LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys, kurio veiklos tikslas – koordinuoti pirmosios, antrosios pakopų bei vientisąsias studijas, užtikrinant studentų savalaikį informavimą studijų klausimais, efektyvų studijų administravimą, rengiant studijų apskaitos ir kitus su studijomis susijusius dokumentus, tvarkraščius, įsakymus, organizuojant sklandų studentų priėmimą bei gerinant studijų kokybę, skatinant inovacijų į studijų procesą diegimą, dėstytojų kompetencijų tobulinimą.

Studijų centrui priklauso Studentų informavimo (paslaugų) skyrius ir Inovatyviosios edukacijos skyrius.

Kontaktai

Studijų centras
A. Mickevičiaus gatvė 7, Kaunas, Lietuva
+370 37 327 366 infos@lsmu.lt
Indrė Čeponienė
Head of the Study Centre
Visi kontaktai