APIE

LSMU – tai stiprus tarptautiškas universitetas, aktyviai ugdantis atvirumą skirtingoms kultūroms ir tradicijoms. Plėtojantis, puoselėjantis tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais studijų, mokslo ir praktikos srityse. Universitete nuolat didinama studijų programų užsienio kalba pasiūla. Kuriamos ir įgyvendinamos priemonės iš svetur atvykstantiems studentams pritraukti. Kasmet auga ir dėstytojų bei mokslininkų įsitraukimas.

Universitetas su užsienio mokslo institucijomis skatina ir siekia strateginių partnerysčių, turi daugiau nei trisdešimties metų – tarptautinio bendradarbiavimo patirtį.

Įgyvendinami strateginiai projektai, kurių tikslas – diegti novatorišką praktiką, skatinti plėtrą ir Universiteto žinomumą tarptautiniu mastu, aktyviai siekti studijų, mokslo, sveikatos priežiūros ir verslo partnerysčių.

>1600
studentų iš
88 šalių
19
studijų
programų
anglų kalba
25 %
užsienio studentų

Neatsiejama tarptautiškumo skatinimo dalis – tai studentų ir dėstytojų tarptautinis judumas. Užsienio studentai, dėstytojai bei mokslininkai turi puikias sąlygas integruotis į Universiteto gyvenimą. Plėtojama stipri daugiakalbystė tarp akademinių ir administracinių padalinių.