Rezidentūra

priėmimas į rezidentūrą

Į rezidentūros studijas asmenys priimami konkurso būdu. Priėmimo į studijas tvarką, konkursinio balo sudarymo principus bei kitus kriterijus universitetas skelbia priėmimo taisyklėse, kiekvienų metų pavasarį tvirtinamose Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senate. Konkursas yra viešas ir vyksta atskirai į kiekvieną rezidentūros studijų programą dviem etapais (pagrindinis ir papildomas). Papildomas etapas yra organizuojamas tik likus laisvų vietų po pagrindinio priėmimo. Daugiau apie priėmimą į rezidentūros studijas, konkursinio balo sandarą, etapus ir datas skaitykite priėmimo į rezidentūrą taisyklėse.

Universitete įdiegtas elektroninis rezidentūros studijų sutarčių pasirašymas. Gavę kvietimą ir priėmę sprendimą studijuoti, rezidentūros studijų sutartį pasirašyti galėsite nuotoliniu būdu prisijungę prie universiteto priėmimo informacinės sistemos priemimas.lsmu.lt.

Kontaktinis asmuo

Birutė Gaulienė
Podiplominių studijų centro vyriausioji specialistė
Dr. Marija Ivaškienė
Studijų koordinatorė
Veterinarijos akademijos rezidentūros studijų koordinavimas