Lygios galimybės

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siekia kurti įtraukią, sąžiningą atvirą aplinką, kurioje būtų skatinama lygybė, vertinama įvairovė ir palaikoma tokia darbo ir mokymosi kultūra, kurioje būtų gerbiamos visų darbuotojų ir studentų teisės ir jų orumas.

Universitetas siekia užtikrinti, kad joks bendruomenės narys nebūtų diskriminuojamas dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Universitetas tikisi, kad visi universiteto bendruomenės nariai elgsis vieni su kitais pagarbiai, mandagiai ir netoleruos patyčių ir priekabiavimo. Bet kokios formos priekabiavimas ar neetiškas elgesys universitete laikomas nepriimtinu elgesiu ir nėra toleruojamas.

Jeigu patyrėte ar pastebėjote seksualinio priekabiavimo, psichologinio smurto atvejį ar diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar kitų diskriminacinių pagrindų, kviečiame apie tai drąsiai pranešti el. paštu lygiosgalimybės@lsmu.lt. Kiekvienas atvejis bus išnagrinėtas garantuojant visišką konfidencialumą.

Svarbūs dokumentai