LSMU yra šių tarptautinių asociacijų narys:

Europos universitetų asociacija (EUA) atstovauja daugiau nei 850 universitetų ir nacionalinių rektorių konferencijų 49 Europos šalyse. EUA vaidina lemiamą vaidmenį Bolonijos procese ir darant įtaką ES aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų politikai. Nuolat bendradarbiaudama su įvairiomis kitomis Europos ir tarptautinėmis organizacijomis, EUA užtikrina, kad nepriklausomas Europos universitetų balsas būtų išgirstas.

LSMU yra  Tarptautinės akademinių sveikatos centrų asociacijos (AAHCI) narys. Bendradarbiavimas tarp akademinių sveikatos centrų skatina inovacijas, didina atsparumą ir padeda visur pagerinti žmonių sveikatą bei sveikatos priežiūrą. Europos akademinių sveikatos centrų aljanso regioninis biuras vystant tarptautinį bendradarbiavimą tarptautiniu mastu skatina pagrindines akademinės bendruomenės vertybes, kas yra ypatingai svarbu visuomenei ypač šiuo sudėtingu laikotarpiu.

AAHCI priklauso Amerikos medicinos koledžų asociacijai (AAMC) – tai studentų, rezidentų, mokslinių tyrėjų, fakulteto narių, gydytojų bei kitų narių bendruomenė, kurie remdamiesi akademine medicina gerina žmonių sveikatą.

Europos medicinos švietimo asociacija yra  pasaulinė organizacija, turinti narių daugiau nei 90 šalyse, penkiuose žemynuose. Nariai yra mokytojai, pedagogai, mokslininkai, administratoriai, mokymo programų rengėjai, dekanai, vertintojai, medicinos ir sveikatos priežiūros profesijų studentai ir praktikantai.

AMEE skatina tarptautinį pažangumą sveikatos priežiūros profesijų švietimo srityje bakalauro, magistrantūros ir tęstinio mokymosi procesuose.  AMEE, bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis, remia mokytojus ir institucijas vykdant dabartinę švietimo veiklą ir kuriant naujus požiūrius į mokymo programų planavimą, mokymo ir mokymosi metodus, vertinimo metodus ir švietimo valdymą, reaguojant į medicinos pažangą, sveikatos priežiūros pokyčius, pacientų poreikius ir naują edukacinį mąstymą bei metodus.

Europos odontologų švietimo asociacija  vienija narius visoje Europoje. Asociaciją sudaro odontologijos mokyklos, specialistų bendruomenės ir nacionalinės asociacijos, kurios rūpinasi odontologiniu išsilavinimu. ADEE yra įsipareigojusi siekti aukščiausio lygio sveikatos priežiūros pažangos visiems žmonėms Europoje.

Europos regiono Europos mokyklų asociacija (ASPHER) yra pagrindinė Europos organizacija, kurios tikslas yra gerinti ir apsaugoti visuomenės sveikatą stiprinant visuomenės sveikatos specialistų švietimą ir mokymą tiek praktikos tiek mokslo tyrimų srityse. Pagrindinės asociacijos funkcijos yra:

remti visuomenės sveikatos darbuotojų profesionalizavimą Europoje, gerbiant nacionalinių ir regioninių kontekstų, kuriuose veikia kiekviena visuomenės sveikatos mokykla įvairovę;

palaikyti kompetencijos didinimą visuomenės sveikatos srityje taip, kad tai derintųsi su nacionaliniais ir Europos populiacijos sveikatos iššūkiais ir grėsmėmis bei aukščiausiais visuomenės sveikatos švietimo ir mokymo standartais, moksliniais tyrimais bei praktika.

Veterinarijos Medicinos Fakultetas yra Europos aukštųjų mokyklų veterinarijos asociacijos (EAEVE) narys.

EAEVE misija yra atstovauti ir remti jos narių istaigas Europoje ir globaliai, skatinti moksliniais tyrimais pagrįstą veterinarijos išsilavinimo suderinimą ir jo pastovų vystymą socialinių iššūkių kontekste.

Asociacijos nariai yra fakultetai, mokyklos ir universitetai, kurie užsiima veterinarinės medicinos mokymu bei moksliniais tyrimais. 2021metais, iš 110 Veterinarijos švietimo įstaigų, kurios egzistuoja Europoje, 101 buvo EAEVE narės.

Du PSO Bendradarbiavimo Centrai

  • PSO bendradarbiaujantis centras slaugos studijų ir praktikos srityje

Nuo 2016, LSMU Slaugos Fakultetas prisideda prie Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO). Slaugos Fakultetas yra akredituotas PSO bendradarbiaujantis centras slaugos studijų ir praktikos srityje – vienas iš aštuonių PSO patvirtintų bendradarbiavimo centrų slaugos srityje Europos regione, kuris padeda PSO įgyvendinant strategines slaugos gaires bei rekomendacijas, prisidedant prie slaugos mokslo pažangos įtvirtinimo praktikoje, dalinantis slaugos išsilavinimo patirtimi su kitomis institucijomis regione, skatinant pažangios slaugos praktikos vystymą pirminės sveikatos priežiūros lygmenyje. Prof. Jūratė Macijauskienė ir Prof. Aurelija Blaževičienė buvo paskirtos bendradarbiavimo centro vadovėmis.

  • PSO lėtinių ir neinfekcinių ligų prevencijos ir kontrolės bendradarbiaujantis centras

Visuomenės Sveikatos Fakulteto Sveikatos mokslinių tyrimų institutas yra vadovaujamas Dr. Mindaugo Štelemėko. Centras veikia nuo 2012 kaip Pasaulinės Sveikatos Organizacijos akredituotas Bendradarbiaujantis lėtinių ir neinfekcinių ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Akreditacija galioja iki 2024. Pagrindiniai bendradarbiavimo tikslai yra moksliniai tyrimai biomedicinos ir socialinių mokslų srityse, mokslininkų mokymas, ekspertų paslaugų teikimas institucijose, kurios formuoja ir įgyvendina bendrą šalies ir atskirų jos regionų politiką.

LSMU veikia du PSO bendradarbiavimo centrai

LSMU YRA SEKANČIŲ TARPTAUTINIŲ TINKLŲ NaRYS

LSMU Yra Dviejų Mokslinių slėnių partneris

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra aktyvus dviejų mokslinių slėnių Nemunas ir Santaka partneris. Buvo sukurti du skirtingi atviros prieigos centrai. Šiuo metu, LSMU turi šiuos atviros prieigos centrus:

  • Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centras
  • Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras
  • Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centras