (du vizitai: dėstytojas iš Mursijos universiteto (Ispanija) įdarbintas Švietimo mainų paramos fondo lėšomis, 2020-09-21/2020-10-02 ir 2022-04-11/2022-04-22). Bendros publikacijos: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30190536, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31075616, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33046093/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33182458/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34418789/
Rasa Želvytė ir Ingrida Monkevičienė, Erasmus + Staff mobility for teaching, Mursijos universitetas (Ispanija), 2022-05-19/2022-05-27, priimantis asmuo dr. A. TvarijonavičiūtėAnatomijos ir fiziologijos katedraLSMU VA VF2021-2022Aukštos kompetencijos dėstytojų pritraukimas į UD projektą (2022 m. pateikta paraiška konkursui). Planuojami tolimesni moksliniai tyrimai, dėstytojų ir studentų vizitai.
Aida Čižikaitė, 2022 09 19-23, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Lenkija, darbuotojų mobilumas mokymo tikslaisKalbų ir edukacijos katedraLSMU MA MF2022Tarptautinio judumo rezultatas: planuojami tolimesni dėstytojų mainai.
Arnoldas Pautienius, Ankaros Universitetas, 2018Anatomijos ir fiziologijos katedraLSMU VA VF2018Skaitytos paskaitos studentams ir fakulteto bendruomenei. Prisijungta prie bendro COST projekto veiklos.
Agnė Slapšinskaitė-Dackevičienė, Erasmus+ Staff mobility for teaching 24-29th November, 2019 Mainz, GermanySporto medicinos klinikaLSMU MA SF2019; 2022Bendra publikacija:Schöllhorn, W. I., Rizzi, N., Slapšinskaitė-Dackevičienė, A., & Leite, N. (2022). Always Pay Attention to Which Model of Motor Learning You Are Using. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(2), 711.  Bendras projektas: http://www.hochschulkontor.lv/en/projekti/atbalstitie-projekti/individualized-rehabilitation-embodying-the-movement/ Profesoriaus W. Schoellhorn vizitas į LSMU SF Sporto medicinos kliniką 2019/2020 bei 2022/2023 m.m. October, 2021, Mainz “Complex Systems in Sport” (Konferencija vienos iš sekcijų moderatorė)
Agnė Slapšinskaitė-Dackevičienė, Erasmus+ Staff mobility for teaching  20-21st February, 2019,  Ispanija (Barcelona)Sporto medicinos klinikaLSMU MA SF2019Publikacija: DOI: 10.1186/s40798-022-00432-z; Doktorantūros komisijos narė (Vocal) 2022 m. Barselonos Universitete.
Agnė Slapšinskaitė-Dackevičienė,  9th-20th March, 2020 Erasmus+ teaching mobility in Gerona University (8th hours), Gerona, SpainSporto medicinos klinikaLSMU MA SF202015th – 28th May, 2020 “MAY 4 PHYSIOS: THINK GLOBALLY ACT LOCALLY” sessions with Amy Arundale, PT, PhD, DPT, SCS PT and Biomechanist at the Brooklyn Nets (NBA), Post-doc at Mount Sinai Health System, (USA); Sergi Garcia-Retortillo, BSportSci, PT, MSc, PhD Visiting Researcher, Department of Physics, Boston University, Assistant professor Exercise Physiology EUSES-University of Girona, Girona, (ES) Vidmantas Zaveckas, PT, MSc, TheraBand instructor (USA), Neurac method teacher (Norway). Private Practice since 1999, Lecturer at LSMU, (LT). Dėstymas LSMU kineziterapijos studentams
Olga MeščeriakovaSveikatos vadybos katedraLSMU MA VSF2021 ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, rašomas bendras straipsnis “CORRELATION BETWEEN AMENABLE MORTALITY, ITS INEQUALITIES, AND THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX”
Mario Mileo D’EliosVidaus ligų klinikaLSMU MA MF2018Skaityta paskaita rezidentams ir klinikos darbuotojams.
Uzbekų delegacija LSMU Kauno ligoninėjeVidaus ligų klinikaLSMU MA MF2022Skaityta paskaita Vidaus ligų temomis LSMU Kauno ligoninėje Uzbekų delegacijai.
Martinas Jankauskas, 2020.01.12 – 2020.01.26  “Veterinary surgery” Smulkiųjų gyvūnų klinika,  Atėnai, GraikijaDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2020Kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Atlikta praktika dermatologijos skyriuje, videootoendoskopinių tyrimų atlikimo ir rezultatų vertinimo įsisavinimas. Įgyta patirtis perduodama studijų procese paskaitų ir praktinių užsiėmimų su studentais metu.
Martinas Jankauskas, 2021.10.24 – 11.06, Smulkiųjų gyvūnų klinika „Elainsarala Aisti“, Vanta,  SuomijaDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2021Kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Atlikta praktika dermatologijos skyriuje, videootoendoskopinių tyrimų atlikimo ir rezultatų vertinimo įsisavinimas. Įgyta patirtis perduodama studijų procese paskaitų ir praktinių užsiėmimų su studentais metu.
Dalia Juodžentė, 2022.03.07-09, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, Veterinarinės medicinos fakultetasDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2022Skaitytos paskaitos studentams, užsienio dėstytojos ( prof. Liga Kovalčuka) aukštos kvalifikacijos specialistės pritraukimas trumpalaikiam dėstymo vizitui (du vizitai: 2021 ir 2022 m.). Planuojami tolimesni dėstytojų ir studentų vizitai.
Dalia Juodžentė, 2021.03.22 – 24, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, Veterinarinės medicinos fakultetasDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2021Skaitytos paskaitos nuotoliu studentams, užsienio dėstytojos ( prof. Liga Kovalčuka) aukštos kvalifikacijos specialistės pritraukimas trumpalaikiam dėstymo vizitui (du vizitai: 2021 ir 2022 m.). Planuojami tolimesni dėstytojų ir studentų vizitai bei mainai.
Vita Ambrulaitienė, 2021.06.01– 08.01, Klinika “Clinica Privata San Marco”, Paduva, ItalijaDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2021Kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Atlikta praktika dermatologijos skyriuje, videootoendoskopinių tyrimų atlikimo ir rezultatų vertinimo įsisavinimas. Įgyta patirtis perduodama studijų procese paskaitų ir praktinių užsiėmimų su studentais metu.
Gintaras Zamokas, 2019.06.10-14, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, Veterinarinės medicinos fakultetasDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2019Skaitytos paskaitos, pasidalinta patirtimi studentų klinikinių disciplinų mokyme, praktinių įgūdžių formavime
Gintaras Zamokas, 2019.11.04-08, Hanoverio veterinarinės medicinos universitetas, VokietijaDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2019Skaitytos paskaitos, pasidalinta patirtimi studentų klinikinių disciplinų mokyme, praktinių įgūdžių formavime. Aptartos studentų ir rezidentų mainų galimybės. Aptarta rezidento ilgalaikė stažuotė Egzotinių gyvūnų klinikoje bei galimos internatūros studijos.
Gintaras Zamokas, 2018.05.28-06.01, Olštyno Varmijos ir Mozūrijos universitetas, LenkijaDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2018Skaitytos paskaitos, pasidalinta patirtimi studentų klinikinių disciplinų mokyme, praktinių įgūdžių formavime, aptartos galimybės studentų ir rezidentų mainų.
Gintaras Zamokas, 2018.11.12-16, Hanoverio veterinarinės medicinos universitetas, VokietijaDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2018Skaitytos paskaitos, pasidalinta patirtimi studentų klinikinių disciplinų mokyme, praktinių įgūdžių formavime, konsultuotasi ir diskutuota apie LSMU planuojamos statyti Veterinarijos ligoninės klausimu, kokie pliusai ir minusai nesenai pastatytos jų smulkiųjų gyvūnų klinikos. Kolegos noriai sutiko, kurie projektavo kliniką ir kontroliavo ją statant, pagelbėti mums su konsultacijomis, patarimais.
Julija Narbutaitė,  Bergeno universitetas, NorvegijaBurnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikaLSMU OF2019Bendrų darbų rezultatų publikacijos: doi: 10.1111/eje.12488. Epub 2020 Jan 13. PMID: 31845488;  doi: 10.1055/s-0041-1723066. Epub 2021 Feb 3. PMID: 33535246; PMCID: PMC8382465.
