mokslo, Studijų
ir praktinės
veiklos aplinka

LSMU Medicinos akademijos Slaugos fakultetas yra akademinis padalinys, kuris rengia ir tobulina aukštos kvalifikacijos slaugos, akušerijos, kineziterapijos, ergoterapijos specialistus, suteikia žinių ir ugdo profesinius įgūdžius. Studentai aktyviai dalyvauja slaugos, akušerijos, reabilitacijos, gerontologijos, kineziterapijos, ergoterapijos moksliniuose tyrimuose, formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką bei strategiją.

LSMU Slaugos fakultetas – tai PSO bendradarbiaujantis centras slaugos studijų ir praktikos srityje.

Slaugos fakultete itin skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas bei studentų ir dėstytojų mainų programos.

Slaugos fakulteto pagrindiniai uždaviniai yra:

  • užtikrinti slaugos, akušerijos,  kineziterapijos, ergoterapijos specialistų rengimo kokybiškas programas, siekti, kad jos atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus;
  • siekti, kad Slaugos fakulteto studijos būtų prieinamos jaunimui ir sveikatos priežiūros bei panašių sektorių darbuotojams;
  • integruoti plataus diapazono slaugos, akušerijos, ergoterapijos, kineziterapijos, gerontologijos ir geriatrijos studijų programas ir mokslinius tyrimus;
  • pasitelkus informacijos technologijas ir efektyvius mokymo metodus, rengti aukštos kvalifikacijos slaugytojus, akušerius, ergoterapeutus, kineziterapeutus, aktyviai dalyvauti rengiant kitus sveikatos priežiūros darbuotojus.

Šiems uždaviniams įgyvendinti fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais LSMU struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių akademinėmis, profesinėmis, nevalstybinėmis, valstybinėmis, verslo organizacijomis ir fiziniais asmenimis.

5
klinikos
>800
studentų

studijos

Slaugos fakultetas vykdo pirmosios, antros ir trečios pakopų studijas:

4 bakalauro (pirmosios pakopos) studijų programos:

4 magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programos:

Programų kuratorius galite peržiūrėti čia.

Slaugos ir reabilitacijos krypčių absolventų diplomai pripažįstami užsienio šalyse. Fakulteto absolventai, įgiję aukštą kvalifikaciją, turi teisę dirbti visose šalies sveikatos priežiūros institucijose. LSMU yra vienintelis Universitetas Lietuvoje, kuriam suteikta teisė vykdyti slaugos krypties doktorantūros studijas.

Pripažinti slaugos ir reabilitacijos mokslų
ir praktikos specialistai

moksliniai tyrimai ir inovacijos

Slaugos fakultete 2015–2020 m. vykdomos mokslinio darbo temos:

Geriatrijos klinika: „Sveiko senėjimo prielaidų tyrimas ir kūrimas“. Mokslo temos vadovė prof. Vita Lesauskaitė.

Slaugos ir rūpybos katedra: „Mokslo įrodymais grįsta slauga ir profesinių vertybių kaita“. Mokslo temos vadovė prof. Aurelija Blaževičienė; „Dvasingumas sveikatos priežiūroje: pacientų dvasinės pagalbos kokybė ir sveikatos priežiūros specialistų dvasinės pagalbos kompetencijos – tarpdisciplininė prieiga“. Mokslo temos vadovė prof. Olga Riklikienė.

Reabilitacijos klinika: „Ligonių biopsichosocialinių sutrikimų vertinimas ir jų korekcija reabilitacijoje“. Mokslo temos vadovas doc. Raimondas Kubilius.

Vaikų reabilitacijos klinika: „Vaikų raidos ir funkcinės būklės sutrikimas“. Mokslo temos vadovė doc. Audronė Prasauskienė.

Sporto medicinos klinika: „Kompleksinis fizinės sveikatos vertinimas daugiadisciplininiu požiūriu“. Mokslo temos vadovas prof. Rimtautas Gudas.

FAKULTETO GYVENIMAS

Fakulteto
aplinka