doktorantūra LSMU

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų tikslas ir uždaviniai grindžiami galiojančių Lietuvos teisės aktų, susijusių su doktorantūra, nuostatomis, o studijų procesas ir daktaro disertacijos rengimas atitinka Europos universitetų asociacijos (EUA) rekomendacijas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros tikslas – rengti gamtos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių aukščiausiosios kompetencijos mokslininkus, vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus žmonių ir gyvūnų sveikatinimui, patologinių procesų patogenezei analizuoti, ligų priežastims, jų profilaktikai, gydymo ir reabilitacijos mokslu pagrįstiems metodams kurti ir taikyti siekiant išsaugoti bei stiprinti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei gerovę.

priėmimas
į doktorantūros studijas

Priėmimas į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas, skirstomas LMT konkurso būdu

I. Skelbiamas konkursas į gamtos mokslų srities biologijos mokslo krypties, medicinos ir sveikatos mokslų srities medicinos ir visuomenės sveikatos mokslų krypčių, žemės ūkio mokslų srities veterinarijos ir gyvūnų mokslų krypčių valstybės finansuojamas doktorantūros studijų vietas, skirstomas Lietuvos mokslo tarybos konkurso būdu

Priėmimo į doktorantūrą konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Priimama į šias Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023-09-25 įsakymu Nr. V-516 patvirtintas vietas:

Eil. Nr.Doktorantūros vadovasMokslo sritis, kryptisDoktorantūros tema
1.prof. dr. Sonata TrumbeckaitėGamtos mokslai, biologija – N 010Siauralapio gauromečio (Chamerion angustifolium L.) lapų ekstraktų poveikio vėžinėms ląstelėms tyrimas
2.prof. dr. Astra VitkauskienėMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Pneumonijos sukėlėjų patogeniškumo veiksnių ir paciento uždegimo žymenų prognostinė vertė ir sąsajos su ligos eiga bei išeitimis
3.prof. dr. Rymantė GleiznienėMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Galvos smegenų magnetinio rezonanso tomografijos multiparametriniai pakitimai vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems taikomi skirtingo tipo fizinio aktyvumo pratimai
4.prof. dr. Andrius PranskūnasMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Mikrocirkuliacijos pokyčių įvertinimas naudojant dinaminius kraujotakos testus sveikiems asmenims ir kritinės būklės pacientams
5.prof. dr. Raimondas KubiliusMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Natūralių gamtinių faktorių įtraukimo į kompleksinę medicininę reabilitaciją, sergančiųjų degeneracinėmis sąnarių ligomis, įtaka funkcinės būklės kitimui, gyvenimo kokybei ir socialinė-ekonominė reikšmė mažinant laikiną nedarbingumą bei neįgalumą
6.prof. dr. Skaidra ValiukevičienėMedicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001Teledermatologijos ir dirbtinio intelekto programos efektyvumo tyrimas
7.prof. dr. Ričardas RadišauskasMedicinos ir sveikatos mokslai, visuomenės sveikata – M 004Pirmojo ir kartotinio galvos smegenų insulto epidemiologinis vertinimas remiantis Kauno miesto gyventojų galvos smegenų insulto registro 2001-2025 metų duomenimis panaudojant dirbtinio intelekto technologijų galimybes
8.prof. dr. Vaidas OberauskasŽemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002Žemo dažnio virpesių poveikio karvių pieno liaukos fiziologijai ir mikrobiomai tyrimas bei taikymas subklinikinio ir klinikinio mastito prevencijai ir gydymui
9.dr. Artūras ŠiukščiusŽemės ūkio mokslai, gyvūnų mokslai – A 003Paukščių mitybos racionų su skirtingos kilmės kalcio priedais lesaluose poveikio paukščių produktyvumui, produkcijos kokybei ir sveikatingumui tyrimai

II. Skelbiamas konkursas į gamtos mokslų srities biologijos mokslo krypties, medicinos ir sveikatos mokslų srities farmacijos mokslų krypties valstybės finansuojamas doktorantūros studijų vietas, skirstomas Lietuvos mokslo tarybos konkurso būdu (paraiškos teiktos su doktorantūros teise neturinčia institucija)

Priėmimo į doktorantūrą konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Priimama į šias Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023-09-25 įsakymu Nr. V-516 patvirtintas vietas:

