Mokslo ir verslo bendradarbiavimas

Vienas iš prioritetinių Universiteto tikslų – sklandus mokslo ir verslo bendradarbiavimas, kuriant, vystant ir perduodant mokslo rezultatus. Siekiant kuo efektyviau panaudoti Universitete vykdomų aukščiausio lygio fundamentaliųjų ir taikomųjų biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimų rezultatus, kuriant ir į praktiką diegiant sveikatos technologijas ir inovacijas, taip pat – plėsti bendradarbiavimo su verslu apimtis bei sritis, 2017 m. buvo įsteigtas Sveikatos inovacijų vystymo centras. Pagrindiniai centro uždaviniai yra susiję su aktyvia privačių investuotojų į Universiteto MTEP veiklą ir jos rezultatus paieška ir pritraukimu, inovatyvių veiklų, didinančių Universiteto patrauklumą verslo subjektams, įgyvendinimu.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra aktyvus integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų, vadinamų slėniais, partneris ir dalyvis. Šiandien LSMU yra slėnio „Nemunas“ ir slėnio „Santaka“  narys bei aktyvus partneris. Šiai partnerystei įprasminti įgyvendinamos slėnių programose numatytos MTEP infrastruktūros plėtros veiklos, kurių pagrindinis tikslas tiesiogiai koreliuoja su patiems slėniams keliamais strateginės veiklos tikslais – populiarinti mokslą ir inovacijas, užtikrinti jų sklaidą ir galimybę verslui bei nepriklausomiems mokslininkams pasinaudoti iki tol neprieinama naujausia tyrimų infrastruktūra. Tiesioginį priėjimą prie naujausios MTEP infrastruktūros padės užtikrinti slėnio partnerių kuriami atviros prieigos centrai – vartai atveriantys galimybes pasinaudoti naujausia mokslinių tyrimų įranga ir technologijomis.

EIT Health (liet. Europos inovacijų ir technologijų sveikatos srities bendruomenė) – ne pelno siekianti organizacija, viena iš didžiausių Europos viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių sveikatos priežiūros inovacijų srityje. „EIT Health“ yra unikalus Europos tinklas, apimantis 140 partnerių, įskaitant didžiausias bendroves, universitetus, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrus, ligonines ir institutus. Tai yra viena didžiausių sveikatos srities viešai finansuojamų iniciatyvų, ją remia Europos Komisija ir Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT).

EIT Health InnoStars – viena iš septynių geografinių „EIT Health“ sričių, kur pagrindinis dėmesys skiriamas pažangesnėms šalims, kurios Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinėje (EIS) laikomos vidutinėmis novatorėmis. „InnoStars“ regionas apima pusę Europos, įskaitant Lenkijos, Vengrijos, Italijos, Portugalijos regionus bei šalis, kurios yra įtrauktos į Regioninę inovacijų sistemą: Baltijos šalis, Kroatiją, Slovakiją, Čekiją, Slovėniją, Graikiją, Rumuniją. Šioje teritorijoje sutelkta daugiausiai inovacijoms skirtų Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESIF) lėšų – iki 2023 m. tam skirta 20 milijardų eurų. „InnoStars“ pagrindinį dėmesį skiria verslumo, novatoriškumo ir švietimo sveikatos priežiūros, sveikos gyvensenos ir aktyvios senatvės sritims.

EIT regioninė inovacijų programa (EIT RIS) buvo sukurta Europos inovacijų ir technologijos instituto („EIT“) siekiant panaikinti skirtumą tarp regionų, kurie yra inovacijų lyderiai ir kuriuose vykdoma plėtra. Programą įgyvendina vietiniai centrai. Sveikatos apsaugos srityje programa vykdoma nuo 2016 m., ją koordinuoja „EIT Health InnoStars“. Programą apima 13 EIT sveikatos centrų, įsteigtų 12 Centrinės, Rytų bei Pietų Europos šalyse. Šie centrai laikomi prieigos prie geriausių universitetų, įmonių ir jų projektų tinklo visoje Europoje taškais. Programos tikslas – įtraukti regionus, kuriuose ji veikia, atrasti jų išskirtinius inovacijų išteklius ir pritraukti vietinių investuotojų, kad jie dalyvautų visos Europos programose ir konkursuose. Programa įgyvendinama įtraukiant vietos centrą – Lietuvos sveikatos mokslų universitetą.

