priėmimas į rezidentūrą

Į rezidentūros studijas asmenys priimami konkurso būdu. Priėmimo į studijas tvarką, konkursinio balo sudarymo principus bei kitus kriterijus universitetas skelbia priėmimo taisyklėse, kiekvienų metų pavasarį tvirtinamose Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senate. Konkursas yra viešas ir vyksta atskirai į kiekvieną rezidentūros studijų programą dviem etapais (pagrindinis ir papildomas). Papildomas etapas yra organizuojamas tik likus laisvų vietų po pagrindinio priėmimo. Daugiau apie priėmimą į rezidentūros studijas, konkursinio balo sandarą, etapus ir datas skaitykite priėmimo į rezidentūrą taisyklėse.

Universitete įdiegtas elektroninis rezidentūros studijų sutarčių pasirašymas. Gavę kvietimą ir priėmę sprendimą studijuoti, rezidentūros studijų sutartį pasirašyti galėsite nuotoliniu būdu prisijungę prie universiteto priėmimo informacinės sistemos priemimas.lsmu.lt.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kada skelbiamas priėmimas į rezidentūros studijas?

Priėmimo į rezidentūros studijas taisyklės ir motyvacijos pokalbių tvarkaraštis skelbiami einamųjų metų balandžio mėnesį.

Kada vyksta motyvacijos pokalbiai?

Motyvacijos pokalbiai vyksta einamųjų metų gegužės mėnesį.

Ar motyvacijos pokalbiai yra būtini?

Stojant į LSMU rezidentūros studijų  programas motyvacijos pokalbiai yra būtini.

Kada priimami prašymai į rezidentūros studijas?

Prašymai į rezidentūros studijas priimami nuo einamųjų metų birželio 1 d.  rezidentūra.lt

Iki kada sumokėti pirmąją įmoką už rezidentūros studijas, įstojus į valstybės nefinansuojamą vietą?

Pirmoji įmoka už rezidentūros studijas turi būti sumokėta iki einamųjų metų spalio 25 d.

Kada galima nutraukti rezidentūros studijas studijuojant valstybės finansuojamoje vietoje?

Nutraukti rezidentūros studijas, studijuojant valstybės finansuojamoje vietoje, galima baigus studijų metus. Tada nereikia grąžinti  į LR valstybės biudžetą lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti.

Kaip pakeisti rezidentūros studijų programą?

Rezidentūros studijų programa (išskyrus vaikų ligų specialybių studijų programas) keičiama iš naujo dalyvaujant priėmimo į rezidentūros studijas konkurse.

Kada galima perstoti į kitos rezidentūros valstybės finansuojamą vietą, jeigu buvo studijuojama valstybės finansuojamoje rezidentūros vietoje?

Kai ankstesnės rezidentūros studijų trukmė neviršija 50% visos rezidentūros studijų programos trukmės, galima vėl pretenduoti į kitos rezidentūros valstybės finansuojamą vietą.

Kaip įskaitomos ankstesnės rezidentūros studijos, studijuojant naują rezidentūros programą?

Ankstesnės rezidentūros studijų programos dalis gali būti įskaitoma atitinkamos  klinikos rezidentūros komisijos sprendimu, pateikus pažymas apie studijuotus dalykus.

Kontaktinis asmuo

Birutė Gaulienė
Podiplominių studijų centro vyriausioji specialistė
Dr. Marija Ivaškienė
Studijų koordinatorė
Veterinarijos akademijos rezidentūros studijų koordinavimas