LSMU gimnazijos vizija – pažangi, atvira tvariems pokyčiams visapusiškai ugdanti asmenybę organizacija. LSMU gimnazija pagal valstybinių brandos egzaminų apibendrintą rodiklį patenka tarp 2 proc. geriausių šalies gimnazijų.

NUO VIDURINĖS MOKYKLOS IKI ŠIŲ DIENŲ

2013 m. kovo 6 d. įsteigta VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinė mokykla, ugdymąją veiklą pradėjusi tų pačių metų rugsėjo 1 dieną. 2015 m. akreditavus vidurinio ugdymo programą vidurinė mokykla tapo LSMU Gimnazija. 2020 m. įkurtas Gimnazijos filialas pradinė mokykla. Tai nevalstybinė bendrojo ugdymo mokykla, kurioje vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Gimnazijos tikslas – ugdyti vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, siekiančių žinių, besimokančiu visą gyvenimą, atsakingu, patriotišku žmogumi, saugančiu savo ir kitų visuomenės narių sveikatą, diegti pagarbą gyvybei, plėtoti dabartiniam gyvenimui svarbius bendravimo gebėjimus, padėti perimti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, laiduoti gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją, pasirengimą universitetinėms studijoms, karjerai ir ugdyti gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą.

Gimnazijoje pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose mokosi daugiau nei 600 mokinių.

Gimnazijoje sudaryti 18 – pagrindinio ugdymo ir 6 – vidurinio ugdymo programos klasių komplektai.

GERIAUSIŲ ŠALIES MOKYKLŲ DEŠIMTUKE

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, pagal apibendrintą valstybinių brandos egzaminų rodiklį Gimnazija stabiliai yra pirmųjų šalies gimnazijų dešimtuke, gimnazistai yra tarptautinių ir nacionalinių mokomųjų dalykų olimpiadų – biologijos, matematikos, geografijos, informatikos – nugalėtojai ir prizininkai, vidutiniškai 40 % gimnazistų pasirinko studijų programas LSMU.

AUKŠTI AKADEMINIAI MOKINIŲ PASIEKIMAI

Pagal apibendrintą VBE rodiklį tarp 2 proc. geriausių šalies gimnazijų. Gimnazistai tarptautinių mokomųjų dalykų olimpiadų nugalėtojai ir prizininkai (geografija, biologija, matematika).

Tarp 2 %
geriausių šalies gimnazijų pagal apibendrintą VBE rodiklį
40,28 %
abiturientų pasirinkę studijų programas LSMU
8,8
vidutinis mokymosi pažymys

GIMNAZIJOS STIPRYBĖ – PUIKŪS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ SANTYKIAI

Remiantis išorės mokslininkų vertinimais, tėvų, mokinių ir mokytojų apklausomis, didžiausia Gimnazijos stiprybė – puikūs mokytojų ir mokinių santykiai. Pedagoginė mokytojų branda, aukšta kvalifikacija, jaunatviška energija, maksimalizmas, ambicingi tikslai padeda Gimnazijos moksleiviams siekti jų, jų tėvų, Gimnazijos ir LSMU lūkesčius atitinkančių tikslų.

UGDYMO VISAPUSIŠKUMAS

Gimnazijos choristai ir tautinių šokių šokėjai Pasaulio, respublikinių ir Kauno m. dainų švenčių dalyviai, sportininkai – daugkartiniai Lietuvos mokyklų žaidynių prizinių vietų laimėtojai, Mokinių mokomosios bendrovės sėkmingai atstovavo Lietuvai tarptautiniuose Junior Achievement konkursuose, debatininkai – pasaulio ir Europos debatų čempionatų dalyviai, gimnazistai ne vieną kartą gynė šalies garbę Europos Sąjungos Jaunųjų mokslininkų konkursuose.

FRANKOFONIŠKAS MOKINIŲ UGDYMAS

Iš kitų šalies ugdymo įstaigų Gimnazija išsiskiria frankofonišku mokinių ugdymu. 2013 m. LSMU iniciatyva prasidėjęs bendradarbiavimas su Prancūzijos ambasada ir Prancūzų institutu Lietuvoje davė rezultatų: 2018 m. Gimnazija tapo tarptautinio frankofoniškų mokyklų „LabelFrancEducation“ (liet. „Prancūzų kabos mokymosi pakraipa“) tinklo, visame pasaulyje vienijančio daugiau negu 110 000 mokinių, nare.

2018 m. Gimnazija kartu su Lietuvos neformaliojo švietimo centru suorganizavo tarptautinį moksleiviškų frankofoniškų teatrų festivalį „Festival des Festivals“ (liet. „Festivalių festivalis“), kuriame dalyvavo per 200 dalyvių iš vienuolikos pasaulio šalių.

GIMNAZIJOS VERTYBĖS

  • Aukšta darbo, mokymosi kultūra, atsakomybė, kokybės siekimas, atvirumas tvariai kaitai ir naujovėms.
  • Bendruomeniška veikla, kūrybiškumas, lyderystė, tolerancija ir sąmoningas pilietiškumo ugdymas.
  • Pagarba sveikam, darniam ir tausojančiam gyvenimo būdui.
  • Sąmoninga ir gebanti atsakingai veikti supančioje aplinkoje asmenybė.
  • Atviras požiūris į tarptautinį bendradarbiavimą ir tvarią partnerystę puoselėjant kultūrinę tapatybę.
  • Perimant pasaulyje sukauptą edukacinių inovacijų taikymo patirtį bei atsižvelgiant į šiuolaikinio mokinio poreikius ugdyti kūrybiškumo, lyderystės įgūdžius.
  • Užtikrinti būtinas sąlygas sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymui ir įgūdžių formavimui.
  • Ugdyti sąmoningą, atsakingą, empatišką, kritiškai mąstančią, bendradarbiaujančią ir savimi pasitikinčią asmenybę.
  • Išsaugant tautinę tapatybę, ugdyti atvirą globaliam pasauliui žmogų.

MODERNI IR ĮTRAUKIANTI MOKYMOSI APLINKA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija
Seredžiaus g. 4, Kaunas, Lietuva
+370 37 363 279 rastine@lsmugimnazija.lt
Plačiau