Ernest MargelisBendrosios Chirurgijos klinikaLSMU MA MF2022Ottawa 2022, Lyon, Prancūzija. Rezidentūros programų keitimas, korekcijos, etapinių profesinių kompetencijų diegimas, dalijimasis patirtimi.
Lauryna Pudžiuvelytė, 2019 10 20 – 2019 10 31, Erasmus+ Staff mobility for training, Balstogės Medicinos universiteras, LenkijaFarmacijos fakultetasFTI2019Stažuotės metu atlikti mukoadheziniai tyrimai. Parengta bendra publikacija https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32397476/
Lauryna Pudžiuvelytė, 2022 07 09 – 2022 07 23, Erasmus+ Staff mobility for training, Masaryk universitetas, Čekijos RespublikaFarmacijos fakultetasFTI2022Vasaros teoriniai ir praktiniai mokymai pagal programą “3D printing in Pharmaceuticals”. Įgytos pradinės kompetencijos, kurias bus galima pritaikyti 3D darbams farmacijos fakultete su 3D spausdintuvu. Aptartos galimybės dėl ateities bendradarbiavimo šioje srityje (stažuotė, bendri eksperimentai, publikacijos).
Justina Minelgienė, Irma Gaidienė 2021 10 19 – 21 10 21 Erasmus+ Staff Mobility for Training, La Korunja universitetas, IspanijaVaikų reabilitacijos klinikaSF2021Pasidalinta patirtimi apie studentų mokymus ir praktinių darbų vedimą. Praktiniai mokymai kaip dirbti 3D spausdintuvu. Pro stažuotės įsigytas 3D printeris ir studentų praktiniuose darbuose įtrauktos naujos technologijos. Užsiėmimų metu studentai 3D printeriu kuria ir  maketuoja pagalbines priemones.
Serkan SenBiochemijos katedraLSMU MF2022Skaitytos paskaitos, pristatytas Afyonkarahisar Sveikatos mokslų universitetas, pasidalinta patirtimi apie biochemijos dalyko dėstymą, praktinių įgūdžių formavimą
Olga KushnirykBiochemijos katedraLSMU MF2022Skaitytos paskaitos studentams ir bendruomenei. Pasidalinta praktinių įgūdžių formavimo bei darbo nuotolinėmis sąlygomis patirtimi
Dovilė Svetikienė, 2018.05.28-06.01, Olštyno Varmijos ir Mozūrijos universitetas, LenkijaDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2018Skaitytos paskaitos, pasidalinta patirtimi studentų klinikinių disciplinų mokyme, praktinių įgūdžių formavime, aptartos galimybės studentų ir rezidentų mainų.
Birutė Karvelienė, Erasmus + Staff mobility for teaching, Mursijos universitetas (Ispanija), 2018-05-15/2018-05-22, priimantis asmuo dr. A. TvarijonavičiūtėDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2018Dėstytojų mainai, klinikinio darbo organizavimo gerųjų praktikų pavyzdžiai, studentų rotacijų organizavimas mokomojoje klinikoje, mokslinių tyrimų mėginių rinkimo metodikų įsisavinimas, bendra publikacija
Birutė Karvelienė, Erasmus + Staff mobility for teaching, Mursijos universitetas (Ispanija), 2022-05-19/2022-05-27, priimantis asmuo dr. A. TvarijonavičiūtėDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2022Rezidentų mokymui atvykę Dėstytojai, sutartas chirurgijos specialisto atvykimas 2023, bendradarbiavimas laboratorinių tyrimų smulkiems gyvūnams atsakymų įterpretacijose, mėginių rinkimas
Dangyra Ruseckienė ir Erika Juškauskienė 23/09/2019 – 27/09/2019Slaugos klinikaLSMU MA SF2019vizitas į Oulu universitetą Suomijoje pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą ”STAFF MOBILITY FOR TRAINING” projektas Nr. 2018-1-LT01-KA103-046712: susitikimai ir diskusijos apie inovatyvius mokymo metodus, mokslinius tyrimus su mokslininkais iš Suomijos Oulu, Tempere ir Turku universitetų; dalyvauta The International Research Seminar: “What does it take to be nursing scientist?“ (prof. Amanda Kenny, La Trobe University, Australia)
Vaida Andrulevičiūtė, Norwegian University of Life Sciences, 2018.11.26-12.06Biochemijos katedraLSMU MF2018Konferencijos tezės https://tftak.eu/foodbalt/assets/files/Foodbalt_Book_of_Abstracs.pdf
Daiva Petruševičienė ir Eglė Lendraitienė, Erasmus + Staff mobility for teaching, Alfonso X El Sabio University, Madrid, SpainReabilitacijos klinikaLSMU MA SF2022Skaitytos paskaitos studentams, užsienio dėstytojo pritraukimas trumpalaikiam dėstymo vizitui (numatoma destymo data 2023 m. pavasario semestre
Lekt. Lina Šlekienė, 2022 gegužės 14-18d.Histologijos ir embriologijos katedraLSMU MF2022Švedija, Umeå, Umeå Centre for Molecular Medicine (UCMM), bendra publikacija: DOI:10.3791/64025, PMID: 35723486
prof. Virginija AdomaitienėPsichiatrijos klinikaLSMU MA2020-2021Mokslinis projektas – Transitions (Tranzicijų programa). Bendradarbiavimas su Turku universitetu Suomijoje ir VU. Skaitytos paskaitos studentams: 1paskaita – apie naujo gyvenimo, pradėjus studijas, pradžią ir adaptaciją, antra – apie psichikos sveikatos raštingumą. Studentai LSMU ir VU odontologai ir medicinos studentai (pirmakursiai, lietuviai ir tarptautinių studijų studentai),
Jūratė ZūbienėBurnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikaLSMU MA OF2018Savonijos taikomųjų mokslų universitetas. Skaitytos paskaitos studentams, pasidalinta patirtimi praktinių įgūdžiu formavime, aptartos studentų ir dėstytojų mainų galimybės.
Kristina Saldūnaitė – MikučionienėBurnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikaLSMU MA OF2018Savonijos taikomųjų mokslų universitetas. Skaitytos paskaitos studentams, pasidalinta patirtimi praktinių įgūdžiu formavime, aptartos studentų ir dėstytojų mainų galimybės.
Violeta BaliukonienėMaisto saugos ir kokybės katedraLSMU VA VF2018Austrija, University of natural resources and life sciences vienna, stažuotė Mikotoksinų nustatymo metodai
Giedrė Širvinskienė, Dalia Antinienė, Aušra Griciūtė lankėsi Austrijoje, Private Pädagogische Hochschule AugustinumSveikatos psichologijos katedraLSMU VSF2022Bendras mokslinis projektas, bendros mokslinės publikacijos
Inga Stadalienė, Erasmus + Staff Mobility for Training, Helsinkio universitetasDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2019Perimtos infekcinių ligų kontrolės priemonės veterinarijos klinikoje ir pritaikyta klinikoje. Įsisavinta studentų klinikinės rotacijos veikla
Paulina Vaitkienė, Erasmus+ Staff Mobility For Teaching, Ben Gurion Universitetas, IzraelisBiologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutasLSMU VA GMF2022Skaitytos paskaitos studentams. Pasidalinta patirtimi. Sutarta dėl stažuočių galimybės ir bendrų projektų rengimo. Parengtas podoktorantūros studijoms projektas, kurio metu numatyta ilgalaikė stažuotė Ben Gurion Universitete.
Prof. Vesta SteiblienėPsichiatrijos klinikaLSMU MA2022Kviestinis lektorius Is Jeilio universiteto (Jav)- skaitytos paskaitos suaugusiu psichistrijos ir vaiku- paaugliu psichistrijos rezidentams, VSF sveikatos psichologijos bakalauro ir magistro studentams elgesio priklausomybiu ir seksualines medicinos kryptyse. Inicijuotas bendras projektas su NEuromokslo instituto mokslininkais “ Lietuvos gyventoju seksualines sveikatos vertinimas”, rengiamos bendros publikacijos ir Psichiatrinio vertinimo skaliu adaptavimas Lietuvos gyventoju populiacijai. Skales numatomos naudoti studentu, rezidentu ir doktorantu moksliniuose darbuose.