Nuo 2018 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas koordinuoja EIT Health veiklas Lietuvoje drauge su Kauno technologijos universitetu. Nuo 2018 m. organizuoja daugiau kaip 15 mokslo ir inovacijų renginių, kūrybinių dirbtuvių, konkursų ir t.t. Į renginius pritraukta daugiau kaip 1500 sveikatos inovacijų ekosistemos narių. Šių veiklų dėka yra stiprinima sveikatos inovacijų ekosistema Lietuvoje bei atveriamos plačios galimybės inovatyvių idėjų įgyvendinimui bei plėtrai.

Daugiau informacijos: www.eithealth.eu

Siekiant skatinti verslumo ugdymą ir vykdyti mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą Sveikatos inovacijų vystymo centras sukūrė Inkubavimo programą.

Inkubavimo programa – tai puiki priemonė tobulinti inovatyvias idėjas bei plėtoti verslą sveikatos srityje. Dalyvaujant programoje inovatoriai gali gauti išteklių, mentorių ir ekspertų patarimų, profesionalų palaikymą ir geriausią patirtį, kuri paspartintų augimą bei padidintų sėkmės galimybes. Nepriklausomai nuo to, ar jau turite naują produktą ar paslaugą, ar tik novatorišką idėją – Inkubavimo programa gali padėti Jums juos vystyti ir pasiekti komercinės sėkmės. Taigi, jei norite pakelti savo sveikatos idėją į kitą lygį, apsvarstykite galimybę prisijungti prie inkubavimo programos jau šiandien!

Inkubavimo programos struktūra

Programos tikslas – skatinti LSMU studentus ir darbuotojus vykdyti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau MTEP), rezultatus kreipiant pramonės, verslo ir socialiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti, skatinti steigti naujas inovatyvias įmones, prisidėti prie vientisos ir nuoseklios inovacijų ekosistemos kūrimo, plėtoti verslumo kultūrą.

Nauda dalyviams:

 • Komandos koordinavimas, konsultavimas, mentorystė.
 • Tikslingi, praktiniai mokymai, hakatonai, seminarai ir renginiai.
 • Pagalba siekiant prisitraukti ES finansavimą.
 • Pagalba ieškant partnerių ir investuotojų.

Dalyvauti gali visi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai bei darbuotojai, užpildę Paraišką.

PILDYTI PARAIŠKĄ

Akredituotų laboratorijų tyrimai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacinių technologijų institutas yra viena iš pirmaujančių farmacijos mokslų institucijų Baltijos šalyse. Jos tikslas – mokslinių tyrimų, švietimo ir farmacijos praktikos derinimas, siekiant užtikrinti optimalų farmacijos produktų vystymą ir prieinamumą.

2021 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Farmacinių technologijų instituto Biofarmacinių tyrimų laboratorijai suteikta tarptautinė ISO akreditacija (akreditavimo pažymėjimo Nr. LS.185-01) vaistų ir vaistinių medžiagų tyrimams. LSMU laboratorija įvertinta kaip antra mūsų šalyje ir pirmoji iš universitetinių laboratorijų. Akreditacija įrodo laboratorijos įsipareigojimą palaikyti aukštus kokybės ir etikos standartus, užtikrinant patikimų ir tikslių tyrimų rezultatus. Tai taip pat leidžia laboratorijai prisidėti prie pažangos farmacijos ir medicinos srityse vystant ir plėtojant naujus vaistus, taip pat atliekant klinikinius tyrimus, gerinant dozavimo formas ir kitas biomedicinines naujoves. Tarptautinė akreditacija leidžia sustiprinti savo pozicijas ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu, suteikdama galimybę dalyvauti įvairiose tarptautinėse mokslinėse, akademinėse ir verslo partnerystėse.

