Misija ir vertybės

Universiteto vizija

Lyderiaujantis Europoje sveikatos mokslų universitetas visuomenės klestėjimui.

Sieksime, kad mūsų visos bendruomenės pastangomis Universitetas pasaulio universitetų reitinge patektų tarp 701+ geriausiųjų.

Universiteto misija

Kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų laimėjimus, mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią, sveiką, savarankišką ir verslią asmenybę, puoselėti demokratiją ir gerovę, ugdyti sveiką bei išsilavinusią visuomenę. Išskirtinis LSMU vaidmuo šiame ugdymo procese yra sveikos visuomenės siekis, laiduojantis socialinę ir ekonominę šalies pažangą, civilizacinę Lietuvos tapatybę, šalies ir pasaulio kultūros tradicijų kūrimą, palaikymą ir plėtotę. Gyvūnų sveikata ir gerovė yra integrali šio siekio dalis.

Vertybės

  • Pagarba gyvybei
  • Bendruomeniškumas
  • Akademiškumas
  • Atvirumas
  • Profesionalumas
  • Teisingumas