Prof. Christian ZidornFarmakognozijos katedraLSMU MA FF2019Kviestinis lektorius iš Vokietijos, Kylio universiteto Farmacijos instituto Farmacinės biologijos katedros. Skaitė paskaitas studentams, mokslininkams, doktorantams. Inicijuoti mainai tarp institucijų, farmakognozijos katedros dėstytoja 2022 m. gegužės mėnesį kartu su  doktorante 2 sav. stažavosi šiame universitete. Dalyvavo FF organizuotoje konferencijoje su moksliniu pranešimu. Suorganizavo mokslines augalų pažintines ekspedicijas katedros dėstytojams ir doktorantams į natūralias augavietes Kuršių Regioniniame draustinyje.
prof. Nijolė SavickienėFarmakognozijos katedraLSMU MA FF2020Erazmus stažuotė Farmakognozijos katedroje, Aldent universitete, Albanija. Skaitytos paskaitos studentams, užmegzti mainai tarp katedrų, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės
Prof. Christian ZidornFarmakognozijos katedraLSMU MA FF2021Kviestinis lektorius iš Vokietijos, Kylio universiteto Farmacijos instituto Farmacinės biologijos katedros. Skaitė paskaitas studentams, mokslininkams, doktorantams. Inicijuoti mainai tarp institucijų, farmakognozijos katedros dėstytoja 2022 m.  gegužės mėnesį kartu su  doktorante 2 sav. stažavosi šiame universitete. Pakartotinai prof. Zidorn  atvyko 2021 m. Suorganizavo mokslines augalų pažintines ekspedicijas katedros dėstytojams ir doktorantams į natūralias augavietes Šiaulių Regioniniame draustinyje. Vykdomas bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje
Doc. Oana CioancaFarmakognozijos katedraLSMU MA FF2019Grigore T. Popa vardo Rumunijos medicinos ir farmacijos universiteto farmakognozijos ir fitoterapijos katedra. Skaitė paskaitas studentams, doktorantams, aptarta tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos, dalyvavimo bendruose projektuose perspektyvos, paskaitų skaitymo galimybės (pritraukimas trumpalaikiam vizitui ar nuotoliniam paskaitų skaitymui).
Prof. Přemysl MladěnkaFarmakognozijos katedraLSMU MA FF2022Hradec Králové Charles Universito Farmakologijos ir Toksikologijos katedra (Čekija). Skaitė paskaitas studentams, pasidalinta moksline-pedagogine patirtimi, aptarta bendradarbiavimo  projektuose galimybė, numatytas vizitas Farmakognozijos katedros dėstytojų į šį universitetą
Prof. Timur Hakan BarakFarmakognozijos katedraLSMU MA FF2022Stambulo Acibadem Universiteto Farmacijos Fakulteto Farmakognozijos katedra (Turkija). Skaitė paskaitas studentams ir doktorantams, pasidalino edukacine ir moksline patirtimi, aptarti būsimi atsakomieji vizitai į šį Universitetą, paskaitų skaitymo doktorantams ir /ar studentams galimybės, numatytas pritraukimas trumpalaikiam vizitui ar nuotoliniam paskaitų skaitymui.
Prof. Kyslychenko, Prof. Gentova ir ukrainiečių doktorantų delegacijaFarmakognozijos katedraLSMU MA FF2019Ukrainos nacionalinio farmacijos universiteto farmakognozijos ir botanikos katedromis. Užmegzti mainai, Farmakognozijos katedros dėstytojai ir studentai vyko 2020 m.  į šio universiteto organizuotą konferenciją
Prof. Liudmila DulksnienėKalbų ir edukacijos katedraLSMU MF2022Private Padagogische Hchschule Augustinum. Bendras mokslinis projektas, bendros mokslinės publikacijos
Prof. Liudmila DulksnienėKalbų ir edukacijos katedraLSMU MF2022Prancūzų asociacija “Laba diena” Saint-Seine L’Abbaye. Pasidalinta moksline – pedagogine patirtimi kalbų mokymosi srityje. Užmegsti nauji ryšiai ir aptartas bendradarbiavimas su Dijon universiteto Sveikatos mokslų katedra.
Daniela Veskrnova, Marie CervenkovaKalbų ir edukacijos katedraLSMU MF2022Brno Masaryk universiteto Kalbų centras. Skaitė paskaitas studentams, pasidalino edukacine-moksline patirtimi. Aptartas tolimesnis bendradarbiavimas.
 Rita RaškevičienėAplinkos ir darbo medicinos katedraLSMU MA VSFLSMU MA MFOttawa 2022, Lyon, Prancūzija. Rezidentūros programos keitimas, korekcijos, etapinių profesinių kompetencijų diegimas, dalijimasis patirtimi.
Doc. Edita Butrimė, lekt. Sigita MorkevičienėKalbų ir edukacijos katedraLSMU MA MF 2019Vizitas State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemițanu” , Kišiniovas, Moldavija. Rezultatas bendra tarptautinė konferencija: Didactics: past, present and future perspectives; 8th edition – 2022.  http://www.didactica-alba.org/program-2/
Jurate Siugzdaite, 2018  lapkricio 20-23. ERASMUS+Staff mobility for teaching.Veterinarines patobiologijos katedra 2018Vizito metu skaitytos paskaitos studentams ir bendruomenei. Užmegzti mainai tarp katedrų.
prof. Andrius Macas, prof. Kęstutis RimaitisAnesteziologijos klinikaMA MF2018Vizito metu skaitytos paskaitos studentams.
prof. Cornelio A. J. De JongasPsichiatrijos klinikaLSMU MA MF2018Profesoriaus Cornelio A. J. De Jongo (Radboudo universitetas Nyderlandai) vizitas 2018.05.14  – 2018.05.25 (10 dienų). Vizito metu organizuoti mokymai LSMU MA MF Psichiatrijos klinikos gydytojams rezidentams, organizuojami susitikimai/paskaitos LSMU MA MF studentams. Dalyvių skaičius – 60.
Užsiėmimų turinys/nauda: rezidentams pravestos profesinių patirčių grupės, pokalbio su pacientu įgūdžių lavinimo  užsiėmimai, įrodymais pagrįstų gydymo metodų taikymas konkrečiose klinikinėse situacijose.
Mokymų metu pildyti instrumentai – MCRS, IPQ-A, TNA. Tyrimo duomenys sugretinti, parengtos publikacijos:                                                                                                                           Darius Jokubonis, Virginija Adomaitiene, Aiste Leleikiene, Laura Baltaityte, Edgaras Dirzius & Cornelis Aj De Jong (2019) How to integrate addiction medicine in psychiatry training: results of an experiment with two educational methods, Open Review of Educational Research, 6:1, 1-11, DOI: 10.1080/23265507.2018.1558104                                                         Pinxten WJL, Fitriana E, De Jong C, Klimas J, Tobin H, Barry T, Cullen W, Jokubonis D, Mazaliauskiene R, Iskandar S, Raya RP, Schellekens A. Excellent reliability and validity of the Addiction Medicine Training Need Assessment Scale across four countries. J Subst Abuse Treat. 2019 Apr;99:61-66. doi: 10.1016/j.jsat.2019.01.009. Epub 2019 Jan 14. PMID: 30797395.                                                                                                    Vizito pabaigoje 2018.05.31 organizuota tarptautinė mokslinė konferencija priklausomybės ligų gydymo klausimais). Išduoti LSMU dalyvio pažymėjimai. Dalyvių skaičius – 110.
prof. Cornelio A. J. De JongasPsichiatrijos klinikaLSMU MA MF2019Profesoriaus Cornelio A. J. De Jongo (Radboudo universitetas Nyderlandai) vizitas 2019.05.06  – 2019.05.17 (10 dienų).
