Korupcijos prevencija

Lietuvos sveikatos mokslų universitete ypatingas dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai, kurios tikslas – išsiaiškinti ir šalinti korupcijos universitete prielaidas vykdant studijas, mokslinę veiklą, dalyvaujant žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūros paslaugų teikime; užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę universiteto, jo darbuotojų veiklą; ugdyti Universiteto darbuotojų, studentų ir  visuomenės nepakantumą korupcijai bei užtikrinti visuomenės pasitikėjimą mūsų įstaiga.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ragina visus asmenis, susidūrusius su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika įstaigoje (kyšininkavimu, tarpininko kyšininkavimu, papirkimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimu ir kita korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, jeigu ji padaryta teikiant viešąsias paslaugas, darbuotojams įgyvendinant jiems priskirtus uždavinius, kai siekiama sau ar kitiems asmenims naudos), netylėti ir būtinai apie tai pranešti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevencijos vykdymą ir kontrolę universitete – Skaidrumo pareigūnui Jurgiui Kazlauskui – asmeniškai raštu arba siunčiant (pateikiant) pranešimą (kontaktai apačioje). Anonimiškumą garantuojame.

STT apie korupciją galima pranešti:

  • raštu;
  • palikti pranešimą STT, pasirinkus STT internetinėje svetainėje nuorodą „Pranešti“;
  • visą parą veikiančiu  „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33;
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.