Transnational research program projects

Project titleYearDepartment
Effect of farming systems on the accumulation of biologically active and anticancer compunds of potato tubers with coloured fleck2018-2020Faculty of Pharmacy Department of Pharmacognosy

Projects of programs supporting scientific research of international foundations

Project titleYearDepartment
Towards elimination of cervical cancer: intelligent and personalised solutions for cancer screening2020 – 2024Faculty of Public Health
Being in silence: mindfulness as a resource for therapeutic siritual relationship (BinS)2020Faculty of Nursing
Evaluation of the impact of alcohol control policies on morbidity and mortality in Lithuania and other /Baltic states2020- 2025Faculty of Public Helalth
Successful animal disease control using interdisceiplinary approaches2020 Faculty of Veterinary Medicine
WHO Cross National Survey: Moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimas (Health Bahaviour of School-Aged Children: a world Health Organization Cross-National Survey (PSO HBSC)tęstinisFaculty of Public Health
WHO Childfood Obesity Surveillance Initiative (COSI)tęstinisFaculty of Public Health
Project titleYearDepartment
Individualizuota reabilitacija: įkūnytas judesys2021
Tarpdisciplininių metodų taikymas sėkmingai gyvūnų ligų kontrolei2020
Pažangūs organinių trąšų standartai tausojančiam maisto medžiagų tvarkymui ir emisijų mažinimui2017-2019
Smegenovaizdos mokslinių ir klinikinių įgūdžių vystymas Lietuvoje2016
Interreg ICT for health projektas2010-2012
Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas2014-2016
PrimCareIT2011-2014
Sveiko senėjimo mokslo ir technologijų ekscelencijos centras (HEALTH-TECH)2015-2016
Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektas „11-13 nėštumo savaičių ultragarso“ metodikos perkėlimas į Baltijos šalis“2011-2013
SkinDetector – Inovatyvūs duomenų sinteze paremti neinvaziniai tyrimo metodai cukrinio diabeto valdymui2012-2014
Skrandžio mikrobiota: dvynių studija (APP)2016-2019Faculty of Medicine
DIgestive System Research Institute
Tarpinio kūnelio paveldimumo reguliavimo mechanizmai ir jo įtaka ląstelių 
dalijimuisi ir invazyvumui (APP)
2016-2018Institute of Cardiology
Smegenovaizdos mokslinių ir klinikinių įgūdžių vystymas Lietuvoje2016Faculty of Medicine
Department of Radiology
Analysis of biomarkers, discovered by research using S. pombe, in human blood2015-2016Faculty of Medicine
Department of Ophtalmology
Development of the model for the strenthening of the capacities to identify and reduce health ineaqualities2014-2017Faculty of Public Health
Department of Health Management
Autoantikūnių testo, skirto ankstyvo skrandžio vėžio diagnostikai, sukūrimas ir validavimas (TAP LLT)2014-2016Faculty of Medicine
Department of Gastroenterology
Genetinis diabetas Lietuvoje (Lietuvos – Šveicarijos programa)2012-2016Institute of Endocrinology