Vedė seminarą  „Etapinės kompetencijos (EK) priklausomybių psichiatrijoje“. Seminaro klausytojai: Psichiatrijos klinikos dėstytojai dėstantys gydytojams rezidentams, dalyvaujantys ruošiant etapinių kompetencijų aprašus, taip pat ketvirtų studijų metų psichiatrijos bei vaikų ir paauglių psichiatrijos specialybių gydytojai rezidentai. Apimtis: 12 akademinių valandų (4 val. paskaitos, 6 val. praktikos darbai, 2 val. seminaras). Seminarą patvirtino LSMU Inovatyvaus edukacijos centras. Dalyviams išduoti pažymėjimai. LSMU MA Psichiatrijos klinikos gydytojams rezidentams nuo 2019 m. gegužės mėn. 06 d. iki 2019 m. gegužės mėn. 14 d. vyko teoriniai ir praktiniai užsiėmimai priklausomybių ligų temomis su lektoriumi Cornelio A. J. De Jongu.  Gydytojams rezidentams pravestos profesinių patirčių grupės, pokalbio su pacientu įgūdžių lavinimo  užsiėmimai, įrodymais pagrįstų gydymo metodų taikymas konkrečiose klinikinėse situacijose.
Vizito pabaigoje 2019.05.16 organizuota tarptautinė mokslinė konferencija priklausomybės ligų gydymo klausimais). Išduoti LSMU dalyvio pažymėjimai. Dalyvių skaičius – 213.                                                                                                                             
Delegacija iš Seinų ir Žemutinės Silezijos kraštųPsichiatrijos klinikaLSMU MA MF20192019 m. birželio 21 d. LSMU Psichiatrijos klinikoje lankėsi  Lenkijos sveikatos apsaugos vadovų asociacijos (lenk. STOMOZ) delegacija. Svečiai atvyko iš Seinų ir Žemutinės Silezijos kraštų. Delegacijoje buvo minėtų kraštų psichiatrijos ligoninių ir bendrosios medicinos ligoninių, turinčių psichiatrijos padalinius, vadovai, Vroclavo universiteto ir Verslo bei vadybos mokyklos atstovai. Pagrindinis viešnagės tikslas – susipažinti su Lietuvoje veikiančia psichikos sveikatos priežiūros sistema. Aptartos bendradarbiavimo galimybės, aptarti galimi bendros veiklos planai.
prof. Darius LeskauskasPsichiatrijos klinikaLSMU MA  MF2019Kviestinis lektorius prof. D.W. Harrison, East Carolina University (JAV), dėstyta programa “Vadovavimas studento baigiamajam darbui: vadovo kompetencijos, vaidmuo ir iššūkiai”, konsultacijos doktorantams ir jų vadovams.
prof. Cornelio A. J. De JongasPsichiatrijos klinikaLSMU MA MF20202020 04 20-24 d. buvo numatyti mokymai LSMU MA Psichiatrijos klinikos rezidentams ir rezidentų vadovams. Tema: „Priklausomybių medicina ir psichiatrija“. Dėstytojas: prof. Cornelis AJ de Jong (Radboud universitetas, Nyderlandai). Dėl susiklosčiusios Covid-19 pandeminės situacijos vizitas buvo atšauktas. (Vizito koordinatorius asist. D. Jokūbonis)
prof. Cornelio A. J. De JongasPsichiatrijos klinikaLSMU MA MF20212021 04 22 – 05 04 d. vyko nuotoliniai mokymai LSMU MA Psichiatrijos klinikos rezidentams ir rezidentų vadovams. Tema: „Kompetencijos priklausomybių psichiatrijoje” Dėstytojas: prof. Cornelis AJ de Jong (Radboud universitetas, Nyderlandai). Vizito koordinatorius asist. D. Jokūbonis.
doc. Silvija RakutienėKalbų ir edukacijos katedra LSMU MA MF 2018Erasmus+ vizitas į Brno Masaryk universiteto Kalbų centrą. Skaitytos paskaitos studentams, pasidalinta edukacine-moksline patirtimi. Vykdytas edukacinis eksperimentas, kurio pagrindu parengtas tarptautinės konferencijos “Language, Individual and Society” (Burgas, 2022 m. rugpjūčio 25-28 d.) pranešimas ir mokslinė publikacija. Taip pat šio vizito rezultatas – LSMU Kalbų ir edukacijos katedroje 2022 m. lapkričio 25 d. vyksianti bendra tarptautinė konferencija “Kalbų studijos specializuotame universitete’22: tarpkultūriniai aspektai”.
Galina Chmel-DunajKalbų ir edukacijos katedra LSMU MA MF 2022Dnepropetrovsko Tarptautinių ryšių universitetas. Stebėtos paskaitos ir pratybos. Pasidalinta praktinių įgūdžių formavimo ir darbo nuotolinėmis sąlygomis patirtimi.
doc. Giedrius ŽidonisKalbų ir edukacijos katedra LSMU MA MF 2019Dalyvauta tarptautiniame kalbų dėstytojų renginyje “International Week for Language Teachers – Language Teaching Tomorrow 2019” Suomijoje: JAMK taikomųjų mokslų universitete (JAMK University of Applied Sciences)
Juveskiulėje (suom. Jyväskylä) ir Tamperės taikomųjų mokslų universitete (Tampere University of Applied Sciences – TAMK). Dalintasi patirtimi, megzti nauji ryšiai, parsivežtos idėjos pradėtos taikyti praktikoje.
Vilma PetrikaitėMF Fiziologijos ir farmakologijos institutas 2019Yeditepe universitetas, 2019 11 11 – 2019 11 15.  Skaityta paskaita apie nanoterapiją ir vaistų kūrimą, buvo semiamasi patirties apie egzosomų išskyrimą, jų užpildymą vaistais ir charakterizavimą. Po stažuotės konsultuoju Turkijos mokslininkus vaistų tyrimo trimatėse ląstelių kultūrose klausimais, parengta bendra publikacija, pateikta moksliniam žurnalui.
Vilma PetrikaitėMF Fiziologijos ir farmakologijos institutas 2020D’Anunzio Chieti-Pescara universitetas, 2020 01 13 – 2020 01 17. Skaitytas paskaitų ciklas apie nanomediciną, vėžio nanoterapiją, tikslinės terapijos strategijas. Vizito metu taip pat skaitytas žodinis pranešimas “Application of hypoxia-targeting nanoparticles in breast cancer treatment” konferencijoje The 1st International Northern – Southern Europe Workshop in Nanomedicine, buvau mokslinio komiteto narė. Užmegzti glaudūs kontaktai su prof. Celia, kuris nuo 2022 m. įsidarbino mūsų laboratorijoje. Parengta publikacija https://doi.org/10.3390/pr9091527, taip pat užmegztas kontaktas su profesoriumi iš Estijos dr. Tambet, tuo pačiu metu besilankiusiu tame pačiame universitete. Kartu su prof. Celia ir prof. Tambet buvo teikti projektai Euronanomed programai.
Vilma PetrikaitėMF Fiziologijos ir farmakologijos institutas 2021Kaljario universitetas, 2021 10 31 – 2021 11 06. Apie šį vizitą detaliau parengtame straipsnyje Ave Vitai 2021 m. Nr. 38. Šiuo metu tęsiasmas bendradarbiavimas, rengiamos penkios bendros publikacijos. 2022 m. partnerio magistrantė stažavosi mūsų laboratorijoje, taip pat rengiama publikacija. Kartu su šia Italijos mokslininkų grupe tarptautinėse konferencijose pristatyti septyni stendiniai ir žodiniai pranešimai.
Vilma PetrikaitėMF Fiziologijos ir farmakologijos institutas 2021Tartu universitetas, 2021 11 18 – 2021 11 30.  Skaitytas paskaitų ciklas apie vėžio nanoterapiją, vaistų transportų į dvimates ir trimates ląstelių kultūras tyrimus. Mokytasi kaip peptidais modifikuoti nanodalels, atlikti jų tyrimai. Parengta bendra publikacija:  https://doi.org/10.3390/nano11123257. Tęsiamas bendradarbiavimas.
Sebastian SchwindMF Fiziologijos ir farmakologijos institutas 2022D’Anunzio Chieti-Pescara universitetas, 2022 06 17 – 2022 06 26. Skaitytas paskaitų ciklas apie nanomediciną, vėžio nanoterapiją, tikslinės terapijos strategijas. Taip pat kartu su Italijos mokslininkais buvo vadovaujama kartu vykusios į stažuotę pagal Erasmus magistrantės tyrimams, gaminant nanodaleles. LSMU magistrantė stažavosi 2 mėn. prof. Celia laboratorijoje, kur gamino nanodaleles ir jas charakterizavo (magistro darbo dalis, konsultuojant prof. Celia). Parengta bendra publikacija aukšto lygio žurnalui. Pateiktas bendras projektas LMT pagal 2022 m. kvietimą mokslininkų grupių projektams.