Rozmarino rūgšties nustatymasEfektyvioji skysčių chromatografijos metodika (pagal Eur. Ph. 01/2011:1447) taikoma rozmarino rūgštį kaupiančių vaistinių augalinių žaliavų ištraukų kiekybės ir tapatumo parametrų tyrimui.
Bendro hidroksiantraceno glikozidų ir antrachinonų kiekio nustatymasEfektyvioji skysčių chromatografijos metodika (pagal Eur. Ph. 04/2020:0206) taikoma hidroksiantraceno glikozidus ir antrachinonus kaupiančių vaistinių augalinių žaliavų ištraukų kiekybės ir tapatumo parametrų tyrimui.

Mokslinės įrangos rezervacija

Peržiūrėti ir rezervuoti galite čia.

Paslaugų pasiūlymai

Metalų ir metaloidų koncentracijos bei jų poveikio žymenų tyrimas biologinėse terpėse

 • Metalų ir metaloidų koncentracijos bei jų poveikio žymenų vertinimas žmogaus ir gyvūnų biologinėse terpėse darbo medicinos, aplinkos sveikatos, visuomenės sveikatos ir klinikinių tyrimų srityse.

Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos su masių spektrometrijos detektoriumi tyrimas

 • Tyrimai su skysčių chromatografu ir masių spektrometru Xevo TQD (Waters, JAV). Masių spektrometras dirba su ESI ir APCI jonų šaltiniais MSscan, SIM, MS/MS režimais. Panaudojimas: organinių junginių tapatybė ir kiekybinė analizė, medžiagų grynumo nustatymas.

Efektyviosios skysčių chromatografijos metodikos vystymas, validavimas ir taikymas fitocheminei augalinės kilmės objektų analizei

 • Efektyvioji skysčių chromatografijos metodika taikoma fenolinių, triterpeninių, diterpeninių ir kitos prigimties specializuotųjų metabolitų analizei.

Vaistinių medžiagų, jų metabolitų ir priemaišų tyrimai

 • Kompleksiniuose farmaciniuose, biologiniuose ar kitos kilmės mėginiuose identifikuojama ir nustatoma vaistinė medžiaga ar jos metabolitas.

Fenolinių rūgščių ir flavonoidų tyrimai augaliniuose mėginiuose

 • Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos su masių spektrometrijos detektoriumi metodas taikomas fenolinių fitochemikalų identifikavimui ir nustatymui augaliniuose mėginiuose ir įvairiuose produktuose.

Triterpeninių junginių kokybinė ir kiekinė analizė

 • Efektyviosios skysčių chromatografijos tyrimas taikomas triterpeninių junginių (ursolo, oleanolo, betulino r. ir kt.) nustatymui analizei obuolių ir jų produktų ėminiams.

Oksiduotų lipidų tyrimai

 • Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos su masių spektrometrijos detektoriumi metodas taikomas oksiduotų lipidų formų nustatymui biologiniuose mėginiuose. Tyrimas gali būti taikomas arachidono rūgšties metabolitų oksidacijos produktų nustatymui.

 Peptidų ir amino rūgščių tyrimai

 • Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos su masių spektrometrijos detektoriumi metodas taikomas peptidų ir aminorūščių identifikavimui ir nustatymui biologiniuose mėginiuose. Metodas gali būti naudojamas metabolizmo tyrimams.

 Rozmarino rūgšties nustatymas

 • Efektyvioji skysčių chromatografijos metodika (pagal Eur. Ph. 01/2011:1447) taikoma rozmarino rūgštį kaupiančių vaistinių augalinių žaliavų ištraukų kiekybės ir tapatumo parametrų tyrimui.

Bendro hidroksiantraceno glikozidų ir antrachinonų kiekio nustatymas

 • Efektyvioji skysčių chromatografijos metodika (pagal Eur. Ph. 04/2020:0206) taikoma hidroksiantraceno glikozidus ir antrachinonus kaupiančių vaistinių augalinių žaliavų ištraukų kiekybės ir tapatumo parametrų tyrimui.

Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymas

 • Bendras fenolinių junginių kiekis nustatomas atikant Folin-Ciocalteu spektrofotometrinę metodiką.

