LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas

Visuomenės sveikatos fakultetas

mokslo, Studijų
ir praktinės
veiklos aplinka

LSMU Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultetas yra akademinis padalinys, kuriame rengiami specialistai, galintys dirbti reformuojamoje Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje ir sugebantys konkuruoti naujai atsiveriančioje Europos Sąjungos darbo rinkoje.

LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas skiriasi nuo kitų Universiteto fakultetų socialine ir humanitarine pakraipa, integruotų žinių apie sveikatą suteikimu bei galimybe įgyti sveikatos vadybos, socialinio darbo ar sveikatos psichologo specialybę. Tai atveria dideles įsidarbinimo galimybes reformuojamoje Lietuvos sveikatos sistemoje.

Čia kaupiamos žinios apie Lietuvos gyventojų sveikatą, jos stiprinimo galimybes, sveikatos programų kūrimą ir įgyvendinimą bei sveikatos politikos formavimo principus.

Visuomenės sveikatos fakulteto pagrindiniai uždaviniai yra:

  • Užtikrinti specialistų rengimo programų kokybę, siekti, kad ji atitiktų Europos Sąjungos ir ASPHER reikalavimus.
  • Siekti visuomenės sveikatos ir sveikatos psichologijos studijų prieinamumo jaunimui ir sveikatos priežiūros bei artimų sektorių darbuotojams.
  • Rengti specialistus, galinčius dirbti reformuojamoje Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros sistemoje bei sugebančius konkuruoti naujai atsiveriančioje Europos Sąjungos darbo rinkoje.
  • Integruotis į visuomenės sveikatos ir socialinių tarptautinių mokslinių tyrimų erdvę.

Šiems uždaviniams įgyvendinti fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais LSMU struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių akademinėmis, profesinėmis, nevalstybinėmis, valstybinėmis, verslo organizacijomis ir fiziniais asmenimis.

5
katedros
1
institutas

studijos

Visuomenės sveikatos fakultetas vykdo pirmosios, antros ir trečios pakopų studijas:

Taip pat vykdomos papildomųjų studijų programos Visuomenės sveikata studijos (lietuvių ir anglų kalbomis).

Pripažinti visuomenės sveikatos ir psichologijos
mokslų ir praktikos specialistai

moksliniai tyrimai ir inovacijos

Fakultete yra vykdoma mokslinė programa „Visuomenės sveikatos mokslai”. Programos tikslas – gauti ir kaupti naujas žinias Lietuvos sveikatos politikos principams pagrįsti, gyventojų sveikatai, gyvenimo kokybei ir sveikatos raštingumui pagerinti; atskleisti naujus fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikio sveikatai dėsningumus, ieškoti naujų efektyvių šių veiksnių kontrolės metodų ir priemonių.

Mokslinės veiklos temos:

  • Lietuvos gyventojų sveikata, gyvenimo kokybė, gyvensena ir sveikatos raštingumas.
  • Šalies sveikatos politikos raida, sveikatos reformos eiga, sveikatos ekonomika, sveikatos netolygumai; aplinkos (socialinių veiksnių, darbo sąlygų, taršos ir kt.) veiksnių poveikis sveikatai.
  • Aplinkos teršalų poveikis organizmui ir žalingo poveikio mažinimo būdai.
  • Profilaktikos priemonių taikymas ir sveikatos programų įgyvendinimas.
  • Psichologinė gerovė ir sveikata.

Nuolatinį ir produktyvų mokslininkų darbą iliustruoja gausus mokslinių publikacijų skaičius ir veikla moksliniuose projektuose.

FAKULTETO GYVENIMAS

Fakulteto
aplinka