LSMU Alumni bendruomenė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto alumni bendruomenė vienija Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), Kauno medicinos universiteto (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) absolventus.

LSMU, siekdamas skatinti ir palaikyti tvirtus tarpusavio ryšius su absolventais, baigus studijas kviečia tapti LSMU Alumni nariais. Prisijungę prie LSMU Alumni bendruomenės veiklos turėsite galimybę ne tik tobulinti savo profesinius įgūdžius organizuojamose renginiuose, bet ir dalintis savo patirtimi su būsimais kolegomis bei gauti informaciją apie universiteto naujienas.

LSMU Alumni veiklos

Kviečiame tapti LSMU Alumni bendruomenės dalimi. Galite tapti LSMU Alumni bendruomenės nariu ir (arba) tikruoju Alumni Asociacijos nariu.

Alumni bendruomenės nariai gauna visą svarbią informaciją, susijusią su LSMU ir Alumni veikla, renginiais.

Alumni Asociacijos nariai gali balsuoti susirinkimuose, rinkti Asociacijos valdymo organus, būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus ir Kontrolės komitetą, bei mokėti kasmetinį nario mokestį (50 eur. arba kaip numatyta įstatuose).

LSMU Alumni bendruomenės veiklos apima žemiau nurodytas sritis:

 • Alumnų duomenų bazės atnaujinimas ir plėtra;
 • Alumnų ir Universiteto ryšių stiprinimas bei puoselėjimas;
 • Universiteto įvaizdžio ir viešinimo stiprinimas.
 • Alumnų įsitraukimo į Universiteto veiklas skatinimas;
 • Alumnų dalyvavimas Universiteto renginiuose (konferencijose, atviruose susitikimuose, diplomų įteikimo šventėje ir kt.);
 • Dalyvavimas Alumni Asociacijos renginiuose.
 • Alumnų pasidalinimas žiniomis ir patirtimi su akademine bendruomene (karjeros mentorystė, paskaitų ir pranešimų skaitymas, parama būsimiems specialistams ir kt.);
 • Bendradarbiavimo galimybių ir paramos būdų paieška.

Susisiekime: alumni@lsmu.lt

LSMU Alumni asociacija

Alumni veidai

Baigiau akušerijos studijas Panevėžio Domaševičiaus medicinos mokykloje, o vėliau dirbau Kauno klinikose Akušerijos klinikos Akušeriniame observaciniame skyriuje, kur įgavau daug patirties ir žinių, išmokau drąsiai pasitikti sunkumus.

2005 m. baigiau tęstines studijas Prano Mažylio medicinos mokykloje ir įgavau neuniversitetinių studijų krypties akušerio profesinę kvalifikaciją.

2010 m. baigiau neakivaizdines Kauno medicinos universiteto bendrosios praktikos slaugos studijas, kurios man suteikė daug visiškai naujų žinių, atvėrė progų bendrauti su ypatingais žmonėmis.

2014 m. įgavau klinikinės slaugos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Paskatinta profesoriaus Mindaugo Kliučinsko, kurs vis klausdavo: „Ką veiki? Reikia toliau mokytis. Išmokai? Eik mokyti kitų“, nuo 2005 m. mokiau jaunąsias akušeres Kauno kolegijoje, o nuo 2014 m. dirbau asistente ir dėsčiau LSMU studentams.

Nėra vienodų žmonių – nėra ir vienodų gimdymų. Rutinos akušerės darbe niekada nebūna. Žmogaus gimimas – didelis stebuklas, ir prie šio stebuklo prisiliečia visi, kurie jį pasitinka. Bet akušerio darbas – tikrai ne kiekvienam.

Akušerijos studijas reikia rinktis, jei nori kaip moteris padėti moteriai – padėti tąja moteriškąja, motiniškąja savo asmenybės puse. Pati akušerė turi būti dvasiškai, psichologiškai labai stipri, nes kiekvienas gimdymas – tai ir įtampa, ir didelis stresas. Atidumas, vidinė šiluma, vidinė kultūra, dvasingumas – šios savybės mūsų darbe – kertinės.

1987 metais baigiau Kauno Medicinos Instituto stomatologijos fakultetą ir įgijau gydytojos odontologės specialybę.

1997 įsteigiau privačią odontologijos klinką “Aukštėja”, kuri jau 26 metai yra odontologijos paslaugų, mokslo ir inovacijų lyderė Lietuvoje. Nuo pat įsteigimo iki šiol esu šios klinikos vadovė ir gydytoja odontologė.