Bendro flavonoidų kiekio nustatymas

 • Bendro flavonoidų kiekio nustatymas tiriamuosiuose mėginiuose pagrįstas kompleksinių junginių su Al3+ jonais susidarymu.

Bendro proantocianidinų kiekio nustatymas

 • Bendra proantocianidinų kiekis tiriamuose mėginiuose nustatomas taikant DMCA spektrofotometrinę metodiką.

 Bendro hidroksicinamono rūgšties darinių kiekio nustatymas

 • Bendro hidroksicinamono rūgšties darinių kiekio nustatymas pagrįstas reakcija su Arnow reagentu.

Antiradikalinio aktyvumo in vitro nustatymas

 • Tiriamųjų mėginių antiradikalinis aktyvumas in vitro vertinamas taikant radikalų surišimo spektrofotometrines ABTS ir DPPH metodikas ir išreiškiamas trolokso ekvivalentu mėginio masės vienete.

Redukcinio aktyvumo in vitro nustatymas

 • Tiriamųjų mėginių redukcinis aktyvumas in vitro vertinamas taikant redukcinio aktyvumo nustatymo spektrofotometrines CUPRAC ir FRAP metodikas ir išreiškiamas trolokso ekvivalentu mėginio masės vienete.

Oksidacijos laipsnio vertinimas biologiniuose mėginiuose, antioksidacinio efektyvumo tyrimai

 • Baltymų, lipidų ir nukleorūgščių oksidacijos laipsnio nustatymas biologiniuose mėginiuose.

Kraujyje cirkuliuojančių metabolitų nustatymo optiniu metodu galimybių tyrimas

 • Metabolitų tirpalų parengimas, koncentracijų nustatymas tirpaluose ir matavimo sąlygų optimizavimas. Metabolitų koncentracijos matavimas gyvūnų kraujotakoje keičiant metabolito koncentracijas. Dauginių metabolitų koncentracijos matavimas dirbtinio sepsio sąlygomis, rezultatų palyginimas su laboratorinių tyrimų rezultatais.

Reologinių savybių nustatymas

 • Vertinamos pusiau kietų preparatų (vaistinių preparatų, kosmetikos priemonių, maisto produktų) reologinės savybės: tekėjimo kreivė, osciliacija, temperatūros testas.

Dalelių dydžio nustatymas

 • Mikroemulsijų, nanostruktūrinių nešiklių dalelių dydis nustatomas ZetaSizer aparatu; emulsijų, suspensijų dalelių nustatomas MasterSizer aparatu.

Mėginio pH nustatymas

Kraujo biocheminė analizė

 • Atliekamas kraujo tyrimas naudojant biocheminį analizatorių. Nustatoma įvairių biocheminių analičių koncentracija plazmoje ar serume.

Trombocitų agregacijos tyrimas

 • Atliekamas kraujo plazmos tyrimas, taikant turbidimetrinį Born’o metodą. Matuojamas induktoriumi (adenozindifosfatu, epinefrinu ar arachidono rūgštimi) stimuliuotos trombocitinės kraujo plazmos šviesos pralaidumas. Tyrimas naudojamas vertinant gydymą antiagregantais (pvz., klopidogreliu, tikagreloru, prasugreliu) ar vertinant trombocitų atsparumą aspirinui.

DNR išskyrimas ir koncentracijos nustatymas

 • Genominės DNR išskyrimas iš periferinio kraujo leukocitų, seilių, naudojant druskinį metodą ar silikagelio kolonėles. DNR koncentracija ir grynumas nustatomi spektrofotometriškai.

Genų variantų tyrimas tikro laiko PGR metodu

 • Susidarančio geno varianto specifinio produkto (pvz., CYP2C9*2*3, VKORC1 G-1639A, CYP2C19*2,*3,*17, CYP4F2*3, FV:Leiden, PAI-1 4G/5G, FII G20210A) kiekis yra fiksuojamas ir matuojamas naudojant fluorescuojančius žymenis ir stebimas esamu laiku taikant tikro laiko PGR metodą.