Eil. Nr.Doktorantūros vadovasMokslo sritis, kryptisDoktorantūros temaParaišką kartu teikusi doktorantūros teisės neturinti institucija
1.prof. habil. dr. Vaiva LesauskaitėGamtos mokslai, biologija – N 010Kraujo plazmos sudėtinių dalių tyrimas, atliekant nuolatines plazmaferezės procedūrasAbbott Laboratories
2.prof. dr. Valdas JakštasMedicinos ir sveikatos mokslai, farmacija – M 003Didelio atrankumo chromatografijos ir masių spektrometrijos analizės metodų vystymas biožymenų nustatymui mažai tirtuose augalų farmaciniuose ruošiniuose ir bioanalitiniuose mėginiuoseUAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“

Pagrindiniai konkurso kriterijai – magistrantūros arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos studijų baigimo rezultatai; skelbti mokslo straipsniai ar referatas, jei nėra paskelbtų recenzuojamų mokslo straipsnių; mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas ir motyvacija; mokslinio tyrimo atitikimas strateginėms Universiteto plėtros kryptims.

Dokumentai – prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymas, magistro ar jam prilygintos aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedų kopijos, specializuotos medicinos praktikos licencijos kopija, dviejų mokslininkų (padalinio vadovo, kuriame pretendentas pageidauja studijuoti, ir doktorantūros vadovo) rekomendacijos, bibliografijos sąrašas ir mokslo straipsnių kopijos (jeigu tokių nėra – mokslinis referatas), patvirtinimas apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką (40 Eur), doktorantūros (mokslinio) vadovo sutikimas, vadovo mokslinės veiklos charakteristika ir vadovo publikacijų sąrašas – priimami 2023 m. rugsėjo 28 d. – spalio 9 d. 12 val. bei papildoma informacija teikiama LSMU Mokslo centre, A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., Kaunas, tel. 327276, 327277.

Sojamoji įmoka – 40 Eur;

Sąskaitos rekvizitai :

Įmonės kodas 302536989; AB SEB  bankas

Banko kodas – 70440, sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0290 5377, įmokos kodas 6172.

Priėmimo į doktorantūrą komisijos posėdis įvyks spalio 10 d. (antradienį) 13 val. Rektorato posėdžių salėje (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas).

Konkurso sąlygos

Į doktorantūrą priimama asmenys, turintys magistro laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Mokslo kryptisKokio pasirengimo asmenys priimami
Biologija – N 010Įgiję Gyvybės mokslų, Sveikatos mokslų, Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių bei Fizinių mokslų studijų krypčių grupės medicinos chemijos, Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės bioinžinerijos, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Biofizika – N 011Įgiję Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Gyvybės mokslų, Sveikatos mokslų, Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių bei Fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties, Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės bioinžinerijos, elektronikos inžinerijos krypčių, Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Medicina – M 001Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Odontologija – M 002Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės odontologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Farmacija – M 003Įgiję Gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos ir farmacijos krypčių, Fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos krypties, Veterinarijos mokslų studijų krypčių grupės veterinarijos krypties ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.
Visuomenės sveikata – M 004Įgiję Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Sveikatos mokslų, Socialinių mokslų, Teisės, Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Slauga – M 005Įgiję Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos bei slaugos ir akušerijos krypčių, Socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ir psichologijos krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Veterinarija – A 002Įgiję Veterinarijos mokslų, Žemės ūkio mokslų, Gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės visuomenės sveikatos krypties ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupės biotechnologijos, maisto technologijos, viešojo maitinimo krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.
Gyvūnų mokslai – A 003Įgiję Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių: žemės ūkio, gyvulininkystės, maisto studijų; Veterinarijos mokslų studijų krypties grupės: veterinarijos; Gyvybės mokslų studijų krypčių grupių: biologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biochemijos, ekologijos; Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupių: bioinžinerijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos; Technologijų mokslų studijų krypčių grupių: biotechnologijos, maisto technologijos, viešojo maitinimo; Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės: visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.

