LSMU gimnazija

< Grįžti

LSMU Gimnazijos vizija – pažangi, atvira tvariems pokyčiams, visapusiškai ugdanti asmenybę organizacija. Gimnazija veiklą pradėjo 2013 m. kovo 6 d. kaip LSMU vidurinė mokykla, o 2015 m. buvo akredituota vidurinio ugdymo programa ir  įregistruota LSMU gimnazija.

GERIAUSIŲ ŠALIES MOKYKLŲ DEŠIMTUKE

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) duomenimis, pagal apibendrintą valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) rodiklį Gimnazija stabiliai yra pirmųjų šalies mokyklų dešimtuke, gimnazistai yra tarptautinių mokomųjų dalykų olimpiadų (biologijos, matematikos, geografijos) nugalėtojai ir prizininkai, daug gimnazistų (septynių laidų vidurkis – 42,73 proc.) pasirenka studijų programas LSMU. Dauguma Gimnaziją baigusių abiturientų studijuoja šalies ir gerai vertinamuose užsienio universitetuose.

GIMNAZIJOS STIPRYBĖ – PUIKŪS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ SANTYKIAI

Remiantis išorės mokslininkų vertinimais, tėvų, mokinių ir mokytojų apklausomis, didžiausia Gimnazijos stiprybė – puikūs mokytojų ir mokinių santykiai. Pedagoginė mokytojų branda, aukšta kvalifikacija, jaunatviška energija, maksimalizmas, ambicingi tikslai padeda Gimnazijos moksleiviams siekti jų, jų tėvų, Gimnazijos ir LSMU lūkesčius atitinkančių tikslų.

FRANKOFONIŠKAS MOKINIŲ UGDYMAS

  • 2013 m. LSMU iniciatyva prasidėjęs bendradarbiavimas su Prancūzijos ambasada ir Prancūzų institutu Lietuvoje davė rezultatų.
  • 2015 m. pradėtas projektas siekiant tapti tarptautinio frankofoniškų mokyklų „LabelFrancEducation“ (liet. „Prancūzų kalbos mokymosi pakraipa“) tinklo nare vainikuotas sėkme – 2018 m. tapome tarptautinio frankofoniškų mokyklų tinklo, visame pasaulyje vienijančio daugiau negu 110 000 mokinių, nare.
  • Nuo 2017 m. Gimnazija šalies mokinių frankofoniško teatro festivalio „Premier Rideaux“ (liet. „Pirmoji uždanga“) organizatorė.
  • 2018 m. Gimnazija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru suorganizavo tarptautinį moksleiviškų frankofoniškų teatrų festivalį „Festival des Festivals“ (liet. „Festivalių festivalis“), kuriame dalyvavo per 200 dalyvių iš vienuolikos pasaulio šalių.
Tarp 3 %
geriausių šalies gimnazijų pagal apibendrintą VBE rodiklį
42,73 %
abiturientų pasirinkę studijų programas LSMU
8,9
vidutinis mokymosi pažymys

AUKŠTI AKADEMINIAI MOKINIŲ PASIEKIMAI

Pagal apibendrintą VBE rodiklį tarp 3 proc. geriausių šalies gimnazijų. Gimnazistai tarptautinių mokomųjų dalykų olimpiadų nugalėtojai ir prizininkai (geografija, biologija, matematika).

  • Bendradarbiaujant su LSMU teikiamas kokybiškas išsilavinimas, orientuotas į biomedicinos ir biosocialinius mokslus.
  • Ugdoma savo gebėjimus ir individualumą atskleidžianti asmenybė, gebanti sveikai gyventi, veikti ir kartu kurti.
  • Mokyklos kultūrą grindžiama garbės, sąžiningumo, sveikos gyvensenos principais.

MODERNI IR ĮTRAUKIANTI MOKYMOSI APLINKA

PARAMA

Mūsų gimnazija tiki, kad vaikams teiks ne tik puikias žinias, bet sudarys galimybę savo gimnazijoje jaustis gerai ir saugiai. Tikime, kad gimnazija bus šviesi, tvirta ir patraukli, kad kiekvienas iš mūsų galės didžiuotis savąja Alma Mater. Tam reikalinga ir labai svarbi Jūsų parama. Džiaugsimės ir didžiuosimės kiekvienu mūsų gimnazijos rėmėju.

Maloniai primename, kad pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3d. fizinis asmuo gali Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suteikti teisę skirti iki 2% jų sumokėtos fizinių asmenų pajamų mokesčio sumos tam tikrai organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą.

Apsisprendę paremti gimnaziją, Jūs turėtumėte užpildyti prašymo formą FR0512 – 02.

Kaip skirti PARAMĄ gimnazijai?

Užpildyti formą naudojant elektroninę bankininkystę, t.y. elektroniniu būdu, pildyti prašymą ir teikti VMI adresu: http://deklaravimas.vmi.lt.

Užpildytą prašymo formą tiesiogiai įteikti  Kauno VMI darbuotojui (adresas: Europos pr.105, Kaunas.) Tai padaryti privalo pats asmuo.

1. Prašymo formą galima pildyti kompiuteriu – atsisiųsti iš VMI internetinio puslapio formą FRO512(02), kompiuteriu užpildyti, atsispausdinti ir pateikti VMI tiesiogiai.

2. Prašymo formą galima pildyti ranka – prašymo formos FRO512(02) popierinį blanką galima gauti kiekviename VMI skyriuje nemokamai.

•  forma turi būti pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

•  negalima užpildytų formų teikti VMI per trečius asmenis;

•  prašymo formą turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija
Seredžiaus g. 4, Kaunas, Lietuva
+370 37 363 279 rastine@lsmugimnazija.lt
Plačiau