Sekoskaitos bibliotekų ruošimas

 • Bakterijų 16S rRNR sekoskaitos bibliotekos (V1-V2 16S rRNR geno sričiai pagausinti), egzomo, trackriptomo sekoskaitos bibliotekos ir kt.

Baltymų koncentracijos nustatymas

 • Įvairių baltymų kocentracija kraujo plazmos, serumo ir kituose mėginiuose nustatoma imunofermentinės analizės metodu (ELISA).

SARS-CoV-2 viso genomo sekoskaitos tyrimas

 • Viso genomo sekoskaitos metodas, taikant Oxford Nanopore technologiją. Tyrimo metu nuskaitomas SARS-CoV-2 viruso genomas. Identifikuojama viruso linija, mutacijos, pateikiama seka FASTA formatu. Tiriamoji medžiaga – nosiaryklės mėginio RNR.

Ląstelių rūšiavimas ir ištyrimas

 • Ląstelių mėginių paruošimas, ištyrimas, rūšiavimas citometru-ląstelių rūšiuotuvu. Įvairių paviršiaus antigenų ir receptorių raiškos tyrimai, viduląstelinių baltymų raiškos tyrimai, ląstelių identifikavimas ir kiekybinė analizė.

Ląstelių vaizdinimas Stedycon superrezoliucijos mikroskopu

 • Ląstelių pavyzdžių paruošimas imunofluorescencijos metodu, pavyzdžių vaizdinimas. Gyvų ląstelių vaizdinimas panaudojant inkubatorių su kontroliuojama temperatūra ir CO2 aplinka.

Tarpinių ir galutinių farmacinių formų gamyba

 • Granulių, mikrokapsulių, tablečių, kapsulių, sirupų, tirpalų, mikstūrų, lašų, tepalų, gelių, žvakučių ir kt. receptūros parinkimas, technologinis funkcionalizavimas, stabilumo tyrimai.

Kosmetikos gaminių gamyba

 • Įvairių kosmetikos gaminių (kremų. serumų, plaukų ir veido kaukių, šampūnų, kondicionierių, prausiklių, burnos skalavimo skysčių, dantų pastų, lūpų pieštukų ir kt.) sudėties parinkimas, technologija ir stabilumo tyrimai.

Farmacinių formų biofarmaciniai tyrimai in vitro

 • Vertinama kietų vaisto formų (tablečių, kapsulių, granulių, miltelių ir žvakučių) tirpimo kinetika pagal Ph. Eur. 2.9.3 ir 2.9.42 monografijas bei atliekami kiti tyrimai.

Ląstelių kultūrų modifikavimas bei funkciniai tyrimai

 • Ląstelės transfekuojamos užsakovo pasirinktomis siRNR ar miRNR, atliekami funkciniai tyrimai ląstelių kultūrose (gyvybingumo nustatymas, kolonijų formavimas, migracijos tyrimai ir kt.).

Citotoksiškumo įvertinimas in vitro

 • Vertinamas cheminių, biologinių medžiagų ir jų preparatų toksinis poveikis ląstelių kultūrose. Nustatomi parametria: ląstelių metabolinis aktyvumas, gyvybingumas, žūties kelias, uždegiminio atsako aktyvinimas, oksidacinis stresas, mitochondrijų ir glikolizinis energetinis aktyvumas.

Priešuždegiminio poveikio vertinimas in vitro

 • Vertinamas medžiagų ir medicinos prietaisų poveikis (efektyvumas) virusinio (įskaitant COVID-19) arba bakterinio uždegimo in vitro pasirinkto audinio modelyje. Nustatomi virusiniais ar bakteriniais veiksniais sužadintų imuninių ir/arba kitų pasirinktų ląstelių imunometabolinio aktyvumo žymenų, tokių kaip uždegiminių citokinų ir chemokinų gamyba bei sekrecija, metaloproteinazių gamyba, aktyvių deguonies ir azoto junginių gamyba, mitochondrinio-glikolizinio energetinio metabolizmo perėjimas ir kt. Galimi modeliai – kvėpavimo takai, kraujagyslė, miokardas, virškinimo traktas ir kt.