Michael CrossOnkologijos institutasMA MF2018Production of ATMP and MPHO. 3rd Kaunas International Hematology / Oncology Colloquium
John SnowdenOnkologijos institutasMA MF2018Immunomodulation with autologous stem cell transplantation for severe autoimmune diseases. 3rd Kaunas International Hematology / Oncology Colloquium
Fermin Sanchez GuijoOnkologijos institutasMA MF2018Mesenchymal cells. 3rd Kaunas International Hematology / Oncology Colloquium
Dietger NiederwieserOnkologijos institutasMA MF2018Cellular therapy for the treatment of hematological malignancies and solid tumors: from stem cell transplantation to targeted cellular therapy. 3rd Kaunas International Hematology / Oncology Colloquium
Sebastian SchwindOnkologijos institutasMA MF2018Application of molecular genetics in AML: measerable residual disease and targeted therapy. 3rd Kaunas International Hematology / Oncology Colloquium
Nicolaus KrogerOnkologijos institutasMA MF2018Autologous and allogeneic stem cell transplantation in multiple myeloma. 3rd Kaunas International Hematology / Oncology Colloquium
Peter LangOnkologijos institutasMA MF2018Treating virus infections with cells. 3rd Kaunas International Hematology / Oncology Colloquium
Prof. Juan ManelOnkologijos institutasMA MF2019CAR-T Therapy for Different Diseases 4rd Kaunas International Hematology / Oncology c
Dr. Theresa KaeuferleOnkologijos institutasMA MF2019Cellular Threatmet Modalities for Refractory Virus Infections. 4rd Kaunas International Hematology / Oncology Colloquium
Prof. Dietger NiederwieserOnkologijos institutasMA MF2019Cellular and Gene Therapy – a Long Way from Idea to Reality. Are We There? 4rd Kaunas International Hematology / Oncology Colloquium
Prof. Peggy LuOnkologijos institutasMA MF2020CAR-T trearment in hematology. 5th Kaunas / Lithuania International Hematology / Oncology Colloquium
Prof Tobias FeuchtingerOnkologijos institutasMA MF2020Preclinical work on allogenic CD19 CARs and CRISPR TCR Knockout. 5th Kaunas / Lithuania International Hematology / Oncology Colloquium
Prof. M. BachmannOnkologijos institutasMA MF2020Adapter CAR-T Cells from Bench to bedside. 5th Kaunas / Lithuania International Hematology / Oncology Colloquium
Prof. Selim CorbaciogluOnkologijos institutasMA MF2020Current treatment options for haemoglobinopaties. 5th Kaunas / Lithuania International Hematology / Oncology Colloquium
Dr. May DaherOnkologijos institutasMA MF2020CAR-NK Cells new payers in the race against cancer. 5th Kaunas / Lithuania International Hematology / Oncology Colloquium
Andreas GreinacherOnkologijos institutasMA MF2021Vaccine induce immune thrombotic thrombocytopenia. 6th Kaunas / Lithuania International Hematology / Oncology Colloquium
Dr. Jaroslav BilinskiOnkologijos institutasMA MF2021Fecal microbiota transplantation as a novel approach to treat steroid resistant/dependent GVHD. 6th Kaunas / Lithuania International Hematology / Oncology Colloquium
Prof. Heinz LudwigOnkologijos institutasMA MF2022Treatment strategies for patients with relapse/refractory multiple myeloma. 7th Kaunas / Lithuania International Hematology / Oncology Colloquium
Dr. Susanne SaubeleOnkologijos institutasMA MF2022CML modern treatment of CML. 7th Kaunas / Lithuania International Hematology / Oncology Colloquium
asist.Vilija Kraujalienė ir asist.Violet PovilionytėKalbų ir edukacijos katedraMA MF2018 2018 04 23 – 04 26 Veronikos Dvorackovos (Tomankovos) Masaryk‘o universitetas. Brno, Čekija. Vizito detalus organizavimas ir koordinavimas.
Judit Castellà Mate (exchange coordinator) and dr. Monica Balltondre PlaSveikatos psichologijos katedraMA VSF2018-2019The first exchange between UAB and Lithuanian University of Health Sciences was aimed to establish a permanent exchange of students and professors between the two Universities. As a result, an agreement between the universities for teachers’ exchange was signed, and two teachers visited Barcelona Autonoma since then. However, Covid-19 pandemic was an obstacle for the activities planned.
Doc. Junona Almonaitienė ir asist. Jevgenij RazgulinSveikatos psichologijos katedraMA VSF2021-2022Erasmus + mokymo vizitas į Barcelona Autonoma universitetą, Katalonija, Ispanija, įvykęs pasirašius dėstytojų mainų sutartį. Rezultatas 1: siekiama pasirašyti studentų mainų sutartį, procesas dar nebaigtas. Rezultatas 2: 2020-2021 m. Sveikatos psichologijos katedra pradėjo vykdyti dvi naujas studijų programas anglų kalba: I pakopos Sveikatos psichologija ir II pakopos Klinikinė sveikatos psichologija. Šio vizito metu gauta žinių, reikalingų tobulinant ir plėtojant šias naujas programas, jos pritaikytos. Rezultatas 3: Atnaujinti kontaktai su kolegomis iš šio universiteto; tai leido ne Erasmus programos ribose, pakviesti Barcelona Autonoma universiteto Krizių ir traumų centro direktorę Ingeborg Porcar į Lietuvą. Bendradarbiaujant LSMU, Lietuvos psichologų sąjungai ir kitiems partneriams, 2022-09-14 vedė mokymus specialistams, dirbantiems su vaikais iš Ukrainos.
Prof. Kristina RamanauskienėKlinikinės farmacijos katedraMA FF2018 Erasmus+ vizitas į Gdansko Medicinos universitetą, Farmacijos fakultetą, Lenkija.  Pasidalinta edukacine-moksline patirtimi. Įgyta patirtis pritaikyta studijų procese , atnaujintas  biofarmacijos studijų dalyko turinys, pradėta vykdyti moksliniai tyrimai akių preparatų biofarmacinio vertinimo srityje.
prof. Liga KovalčukaDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2021, 2022Profesorė iš Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto, Veterinarijos fakulteto 2021.04.26, 2022.04.26 skaitė paskaitas studentams ir rezidentams. Planuojami tolimesni dėstytojų ir studentų vizitai bei mainai.
Paulius MatusevičiusGyvūnų mitybos katedraVA GMF2018, 2019, 2020, 2021, 2022Bendrų tyrimų rezultatai publikuoti moksliniame straipsniuose: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/18/10552; https://www.mdpi.com/2076-2615/11/9/2715; https//sciendo.com/it/article/10.2478/aoas-2019-0040
prof. Inga Arūnė Bumblytė
prof. Rūta Vaičiūnienė
Nefrologijos klinikaMF2018Stažuotė. Oxfordo, Čerčilio ligoninėje, Transplantacijų centre pas prof. P. Harden. Aptarti bendri moksliniai projektai inkstų transplantacijų srityje.
prof. Inga Arūnė Bumblytė
asis. Irmantė Štramaitytė
Nefrologijos klinikaMF2018Vizitas Karolinskos universitete Stokholme. Aptarti bendri moksliniai projektai dializuojamų pacientų fizinio aktyvumo bei mitybos srityse.
lekt. Jonas Šurkus
prof. Rūta Vaičiūnienė
Nefrologijos klinikaMF2018Vizitas Ukrainoje, Lucko regioninėje ligoninėje. LSMU Nefrologijos klinikos specialistai dalijosi patirtimi su Unkrainos specialistais, skaitė pranešimus jauniesiems gydytojams, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo planai gydytojų švietime ir moksle. Vizito gale suorganizuota tarptautinė konferencija.