Atrankos kriterija:

  • Doktorantūros paraiškos atitiktis strateginiams padalinio mokslo plėtros tikslams;
  • Doktorantūros paraiškos moksliškumas;
  • Pokalbio priėmimo komisijoje įvertinimas.
Konkursinio balo apskaičiavimo formulė

Stojant į doktorantūros studijas, konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: KB=FTĮ + DKĮ+VB+PR+PK, kur

KB – konkursinis balas;

FTĮ – doktorantūros paraiškos atitikimo universiteto padalinio mokslo plėtros strateginiams tikslams įvertinimas fakulteto/mokslo instituto taryboje iki 5 balų, kurį pateikia tarybos posėdžio protokolo išraše;

DKĮ – doktorantūros paraiškos moksliškumo įvertinimas mokslo krypties doktorantūros komitete iki 5 balų, kurį pateikia komitetai posėdžio protokolo išraše;

VB – magistro arba vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V)  įvertinamas iki 3 balų pagal šią metodiką:

kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,6 iki 10, VB įvertinamas 3 balais,

kaimagistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,0 iki 9,5, VB įvertinamas 2 balais,

kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 8,0 iki 8,9, VB įvertinamas 1 balu,

kai magistro studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) mažesnis už 8,0, VB įvertinamas 0 balų;

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 9,0 iki 10, VB įvertinamas 3 balais,

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V)nuo 8,5 iki 8,9, VB įvertinamas 2 balais,

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) nuo 8,0 iki 8,4, VB įvertinamas 1 balu,

kai vientisųjų studijų baigimo diplomo priedėlyje/prieduose išvardintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (V) mažesnis už 8,0, VB įvertinamas 0 balų.

V apskaičiuojamas pagal šią formulę:

m – magistrantūros ar vientisųjų studijų programos dalykų skaičius;

vjj-ojo dalyko įvertinimo balas.

PRpublikacijų ir referato vertinimasiki 2 balų:

kai pretendentas paskelbęs dvi ar daugiau publikacijų Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose su cituojamumo rodikliu skiriami 2 balai,

kai pretendentas paskelbęs vieną publikaciją Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidinyje su cituojamumo rodikliu, skiriamas 1 balas,

kai pretendentas paskelbęs publikaciją Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose arba parengęs referatą – 0 balų.

PK – pokalbio su pretendentu į doktorantus priėmimo komisijoje įvertinimo vidurkis iki 10 balų, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

pii-ojo priėmimo komisijos nario įvertinimo balas;

n – priėmimo komisijos narių skaičius.

Pokalbio metu vertinama pretendento parodytas mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas, mokslinio tyrimo atitikimas strateginėms Universiteto plėtros kryptims ir motyvacija.

Jeigu pretendentų į doktorantus įvertinimas pagal aukščiau nurodytus kriterijus sutampa, pirmumo teisę konkursinėje eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:

kuris yra užsienio mokslo ir studijų institucijos absolventas ir/ar užsienio pilietis;

kurio planuojami moksliniai tyrimai atitinka strategines Universiteto plėtros kryptis.

Galutinį sprendimą priima priėmimo komisija. Visi pretendentai į doktorantus privalo atvykti į priėmimo komisijos posėdį.

Siekiantiems įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu

Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo (toliau vadinamas eksternu), turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją, svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, ir savo tyrimų rezultatus yra pristatęs ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose mokslo renginiuose. Kaip mokslo daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Kartu teikiama monografijos santrauka. Šiuo atveju kitos mokslinės publikacijos teikiamos, jeigu jų reikia disertacijos temai atskleisti.

Asmuo, norėdamas įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu, pateikia Rektoriui prašymą, nurodydamas disertacijos temą, mokslo sritį bei kryptį. Prie prašymo prideda:

  • disertacijos rankraštį arba išleistą mokslinę monografiją
  • mokslo publikacijų sąrašą ir jų kopijas;
  • magistro laipsnio arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedo (priedėlio) kopijas;
  • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą;
  • doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) žiniaraščius ar jų išrašus ir doktorantūros studijų dalykų programų aprašus.


Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Posėdžio protokolas pateikiamas Mokslo centrui, kuris kartu su  siūlomo mokslinio konsultanto sutikimu (atsisiųsti Mokslinio konsultanto sutikimo formą (21 KB) ), jo mokslinės veiklos charakteristika (atsisiųsti   Mokslinio konsultanto veiklos charakteristikos formą (23 KB)) bei mokslo publikacijų sąrašu (būtinai pasirašytu bibliotekos darbuotojos) dokumentus teikia mokslo krypties doktorantūros komitetui.

Aukšta doktorantūros studijų kokybė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių, į kurias kasmet įstoja daugiau nei 5o doktorantų.

10
mokslo sričių
>240
studijuojančių doktorantų kasmet
~40
apgintų disertacijų kasmet
> 76 %
įsidarbina LSMU per pirmuosius baigimo metus
Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.