Efektyvumo tyrimai miokardo išemijos in vitro modelyje

 • Nustatoma, ar tiriamas preparatas apsaugo kardiomiocitus nuo išemijos sukeliamos žūties. Galimas tyrimo išplėtimas, įvertinant poveikį skirtingiems žūties keliams (apoptozė, nekrozė, feroptozė, ir kt.), funkcionalumui (kontraktiliškumui), mitochondrijų pažaidai.

Efektyvumo tyrimai smegenų išemijos in vitro modelyje

 • Nustatoma, ar tiriama medžiaga apsaugo neuronus nuo išemijos sukeliamos žūties. Tarp pasirenkamų vertinimo parametrų – neuronų žūties lygis, sinapsių skaičius, sinapsių aktyvumas ir signalo kokybė, astrocitų ir mikroglijos uždegiminio aktyvumo lygis, mitochondrijų ir glikolitinis funkcionalumas, uždegiminių veiksnių lygis.

Vaistų efektyvumo tyrimai neurodegeneracijos in vitro modelyje

 • Vertinama, kaip medžiaga apsaugo neuronus (kultivuojamus kartu su kitomis smegenų ląstelėmis – mikroglija, astrocitais) nuo neurotoksinių veiksnių poveikio. Tarp pasirenkamų vertinimo parametrų – neuronų žūties lygis, sinapsių skaičius, sinapsių aktyvumas ir signalo kokybė, astrocitų ir mikroglijos uždegiminio aktyvumo lygis.

Poveikio mitochondrijų funkcijoms tyrimai

 • Įvertinamas preparato poveikis pasirinkto audinio mitochondrijų kvėpavimo grandinės ir fosforilinimo sistemos efektyvumui, vidinės ir išorinės membranos integralumui ir kitiems mitochondrijų sveikatą apibūdinantiems parametrams.

Poveikio glikolizės aktyvumui tyrimai

 • Įvertinamas preparato poveikis pasirinkto audinio glikolizės efektyvumui ir glikolizinės sistemos pajėgumui.

Uždegiminio atsako sužadinimo žmogaus imuninėse ląstelėse tyrimai

 • Įvertinama, ar tiriamos medžiagos sukelia uždegimą imuninėse ląstelėse, tokiose, kaip makrofagai, mikroglija, fibroblastai, astrocitai ir kt. Uždegimo lygis vertinamas pagal citokinų ir chemokinų gamybą bei sekreciją, metaloproteinazių gamybą, aktyvių deguonies ir azoto junginių gamybą, mitochondrinio-glikolitinio energetinio metabolizmo perėjimą ir kt.

Priešvėžinio poveikio tyrimai

 • Tiriamas cheminių, biologinių medžiagų ir preparatų poveikis ląstelių monosluoksnyje ir trimatėse (3D) kultūrose. Nustatomas poveikis  gyvybingumui, proliferacijai, migracijai, onkogeninių veiksnių gamybos intensyvumui bei kiti parametrai.

Skvarbos per įvairius barjerus in vitro / ex vivo tyrimai

 • Vertinama medžiagų skvarba per įvairius barjerus: per kraujo-smegenų, žarnyno, kraujagyslių endotelio, odos, kvėpavimo takų epitelio bei kitus barjerus in vitro.

Regeneracinio poveikio vertinimas

 • Vertinamas regeneracinis poveikis pasirinkto audinio ląstelėms, naudojant žaizdos gijimo, bendro metabolinio aktyvumo, energetinio metabolizmo intensyvumo ir kitus metodus. Galimi modeliai – odos (epidermio, mezodermos, hipodermos, pilno storio), kvėpavimo takų, smegenų, žarnyno, miokardo, skeleto raumenų, tinklainės neuroepitelio, kamieninių ląstelių, imuninių ląstelių ir kt.

Poveikio odos palaikymui ir funkcionalumui vertinimas 3D in vitro modelyje

 • Tiriamos medžiagos poveikis odos struktūrai (sluoksnių storiui ir formai, būdingų sluoksnių susidarymui) ir funkcijai (užląstelinio užpildo baltymų gamybai) tiriamas odos 3D modelyje, kultivuojamame oro-skysčio fazių riboje.