Dalyvių skaičius – 100.
med. sesuo Nadija Bortnyk
anesteziologas Serhii Letoshko
endoskopuotojas Andrii Smolianinov
Nefrologijos klinikaMF2018LSMU MA MF Nefrologijos klinika dalyvauja Tarptautinės nefrologijos draugijos (International Society of Nephrology) kvalifikacijos tobulinimo programoje „Renal sisters“. Specialistai iš Lucko apskrities ligoninės stažavosi Nefrologijos klinikoje. Stažuotės tema ,,Nefrologijos, dializės ir transplantacijos organizavimo bei sergančiųjų inkstų ligomis slauga“ („Actualities in nephrology, dialysis, transplantation organization and renal patient nursing“) Stažuotės trukmė – 80 val.
Bengt Lindholm (Karolinskos universitetas)
Olof Heimburger (Karolinskos universitetas)
James Heaf (Zealand universiteto ligoninė, Danija)
Nefrologijos klinikaMF2019LSMU Nefrologijos klinikoje lankėsi tarptautinio Šiaurės šalių peritoninės dializės valdybos atstovai (Nordic PD council). Vizito tikslas – susipažinti su peritoninės dializės paslaugų teikimo sistema Lietuvoje. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės su Šiaurės šalimis, paruoštos 3 tarptautinės publikacijos. Vizito metu suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija, dalyvių skaičius – 50.
transplantologas Yurkouvski Vasili
gydytoja radiologė Larysa Sauchuk
gydytojas chirurgas Artem Komarnytskyi
bendrosios praktikos slaugytoja Olha Pasalska
gydytoja nefrologė Alla Pshenychna
bendrosios praktikos slaugytoja Liudmyla Bulchyk
Nefrologijos klinikaMF2019LSMU MA MF Nefrologijos klinika dalyvauja Tarptautinės nefrologijos draugijos (International Society of Nephrology) kvalifikacijos tobulinimo programoje „Renal sisters“. Specialistai iš Ukrainos (Lucko) ir Baltarusijos (Bresto) stažavosi Nefrologijos klinikoje. Stažuotės tema ,,Įgūdžių tobulinimas nefrologijoje, transplantologijoje, intervencinėje – diagnostinėje radiologijoje ir pacientų, sergančiųjų inkstų ligomis slauga“ („Skill development in nephrology, transplantation, intervention radiology and renal patient nursing“) Stažuotės trukmė – 80 val.
asist. Justina KurganaitėNefrologijos klinikaMF2021Stažuotė Neapolyje, universitetinėje Luigi Vanvitelli ligoninėje, Nefrologijos klinikoje bei Irpine BioGem institute. Stažuotės tema: “Application of 2P microscopy and expansion microscopy in brain-kidney interaction research”. Ši stažuotė yra didelio Europos sąjungos projekto COST-Action dalis, kuriame dalyvauja įvairiausių šalių nefrologai ir neurologai (Lietuva prisijungė prie projekto 2020 metais, (Nefrologijos, ir Neurologijos klinikos), šio projektinio darbo tikslas – kognityvinių funkcijų sutrikimas ir ištyrimas lėtine inkstų liga sergantiems pacientams. Paruoštos 2 tarptautinės mokslinės publikacijos.
asist. Andrejus BuraNefrologijos klinikaMF2021Stažuotė Olandijoje, University Medical Centre Groningen. Stažuotės tikslas – aptarti bendrų mokslinių projektų planus inkstų transplantacijos srityje bei įsisavinti donorinių inkstų ruošimo naujas metodikas. stažuotės trukmė – 2 savaitės.
gyd. Justina KarpavičiūtėNefrologijos klinikaMF2022Stažuotė Neapolyje, universitetinėje Luigi Vanvitelli ligoninėje, Nefrologijos klinikoje bei Irpine BioGem institute. Ši stažuotė yra didelio Europos sąjungos projekto COST-Action dalis, kuriame dalyvauja įvairiausių šalių nefrologai ir neurologai (Lietuva prisijungė prie projekto 2020 metais, (Nefrologijos, ir Neurologijos klinikos), šio projektinio darbo tikslas – bendri moksliniai tyrimai, aiškinantis kognityvinių funkcijų sutrikimus, sergant lėtine inkstų liga.
asis. Marius PerminasNefrologijos klinikaMF2022Stažuotė Londone esančiame King George universitetinės ligoninės kritinių būklių centre. Kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, įgyvendinant projekto „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001 veiklą Nr. 1.1. „Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas”.
dr. Petar KostešićDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2021Dėstytojas, veterinarijos gydytojas iš Zagrebo universiteto (Kroatija) Veterinarijos klinikos 2021.04.19-21 skaitė  paskaitas Veterinarinės medicinos penkto kurso studentams (Smulkiųjų gyvūnų chirurgija, ortopedijos ciklas). Skaitė paskaitą vet. gydytojams  ir rezidentams “Kryžminio raiščio gydymo galimybės, sprendimų priėmimas, klinikiniai atvejai Zagrebo universiteto veterinarijos klinikoje”
dr. Juana Dolores Carrillo SanchezDr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikaVF2021Dėstytoja  iš Mursijos universiteto (Ispanija) 2021.09.13-17 skaitė paskaitas Veterinarinės medicinos studentams ir vedė mokymus rezidentams ir vet. gydytojams.
 Renata Žumbakytė-ŠermukšnienėSporto medicinos klinikaSF2022Ottawa 2022, Lyon, Prancūzija. Dalyvauta pagal projektą “LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui” (LSMU-GYD-KOM_”, Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001). Tikslu tobulinti savo kompetencijas, diegiant pakopinių kompetencijų rezidentų rengimo modelį.
Renata Žumbakytė-ŠermukšnienėSporto medicinos klinikaSF2022Dalyvauta UEMS MJC  Sporto medicinai komiteto posėdyje, kuris vyko Graikijoje, Atėnuose. Tikslas – tarpdisciplininiame sporto medicinos komiteto susirinkime pristatytas Lietuvos sporto medicinos, kaip pagrindinės specialybės, gydytojų rengimas bei Lietuvos sporto medicinos specialybės notifikavimo IMI galimybės.
prof. Jonas Čeponis (1),
dr. Justinas Mačiulaitis (2),
doc. Mantas Malinauskas (2).
Endokrinologijos klinika (1),
Fiziologijos ir farmakologijos institutas (2).
MF2018Ženevos Universiteto ligoninės ląstelių išskyrimo ir transplantacijos centre dalyvavo mokymuose ir susipažino su kasos salelių išskyrimo ir transplantacijos technologija.
prof. dr. Alius PockevičiusVeterinarinės patobiologijos katedraVF2018 Oficialus recenzentas. Latvijos respublika, Jelgava. Latvia University of Agriculture. Inga Piginka-Vyacheslavova daktaro disertacijos gynimas.
prof. dr. Alius PockevičiusVeterinarinės patobiologijos katedraVF2018Oficialus recenzentas. Latvijos respublika, Jelgava. Latvia University of Agriculture. Aija Malniece daktaro disertacijos gynimas.
prof. dr. Alius PockevičiusVeterinarinės patobiologijos katedraVF2019Oficialus recenzentas. Latvijos respublika, Jelgava. Latvia University of Agriculture. Armands Vekšins daktaro disertacijos gynimas.
prof. dr. Alius PockevičiusVeterinarinės patobiologijos katedraVF2021Oficialus recenzentas. Latvijos respublika, Jelgava. Latvia University of Lifie Sciencies and Technologies. Santa Skuja daktaro disertacijos gynimas.
prof. dr. Alius PockevičiusVeterinarinės patobiologijos katedraVF2022Oficialus recenzentas. Latvijos respublika, Jelgava. Latvia University of Lifie Sciencies and Technologies. Astra Arne daktaro disertacijos gynimas.
