LSMU Pradinė mokykla – pažangi, atvira tvariems pokyčiams, visapusiškai ugdanti asmenybę organizacija.

LSMU Pradinė mokykla duris atvėrė 2020 m. rugsėjo mėn. su tikslu ugdyti vaikus saugioje VISOS DIENOS mokykloje. Mokykla yra LSMU gimnazijos filialas.

 

 

 

LSMU pradinės mokyklos Strateginės veiklos kryptys

  • Inovatyvus kokybiškas ugdymas ir valdymas.
  • Tautinis tapatumas ir pilietinis ugdymas.
  • Sveikos gyvensenos ugdymas.
  • Tarptautiškumo ugdymas.

Aukšta priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) kokybė, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lygiavertiškumas, patirtinis integruotas mokymasis „mokykloje be sienų“, gausus socialinių partnerių ratas, sveiko žmogaus ugdymas, spalvoti ergonomiški baldai, SMART išmaniosios lentos ir Apple planšetiniai kompiuteriai, specializuoti  dalykų kabinetai ir modernios klasės – mokyklos unikalumas. LSMU pradinė mokykloje didelis dėmesys skiriamas asmenybės udymui bei sveikai gyvensenai.

30 %
mokinių tęsia mokslus LSMU Gimnazijoje
30
įvairias veiklas teikiančių būrelių
37 m.
mokytojų amžiaus vidurkis
  • Bendradarbiaujama su daugeliu socialinių partnerių (LSMU, VDU, Kauno klinikų darželio „Lašeliai“ bei berniukų chorinio dainavimo mokyklos  „Varpelis“ bendruomenėmis);
  • Organizuojamos verslumo ugdymo pamokos;
  • Įgyvendinamos tarptautinės projektinės veiklos kartu su Čekijos, Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos ir kitomis mokyklomis.

MODERNI IR ĮTRAUKIANTI MOKYMOSI APLINKA

PARAMA

Mūsų mokykla tiki, kad vaikams teiks ne tik puikias žinias, bet sudarys galimybę jaustis gerai ir saugiai. Mums reikalinga ir labai svarbi Jūsų parama. Džiaugsimės ir didžiuosimės kiekvienu mūsų mokyklos rėmėju.

Maloniai primename, kad pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3d. fizinis asmuo gali Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suteikti teisę skirti iki 2% jų sumokėtos fizinių asmenų pajamų mokesčio sumos tam tikrai organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą.

Apsisprendę paremti mokyklą, Jūs turėtumėte užpildyti prašymo formą FR0512 – 02.

Kaip skirti PARAMĄ mokyklai?

Užpildyti formą naudojant elektroninę bankininkystę, t.y. elektroniniu būdu, pildyti prašymą ir teikti VMI adresu: http://deklaravimas.vmi.lt.

Užpildytą prašymo formą tiesiogiai įteikti  Kauno VMI darbuotojui (adresas: Europos pr.105, Kaunas.) Tai padaryti privalo pats asmuo.

1. Prašymo formą galima pildyti kompiuteriu – atsisiųsti iš VMI internetinio puslapio formą FRO512(02), kompiuteriu užpildyti, atsispausdinti ir pateikti VMI tiesiogiai.

2. Prašymo formą galima pildyti ranka – prašymo formos FRO512(02) popierinį blanką galima gauti kiekviename VMI skyriuje nemokamai.

•  forma turi būti pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

•  negalima užpildytų formų teikti VMI per trečius asmenis;

•  prašymo formą turite pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.

LSMU gimnazijos filialas pradinė mokykla
Žeimenos g. 106, Kaunas, Lietuva
+370 619 77993 pradine@lsmugimnazija.lt
Plačiau