Smegenų funkcionalumo palaikymo vertinimas 3D natūralią smegenėlių struktūrą ir funkcionalumą atkartojančiuose in vitro modeliuose

 • Neuronų gyvybingumo ir funkcionalumo tyrimai natūralią smegenų ląstelinę sudėtį, struktūrą ir funkciją atkartojačiuose 3D in vitro modeliuose.

Poveikio osteogenezei vertinimas

 • Vertinamas poveikis osteoblastų gyvybingumui, proliferacijai ir diferenciacijai.

Medžiagų poveikio vertinimas medikamentinės osteonekrozės in vitro modelyje

 • Nustatomas tiriamųjų medžiagų poveikis bisfosfonatais slopinamų osteoblastų gyvybingumui, proliferacijai, energetiniam metabolizmui.

Neuroregeneracinių peparatų poveikio tyrimai in vitro Alzheimerio ligos modelyje

 • Galimi sporadiniai (paremti amiloidogeniniais peptidais), šeiminiai (paremti mutacija) arba mišrūs modeliai. Nustatoma, ar tiriamas preparatas apsaugo neuroų sinapses, pagerina jų funkciją, sumažina uždegimo lygį, pagerina energetinį metabolizmą.

Vaistinių medžiagų ar prietaisų poveikio vertinimas ex vivo kraujagyslėse

 • Nustatoma, kaip pasirinktas vaistinis preparatas ar prietaisas veikia ex vivo kraujagysles.

Vaistinių medžiagų poveikis ex vivo kraujagyslėms moduliuojant ultragarsu

 • Nustatoma, kaip pasirinktas vaistinis preparatas ar prietaisas veikia ex vivo kraujagysles.

Lipocitų išskyrimas iš lipoaspirato ir jų gyvybingumo vertinimas bei hemoglobino nustatymas lipoaspirate

 • Lipocitų gyvybingumas / metabolinis aktyvumas vertinamas fluorescencinės mikroskopijos Alamar blue ir kitais metodais, nustatomas hemoglobino kiekis lipoaspirate.

Normalaus žarnyno audinio modelis in vitro

 • 2D/3D žarnyno modelis in vitro formuojamas iš storosios žarnos kamieninių ląstelių, skirtas įvairių veikliųjų medžiagų testavimui. Galimas morfologinių pokyčių, proliferacijos, apoptozės žymenų, genų ir baltymų raiškos pokyčių, epitelinio barjero funkcijos įvertinimas.

Medžiagų toksiškumo ir veiksmingumo tyrimai in vivo modeliuose

 • Pagal užsakovo poreikius, tiriamoji medžiaga paruošiama tyrimui. Vertinamas toksinis poveikis, farmakokinetika, veiksmingumas, atliekama medžiagų bioanalizė, vykdomi chirurginio profilio eksperimentai. Galimi vėžio, infekcijų, virškinamojo sistemos ir kiti modeliai.

Poveikis kraujagyslėms in vivo modeliuose

 • Nustatoma, kaip pasirinktas vaistinis preparatas ar medicinos prietaisas veikia kraujagysles ir jų funkcijas gyvūnų modeliuose.

Mikroorganizmų atranka kepinių su raugais gamybai

 • Mikroorganizmų atranka raugų gamybai, optimalaus raugo kiekio parinkimas, pagal kepinių juslines savybes, akytumą ir savitąjį tūrį.

Kepinių kokybės tyrimai: akytumo, savitojo tūrio, žiedėjimo intensyvumo laikymo metu, juslinių savybių

 • Tiriamas kepinių akytumas, savitasis tūris, žiedėjimo intensyvumas laikymo metu bei juslinės savybės.

Kepinių ir miltinės konditerijos gaminių receptūrų modeliavimas ir (ar) optimizavimas

 • Receptūros sudarymas, naujų ingredientų optimalaus kiekio atranka ir (jei reikalinga) technologinis funkcionalizavimas.