prof. Dinas Vaitkaitis, doc.Paulius DobožinskasEkstremaliosios medicinos katedraMF2018-2019Cincinačio Uiversitetas, Cincinačio Universiteto ligoninė (JAV), Parengta skubiosios medicinos programos rezidentūros dalis
Doc. Paulius Dobožinskas, asist.Aida MankutėEkstremaliosios medicinos katedra, Skubiosios medicinos klinikaMF2019PenState University (JAV), bendri tyrimų rezultatai publikuoti straipsnyje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8822842/
Viktoriia Hadzheha, Nataliia Nepiipova, Antonina Kedyk, Olesia Balazh Ekstremaliosios medicinos katedra, Skubiosios medicinos klinika, Ortopedijos traumatologijos klinikaMF2022Uzhgorod National University, Advanced trauma life support (ATLS) kursas, Skubios pagalbos teikimas karo sąlygomis
Vitalii  Smandych, Ruslan  Knut, Oleksii  Godovanets, Serhii MalaikoEkstremaliosios medicinos katedra, Skubiosios medicinos klinika, Ortopedijos traumatologijos klinikaMF2022Bukovinian State Medical University, Advanced trauma life support (ATLS) kursas, Skubios pagalbos teikimas karo sąlygomis
Vadym  Flud, Arkadii  Savchenko, Oksana  Makar, Nataliia  Drobinska, Ekstremaliosios medicinos katedra, Skubiosios medicinos klinika, Ortopedijos traumatologijos klinikaMF2022Lviv National Medical University, Advanced trauma life support (ATLS) kursas, Skubios pagalbos teikimas karo sąlygomis
doc.Eglė Zasčiurinskienė, Jončiopingo universitetas, Podiplominių studijų institutas, ŠvedijaOrtodontijos klinikaOF2018-2019Seminarai gyd.rezidentams. Bedros publikacijos: 10.1111/jcpe.12835; DOI: 10.1093/ejo/cjz039; DOI: 10.1093/ejo/cjz040. Ortodontijos klinikoje buvo pradėta dėstyti apie ortodontinio gydymo galimybes pacientams su periodonto liga.
doc.Eglė Zasčiurinskienė, Jončiopingo universitetas, Podiplominių studijų institutas, ŠvedijaOrtodontijos klinikaOF2021-2022Stažuotė pagal projektą „Mokslinis tyrimas: Lėtinio periodontito įtaka antrinių sąkandžio anomalijų išsivystymui ir ortodontinio gydymo reikalingumui“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0024). Įgyta naujų kompetencijų.
Skaitytos paskaitos. Parašytos naujos publikacijos kartu su Švedijos mokslininkais. Inicijuotas naujas projektas.
Viktoriia Yablonchuk, Oleksandr  Korotkov, Oleksandr  Kvasnevskyi, Andrii  Dobrovolskyi, Dmytro  Karakonstantyn, Artem  Yatseviuk, Yurii  Potapchuk, Viacheslav OnyshchenkoEkstremaliosios medicinos katedra, Skubiosios medicinos klinika, Ortopedijos traumatologijos klinikaMF2022Odessa National Medical University, Advanced trauma life support (ATLS) kursas, Skubios pagalbos teikimas karo sąlygomis
Prof. Alon Harris, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos,Akių ligų klinikaLSMU MA MF2021Lektorius Prof. Alon Harris, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos, nuotoliu skaitė paskaitų ciklą Akių klinikos rezidentams, gydytojams oftalmologams.
 Prof. Andrzej Grzybowski, Varmijos Mozūrų universitetas, Olštynas, LenkijaAkių ligų klinikaLSMU MA MF2019LSMU Akių ligų klinika bendradarbiaujant su Varmijos Mozūrų universiteto mokslininkais  organizavo Tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją “Efektyvus oftalmologinių straipsnių ruošimas, publikavimas, analizavimas”
 Prof. Andrzej Grzybowski, Varmijos Mozūrų universitetas, Olštynas, Lenkija   Bendradarbiaujant su Varmijos Mozūrų universiteto mokslininkais parengtos 8 publikacijos Web of Science DB referuojamuose leidiniuose
Prof. Reda ŽemaitienėAkių ligų klinikaLSMU MA MF2022Varmijos Mozūrų universitete, Olštyne, Lenkijoje, universiteto studentams skaitė paskaitą “Infectious and noninfectious keratitis” 4 val. (180 min.) Paskaita yra projekto „Didžiųjų galimybių universitetas – ugdymo proceso valdymo kokybės ir mokymo kokybės gerinimo programa“ dalis, Nr. POWR.03.05.00-00-Z201/18 bendrai finansuojama Europos Sąjungos lėšomis (Project: “University of Great Possibilities – program for improving the quality of educational process management and teaching quality “, no. POWR.03.05.00-00-Z201/18 co-financed by the European Union (co-financing agreement no. POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 of 24 May 2019 between the National Center for Research and Development and the University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Prof. Helene Dollfus, Hopitaux universitaires de Strasbourg (HUS), Center for Rare Eye Diseases (CARGO) & Management team of European Reference Network for Rare Eye Diseases (ERN-EYE) (Prancūzija)  2021-2024Laimėtas projektas “Holistinis mišrus požiūris, skirtas užfiksuoti tikrąjį retomis akių ligomis sergančių vaikų gyvenimą (SeeMyLife)” “Holistic mixed approaches to capture the real life of children with Rare Eye Diseases (SeeMyLife), kuris finansuojamas iš EJP RD – Europos bendrosios retųjų ligų programos. Parengtos 2 publikacijos Web of Science DB referuojamuose leidiniuose.
Prof. Bart Leroy, Ghent University Hospital (GUH), Department of Ophthalmology, Unit for Ophthalmic Genetic (Belgija)  2019-2020 Parengtos 3 publikacijos Web of Science DB referuojamuose leidiniuose
Prof. Ingrida JanulevičienėAkių ligų klinikaLSMU MA MF2020-2023„Erasmus+ OMERO ES mokymo programa, skirta mokyti dirbančiuosius su regėjimo negalią turinčiaisiais (S20198)“ (angl. „Erasmus + OMERO An EU curriculuM for visual disabilitiEs RehabilitatOrs (S20198)“), Europos sąjungos ERASMUS+ programa.
Prof. Reda Žemaitienė,          Prof. Andrzej Grzybowski Varmijos Mozūrų universitetas, Olštynas, LenkijaAkių ligų klinikaLSMU MA MF2022Bendradarbiaujant su Varmijos Mozūrų universiteto mokslininkais, LMT pateikta paraiška  projektui   “Mažos koncentracijos atropino akių̨ lašų̨ poveikis trumparegystės progresavimui ir sąsajos su aplinkos veiksniais bei genetiniais žymenimis”. “The efficacy of low dose atropine in slowing myopia progression and evaluation of response to the treatment based on environmental and genetic factors”
Prof. Goran Petrovski, University of Oslo  Department of Ophthalmology and Center of Eye ResearchAkių ligų klinikaLSMU MA MF2021-2024Bendradarbiaujant su Latvijos, Oslo bei Tartu  universitetais vykdomas projektas  “Integruotas personalizuotos diabetinės retinopatijos patikros ir stebėsenos modelio kūrimas, taikant automatizuotą akių dugno vaizdų analizę bei dirbtinio intelekto rizikos prognozės algoritmą (PerDiRe)”
Prof. R. ŽemaitienėAkių ligų klinikaLSMU MA MF2022Erasmus+ mišrioji intensyvi programoa (Blended intensive programme, BIP) .                        Bendradarbiaujant su Rigos, Tartu  bei Varmijos Mozūrų universitetais,  parengtas  ir šiuo  metu tvirtinamas pasirenkamasis studijų modulis LSMU Medicinos studijų programos 4-6 kurso studentams.
Dr. Sheng-Nan Wu, Department of Physiology, National Cheng Kung University Medical College, National Cheng Kung University Medical College.    Dr.Vita Rovīte, Latvian Biomedical Research and Study centre (BMC)Akių ligų klinikaLSMU MA MF2019-2021Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivanas) mokslinių tyrimų programa. Diabetinės retinopatijos biomarkeriai: epigenetinės genų ubikvitinoproteosomos sistemos, telomerų ilgio ir proteosomos koncentracijos modifikacijos (RETINUPSDIAB).
Kristina ŠtuikienėNeonatologijos klinikaLSMU MF2018 10 17-19Atliko stažuotę Austrijoje, Insbruko Medicinos Universitete, pas prof. dr. Elke Griesmaier-Falkner.  Tikslas – įgyti žinių vertinti amplitudinės elektroencefalogramos kreives, atpažinti normą ir patologiją.
Algė Daunoravičienė, Erasmus+ Staff mobility for teaching Rīgas Stradiņa universitāte, LatvijaSporto medicinos klinkaLSMU MA SF2019.11.21-23Skaitytos paskaitos studentams ir fakulteto bendruomenei, planuojami tolimesni dėstytojų vizitai.