Mano vadovaujama klinika garsėja Lietuvoje ir užsienyje neprilygstamais gydymo rezultatais, inovatoriškumu, patyrusių gydytojų specialistų komanda.

2013 metais klinikoje “Aukštėja” įkūriau pirmą Baltijos šalyse MTEP kraniomandibulinės funkcijos tyrimų centrą, kuriame tiriama kramtymo sistemos funkcija, diagnozuojama ir gydoma  kraniomandibulinė disfunkcija (CMD).

Suorganizavau keletą tarptautinių tarpdisciplininių konferencijų odontologams, neurologams, LOR specialistams ir kitiems kolegoms CMD srityje, bei daugelį seminarų, praktinių mokymų ir švietėjiškų paskaitų visuomenei.

Šiuo metu aktyviai dirbu ateities ekologinės biosveikatos srityje bendradarbiaudama su LSMU, Šveicarijos biosveikatos akademija, Britanijos ekologinės medicinos asociacija, VDU žemės ūkio, LAMMC ir kitomis mokslo įstaigomis, kad pasaulis taptų sveikesniu.

Koks įvykis turėjo esminės įtakos mano karjerai?

Tai visas profesinis mano kelias, kuriuo ėjau taip aistringai pasinėrusi į visą šią kelionę, kad atrodė nemačiau sunkumų, nejutau nuovargio, sutikdama vis daugiau nuostabių asmenybių iš kurių mokiausi švytinčios jų esmės, o vėliau dosniai dalinausi atradimais, patirtimi, įspūdžiais su kitais.

Jei galiu patarti, tai žinokite, kad širdyje gimusi SVAJONĖ tampa gyvu STEBUKLU!

Nuoširdžiai Jūsų,
Gydytoja odontologė Sandra Butkienė,
LSMU Alumni asociacijos valdybos narė

1988 m baigiau Kauno Medicinos Institutą, medicinos fakultetą, 1998 m apgyniau daktaro disertaciją neurodegeneracinių ligų srityje. 2001-2017 m. dirbau LSMU Teorinės ir klinikinės farmakologijos docento, vėliau Fiziologijos ir farmakologijos institute profesoriaus pareigose.

Šiuo metu dirbu sutartinių mokslinių tyrimų organizacijos generalinio direktoriaus pareigose. Turiu atspausdinęs daugiau kaip 50 mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio leidiniuose.

Nėra vieno ir vienintelio įvykio, kuris esmingai pakreipė mano karjerą, o tik suma įvykių ir pastangų, kartojamų pastoviai ir kasdien.

Mano profesinis motto, padedantis tobulėti: „Success is the sum of small efforts repeated day in and day out”                                  – Robert Collier.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto alumnų asociacija  – savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti LSMU, Kauno medicinos universiteto, Kauno medicinos akademijos, Kauno medicinos instituto, Kauno universiteto Medicinos fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos, Veterinarijos akademijos, Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto absolventus.

2017 metais įkurta LSMU Alumni asociacija vienija Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), Kauno medicinos universiteto (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) absolventus.

Asociacija 2022 m. pavasarį atnaujino aktyvią veiklą ir LSMU Emanuelio Levino centre visuotinio LSMU Alumni asociacijos susirinkimo metu išsirinko naują prezidentą, valdybą, kontrolės komisiją, papildė įstatus.

Į naują LSMU Alumni valdybą išrinkti: prof. Daiva Rastenytė, prof. Mindaugas Malakauskas, prof. Aurelijus Veryga, dr. Daiva Zagurskienė, doc. dr. Vida Babrauskienė, dr. Aleksandras Muzikevičius, Sandra Butkienė, Ieva Simanavičiūtė, Marija Kudrevičiūtė, Ramy Zreik. Alumni asociacijos prezidentas – prof. Audrius Sveikata.

Asociacijos Tikslai:

 • Skatinti ir palaikyti tvirtus Alumni tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su LSMU;
 • Prisidėti prie LSMU įvaizdžio visuomenėje kūrimo ir puoselėjimo;
 • Prisidėti prie LSMU veiklos ir vykdomų projektų;
 • Bendradarbiauti su kitų Lietuvos, taip pat užsienio universitetų ir kitų institucijų absolventais bei tarptautinėmis organizacijomis;
 • Inicijuoti ir teikti paramą LSMU studentams;
 • Organizuoti seminarus, paskaitas ir kitus akademinius užsiėmimus LSMU bendruomenei;
 • Teikti metodinę pagalbą ir skleisti gerąsias patirtis.

Susisiekime: alumni.asociacija@lsmu.lt

Norite tapti LSMU Asociacijos nariu? Registruokitės!

Galerija