Fermentuotų gėrimų technologijų modeliavimas

 • Mikroorganizmų atranka fermentuotų gėrimų gamybai, gamybos sąlygų optimizavimas.

Kramtomųjų saldainių technologijų modeliavimas

 • Receptūros sudarymas, naujų ingredientų optimalaus kiekio atranka ir (jei reikalinga) technologinis funkcionalizavimas.

Maisto pramonės šalutinių gamybos produktų biokonversijos į vertingas žaliavas technologijų modeliavimas

 • Pagal šalutinio produkto specifiką, biokonversijos schemų į vertingus maisto pramonei komponentus sukūrimas.

Pašarinių žaliavų ir pašarų užkrėstumo mikroskopiniais (pelėsiniais) grybais nustatymas

 • Vertinamas pašarinių žaliavų ir pašarų užsikrėtimas pelėsiniais grybais (nustatomas skaičius, gentis).

Mikotoksinų koncentracijų nustatymas grūduose ir pašaruose

 • Nustatomos mikotoksinų: aflatoksinų (bendrai), aflatoksino B1, ochratoksinų (bendrai), ochratoksino A, deoksinivalenolio, zearalenono, T-2 toksino, T-2/HT-2 toksinų, fumonizinų B1+B2 koncentracijos.

Sausųjų medžiagų nustatymas

 • Sausųjų medžiagų kiekis nustatomas svorio metodu natūralios drėgmės mėginiuose.

Žalių baltymų, žalių riebalų, žalių pelenų, žalios ląstelienos, krakmolo kiekio nustatymas

 • Tyrimas atliekamas spektometru NIR Foss InfraXact ir kitais metodais.

Azoto ir baltymų kiekio nustatymas

 • Tyrimas atliekamas Kjeldalio metodu.

Drėgmės kiekio nustatymas grūduose ir grūdų produktuose

 • Mėginys tiriamas Kern MLB 50-3Ns drėgnomačiu.

Energetinės vertės (kaloringumo) nustatymas

 • Tyrimas atliekamas kalorimetru IKA C-2000 ir kitais metodais.

Organinės medžiagos nustatymas dirvožemyje

 • Dirvožemio mėginiai tiriami sudeginimo metodu.

Juslinis pašarų vertinimas

 • Šieno, šienainio, grūdainio, siloso vertinimas jusliniu ir kitais būdais.

Tyrimų priežiūra ir valdymas

 • Universiteto ekspertai teikia konsultacijos, sudarant tyrimų dizainą, vystant projekto strategiją bei rengiant tyrimų protokolus.

Mokymų paslaugos

 • Užsakovo apmokymas savarankiškai ir kokybiškai atlikti mikrobiologinius maisto, pašarų ar vandens tyrimus laikantis užsakovo pasirinkto ISO standarto reikalavimų.

Konsultacijos odontologijos klinikoms

 • Teikiamos konsultavimo paslaugos privačioms odontologijos klinikoms (pvz., apie dinaminę navigacinę dantų implantaciją).

Konsultacijos maisto perdirbimo įmonėms

 • Konsultuojama dėl mikrobiologinių kriterijų taikymo, eksperimentų planavimo ir rezultatų interpretacijos.

Konsultavimo paslaugos dėl mikotoksikozių prevencijos

Pieninio tipo bandos sveikatingumo vertinimas

 • Bandos sveikatingumo vertinimas, rekomendacijų pateikimas.

Įvairių preparatų panaudojimo galimybių šviežiapienių karvių ir veršelių sveikatingumui bei karvių reprodukcijos sėkmei, karvių klinikinių ir subklinikinių mastitų profilaktikai ir gydymui tyrimas ir vertinimas

 

SUSISIEKIME

Esame atviri visiems mokslininkams, tyrėjams, studentams bei verslininkams!

 

b
Sveikatos inovacijų vystymo centras
A. Mickevičiaus gatvė 7, Kaunas, Lietuva
sivc@lsmu.lt
107-108 kab.
Edmundas Šalna
Sveikatos inovacijų vystymo centro vadovas
+370 612 73 311 edmundas.salna@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 7, 108 kab.
Visi kontaktai