Vizitas Taškente: bendradarbystės idėjos tampa tiltu tarp valstybių

2022-05-25
< Back

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektorius prof. Rimantas Benetis ir Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanė prof. Ingrida Janulevičienė su plačia darbo programa lankėsi Taškente (Uzbekistano Respublika).

Vizito tikslas buvo užmegzti bendradarbiavimą su Taškento aukštojo mokslo institucijomis, išsiaiškinti abipusių interesų sritis, bendrų mokslinių projektų galimybes.

Domėjosi studijomis, mokslo projektais, mainų galimybėmis

Mūsų Universiteto atstovai lankėsi tradicinėje Taškento tarptautinėje studijų parodoje,  pabendravo su agentūros, tarpininkaujančios jaunimui, siekiančiam studijuoti mediciną LSMU, darbuotojais.

Itin įdomus ir produktyvus susitikimas prof. R. Benečio ir prof. I. Janulevičienės laukė didžiausioje Centrinės Azijos žemės ūkio srities aukštojoje mokykloje – Taškento valstybiniame žemės ūkio universitete.

Pokalbio su rektoriaus pavaduotoju tarptautiniam bendradarbiavimui Khasanov Alisher metu aptarta daug sričių, kuriose abu universitetai galėtų rezultatyviai ir naudingai bendradarbiauti.

Numatoma pasirašyti bendradarbiavimo memorandumą tarp abiejų universitetų, aptarti akademinių mainų galimybes ERASMUS programoje, siekti bendrų mokslo tyrimų veterinarijos, ypač maisto kokybės kontrolės, srityje.

Taip pat Taškento valstybinio žemės ūkio universiteto atstovai domėjosi savo studentų galimybėmis studijuoti LSMU laboratorinės medicinos biologijos, visuomenės sveikatos vadybos ir kai kurių kitų magistrantūros studijų programas.

Bendradarbiavimo galimybėms aptarti abiejų aukštųjų mokyklų atstovai netrukus susiburs į nuotolinį susitikimą, o birželį Taškento valstybinio žemės ūkio universiteto atstovai planuoja vizitą Kaune.

LSMU pasiūlė pagalbą strateginėms permainoms

Ne mažiau produktyvus buvo ir 3 val. trukęs prof. R. Benečio ir prof. I. Janulevičienės susitikimas su Uzbekistano prezidento patarėjais sveikatos apsaugai, sveikatos apsaugos viceministru prof. Inojatov Amrillo ir Taškento medicinos akademijos prorektoriumi Zhahodir Israilov.

Pašnekovai aptarė, kuo Uzbekistano sveikatos priežiūros sistema skiriasi nuo europinės; LSMU rektorius prof. R. Benetis sulaukė daug klausimų ir savo ruožtu pasiūlė LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto specialistų pagalbą kuriant struktūrinį studijų, mokslo ir klinikinės veiklos pertvarkos ir integravimo planą, pagrįstą LSMU veiklos modeliu.

Susitikime Universiteto atstovai taip pat pabrėžė, kad LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institutas yra Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) bendradarbiaujantis centras lėtinių neinfekcinių ligų kontrolės ir prevencijos srityje, tad rengiant studentus daug dėmesio skiriama ankstyvai ligų prevencijai, sveikatos stiprinimui ir ambulatorinei priežiūrai.

LSMU kolegoms iš Taškento siūlo parengti ligoninių personalo tobulinimosi projektą, kad gydytojų, technikų ir slaugytojų žinių ir įgūdžių lygis atitiktų Europos Sąjungos (ES) standartus, keliamus universitetinėms ligoninėms.

Kolegos iš Uzbekistano pabrėžė didelį specialistų poreikį naujagimių kardiochirurgijos ir transplantologijos medicinos, slaugos ir išplėstinės slaugos praktikos srityse – LSMU savo ruožtu pasiūlė pažangias, į ateitį orientuotas studijų programas šiems specialistams rengti.

Taip pat pabrėžta, jog šiuolaikinė medicina nebeįsivaizduojama be komandinio įvairių sričių specialistų darbo, tad LSMU rengia specialistus, gebančius bendradarbiauti mokslo projektuose, daugiadalykėse Universiteto ligoninių komandose, kuriose susiburia genetikai, biologai, klinikiniai farmakologai, chirurgai, onkologai, intervenciniai radiologai, endokrinologai, slaugos ir reabilitacijos ir kiti specialistai.

Bendradarbystės galimybės – plačios

LSMU atstovai pasiūlė pagalbą reglamentuojant reikalavimus Uzbekistano sveikatos priežiūros specialistų profesinei veiklai, pvz., licencijuojant ir atestuojant sveikatos specialistus.  

Vizito Uzbekistane metu LSMU rektorius prof. R. Benetis ir dekanė  prof. I. Janulevičienė taip pat apsilankė privačioje medicinos mokykloje – Europos medicinos universitete (EMU).

Susitikimo su EMU rektoriumi prof. Asilbek Gaybullaev, EPS generaliniu direktoriumi ir įkūrėju prof. Elbek A. Gaybullaev bei EPS prorektoriumi Zafar Ulugov metu pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas ir susitarta bendradarbiauti klinikinės rotacijos, slaugos ir išplėstinės slaugos praktikos, mokslinių tyrimų, doktorantūros studijų ir dėstytojų mainų programų srityse.

EMU atstovai atvyks į LSMU draugiško vizito, detaliau aptars bendradarbiavimo galimybes, o liepos mėnesį 15 studentų iš šio universiteto atvyks į LSMU stebėtojų praktikai.  

Vizitą įvertino kaip itin sėkmingą

M. Kačerauskis paminėjo, kad Taškento DAVLAT Agrar universitetas ir Taškento medicinos akademija galėtų tapti tikrais ir naudingais Erasmus partneriais LSMU, be to, ES susidomėjimas Centrinės Azijos regionu auga, jam skiriama ir finansinė parama.

Kad LSMU atstovų vizitas Taškente buvo itin produktyvus ir, atsižvelgiant į geopolitinę šiandienos situaciją, itin sėkmingas, patvirtino ir ES delegacijos Uzbekistano Respublikoje Politikos, spaudos ir informacijos vadovas Mindaugas Kačerauskis.

Svarbu, jog Centrinės projektų valdymo agentūros Lietuvoje ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atstovai susitiktų su ES ambasadoriumi Uzbekistane ir aptartų tolesnio bendradarbiavimo galimybes.

Turiningas LSMU rektoriaus prof. R. Benečio ir Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanės prof. I. Janulevičienės vizitas pasitarnavo nutiesti tiltus tarp Lietuvos ir Uzbekistano tolesniam dialogui.