Kristina ŠtuikienėNeonatologijos klinikaLSMU MF2021 04 23Prof. Dr. Elke Griesmaier-Falkner iš Austrijos, Insbruko Medicinos Universiteto, tapo doktorantės Kristinos Štuikienės konsultante.
Doc. Edita Butrimė, Lekt. Sigita MorkevičienėKalbų ir edukacijos katedraMA MF2019Vizitas Kroatijos Respublikos Bjelovar University of Applied Sciences Department of Nursing organizuotame simpoziume, skaityti pranešimai, užmegzti ryšiai, vyko paskaitos-pratybos studentams.
Erasmus koordinatorė Ivana Jurkovic iš Kroatijos Respublikos Bjelovaro taikomųjų mokslų universiteto (Bjelovar University of Applied Sciences)Kalbų ir edukacijos katedraMA MF2018Sudarytas Erasmus+ programos tarpinstitucinis susitarimas 2019-2021 metams tarp LSMU Kalbų ir edukacijos katedros ir Bjelovar University of Applied Sciences Department of Nursing, vyko pasikeitimas dėstytojų kvalifikacijos kėlimo ir dėstymo vizitais. Vizituojanti dėstytoja Ivana Jurkovic dalyvavo seminare-diskusijoje ir skaitė paskaitas Slaugos fakulteto studentams.
Prof. Sahin Yildirim iš Erciyes Universitetas (Erciyes University), Kayseri, TurkijaKalbų ir edukacijos katedraMA MF2018Prof. Sahin Yildirim dalyvavo tarptautinėje konferencijoje “Kalbų studijos specializuotame universitete”, skaitė pranešimą.
Katerina Svidová iš Masaryk‘o universiteto (Masarykova univerzita), Brno, Čekijos RespublikaKalbų ir edukacijos katedraMA MF2019Katerina Svidová vedė anglų kalbos pratybas pratybas Sveikatos psichologijos fakulteto studentams.
Doc. Edita Butrimė, Prof. Dalija GudaitytėKalbų ir edukacijos katedraMA MF2019Erasmus+ vizitas, Facultat de Filosofia I Ciencies de I’Edicatio  Universitat de Valencia.  Skaitytos paskaitos edukologijos studijų programos studentams. Numatyti tolimesni bendradarbiavino planai.
Prof.Rosita AniulienėAkušerijos ir ginekologijos klinikaMA MF2022EUGA kongresas 2022.10.20.-22., Antibai, skaitytas pranešimas apie retą patologiją- moters epispadiją ir šlapimo nelaikymą. Aptartas tolimesnis bendradarbiavimas- konferencijos, vizitai su Alburgo universitetinės ligoninės uroginekologe Dr.Ugianskiene ir Tartu universitetinės ligoninės uroginekologais.
Prof.Rosita AniulienėAkušerijos ir ginekologijos klinikaMA MF2019Ortenau klinika, Offenburg- Šlapimo nelaikymo ir dubens organų nusileidimo naujų operacinių metodikų įsisavinimas. Praktinė ir teorinė dalis.( v-Note, AMI ir kt.Operacijos). 2019.06-07.
Dr.Povilas AniulisUrologijos klinikaMA MF2019Ortenau klinika, Offenburg- Šlapimo nelaikymo ir dubens organų nusileidimo naujų operacinių metodikų įsisavinimas. Praktinė ir teorinė dalis.( v-Note, AMI ir kt.Operacijos). 2019.06-07.
Prof. Aurelija BlaževičienėSlaugos klinikaMA SF2018 – 2022 Judumo poveikio pasėkoje kartu su Niujorko universitetu NYU o Meyers College of Nursing sukūrėme Išplėstinės slaugos praktikos magistrantūros programą. Profesorė Jamisetta Newland yra Išplėstinės slaugos praktikos studijų komiteto narė. Kiekvienais metais atvyksta ir skaito paskaitas bei veda seminarus.Yra parengta bendrų publikacijų ir pranešimų konferencijose. Nuorodos į publikacijas:  Blaževičienė A, Laurs L, Newland JA. Attitudes of registered nurses about the end – of – life care in multi-profile hospitals: a cross sectional survey. BMC Palliat Care. 2020 Aug 19;19(1):131. doi: 10.1186/s12904-020-00637-7. PMID: 32814574; PMCID: PMC7439667. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7439667/
Prof. Aurelija BlaževičienėSlaugos klinikaMA SF20222022 metų vizito poveikis: bendras modulis “Bendruomenės slauga” su Niujorko universitetu NYU Rory Meyers College of Nursing. Paskaitų ir seminarų ciklas su Slaugos programos 4 kurso studentais abiejuose universitetuose.
 Slaugos klinika įtraukta į Nacionalinį tyrimų konsorciumą ir pradeda tyrimą  apie apie slaugytojų ir akušerių patirtį gyvenant ir dirbant COVID-19 pandemijos metu kartu su NY ir kitomis šalimis
Prof. Aurelija BlaževičienėSlaugos klinikaMA SF2019   Bendradarbiavimas su Griffino uiversiteto slaugos ir akušerijos mokykla su prof. Mary Sidebotham. Adaptuotas LT kontekstui WHELL klausimynas ir atliktas tyrimas Lietuovje. Rezultatų pagrindu parašyta ir apginta disertacija. Tai pirmoji disertacija Lietuovje akušerijos srityje. Paskelbta publikacija     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34110108/
Prof. Neringa PaužienėAnatomijos institutasMA MF2018Erasmus dėstytojo vizitas, Lodzės Medicinos u-tas, LenkijaSkaitytos paskaitos studentams ir doktorantams. Su Lenkijos kolegomis anatomais aptartos anatomijos programos Lodzės medicinos universitete ir LSMU, įgyta patirtis pritaikyta anatomijos dėstymui, kolega iš Lodzes atvyko Erasmus dėstytojo vizitui LSMU, taip pat grupė Lodzės anatomų dalyvavo LSMU vykusioje tarptautinėje konferencijoje “10th Scientific Conference Baltic Morphology, 2019”.
Prof. Dainius H. PaužaAnatomijos institutasMA MF2018
Robert Haladaj, Lodzes medicinos universitetas, Lenkija, Erasmus dėstytojo vizitasAnatomijos institutasMA MF2019Skaitė paskaitas LSMU medicinos programos anglų kalba studentams
Prof. Neringa PaužienėAnatomijos institutasMA MF2019Erasmus mobilumo savaitė biomedicinos programų dėstytojams, Sasario universitetas, Italija. Seminaruose ir praktiniuose užsiėmimuose buvo nagrinėjamas praktinis įvairių šiuolaikinių laboratorinių metodų pritaikymas biomedicininių dalykų dėstyme, siekiant efektyvesnio žinių perteikimo ir geresnio įsisavinimo.
Asistentė Jaunė I. LukošienėGastroenterologijos klinikaMA MF2019
Prof. Neringa PaužienėAnatomijos institutasMA MF2019Vizituojantis profesorius, Vakarų Kazakhstano Marato Ospanovo medicinos universitetas. Skaitė paskaitas ir vedė praktikos darbus Vakarų Kazakhstano Marato Ospanovo medicinos universiteto studentais, supažindino su LSMU Anatomijos institute atliekamais moksliniais tyrimais, publikavo straipsnį univeriteto leidžiamame žurnale.
prof. Laima Karosas, Quinnipiac Universitetas, JAVSlaugos klinikaMA SF2019Pagal Erasmus dėstytojų mainus (kovo 11-17 d.) skaitė paskaitas bakalaurų ir magistrų programoje Slaugos mokslo tyrimų metodologijos dalyke. Remiantis dėstytojos paskaitomis, buvo išplėstas mokslinių metodų spektras, pristatomas studentams: įtrauktas istorinis tyrimas, etnografinis tyrimas. Taip pat konsultavo slaugos krypties doktorantus jų vykdomų tyrimų klausimais.
prof. Patti Hamilton, Teksaso moterų universitetas, JAVSlaugos klinikaMA SF2020DU dotacija nuotoliu. Skaitė paskaitų ciklą “Slaugos lyderystė” magistrantūros programoje, kurse “Informacinės technologijos sveikatos priežiūroje”. Paskaitų pagrindu atnaujintas dalyko turinys. Taip pat konsultavo slaugos krypties doktorantus jų vykdomų tyrimų klausimais.