Biblioteka

< Grįžti

grupinio mokymosi patalpų rezervavimas

LSMU centrinėje ir VA bibliotekose studentams suteikiama galimybė rezervuotis klases grupiniam ar savarankiškam darbui. Prieš atvykdami į klasę privalote ją užsirezervuoti.

apie biblioteką ir informacijos centrą

Kaip prisijungti prie bibliotekos?

Prie asmeninės paskyros prisijungsite meniu juostos viršutinėje puslapio dalyje, dešiniajame kampe pasirinkę nuorodą „Prisijungti“. Prisijungimui naudokite bendrąjį universiteto sistemų vardą ir slaptažodį.

Skaitytojo paskyroje galėsite pasitikrinti kokius leidinius esate pasiskolinę, stebėti jūsų užsakymų vykdymo eigą, tikrinti skolinimo terminus ir juos prasitęsti. Skolinimo terminas nebus tęsiamas, jeigu jūsų paimto leidinio bent vienas egzempliorius bus užsakytas kitų vartotojų. Jeigu pavėluotai grąžinsite ar laiku neprasitęsite skolinimo terminų, jums bus rodoma išsami informacija apie delspinigius.

Knygų skolinimosi taisyklės

Vadovėlių skolinimas

Vienu metu skolinamas egzempliorių kiekisNeribojamas
Skolinimo terminas kiekvienam vadovėlio pavadinimui skirtingasNuo 1 savaitės iki semestro
Leidžiamų pratęsimų laikotarpis200 dienų
Leidžiamų pratęsimų laikotarpis pedagoginiam personalui12 mėnesių

Skaityklų atviruose fonduose esančių knygų skolinimas

Knygos vartotojų grupėmsVienu metu skolinamas egzempliorių kiekisIšdavimo terminasPratęsimų laikotarpis
Knygos su žaliais lipdukaisLSMU studentams ir visiems darbuotojams611 dienų60 dienų
Knygos su raudonais lipdukaisSkaitykloje
Knygos su mėlynais lipdukaisLSMU studentams ir visiems darbuotojams621 diena70 dienų
Grožinės literatūros knygos (be lipdukų)LSMU studentams ir visiems darbuotojams630 dienų60 dienų
Mokslo populiarioji, pažintinė literatūra iš skaityklų (be lipdukų)LSMU studentams ir visiems darbuotojams621 diena60 dienų

Knygų skolinimas trumpiesiems terminams

Išdavimo terminasVienu metu skolinamų egzempliorių kiekis
Nakčiai4
Savaitgaliui3
1 dienai5
3 dienoms8

Saugyklų knygų skolinimas

Išdavimo terminas10 dienųMėnesiui
Vienu metu skolinamas egzempliorių kiekis55
Pratęsimų laikotarpis60 dienų60 dienų

Iš saugyklų užsakytos laisvos knygos į aptarnavimo vietą atnešamos darbo dienomis nuo 8:00 – 17:00 per 30 min.

Knygų pasiėmimas ir užsakymas

Knygų pasiėmimas

Pagal kataloguose nurodytą informaciją skolinamas knygas atviruose fonduose jums reikės susirasti savarankiškai. Įsiminkite knygos saugojimo vietą ir šifrą, žymintį išdėstymo seką lentynoje. Knygų galite ieškoti ir tik pagal lentynų užrašus. Išdavimą registruokite prie savitarnos kompiuterių arba aptarnavimo vietose.

Knygų užsakymas

Saugykloje saugomus leidinius jums reikės užsisakyti. Pasirinkite laisvą, o jeigu tokių nėra, tuomet artimiausiu laiku grąžintiną egzempliorių ir puslapio kairiajame krašte susiraskite aktyvią nuorodą „Užsakymas“. Tokiu pat būdu galite rezervuoti ir vadovėlius iš atvirų fondų, kurių einamuoju laiku lentynose nėra. Užsisakant vadovėlius, pasirinkti egzempliorių pagal grąžinimo datą nebūtina. Jeigu to paties pavadinimo vadovėlio bent vienas egzempliorius yra užsakytas kitų vartotojų, sistema jūsų užsakymą surikiuos į eilę pagal užsakymo pateikimo laiką.

Užsakymų pasiėmimas

Įvykdytus užsakymus pasiimsite BIC (Eivenių g. 6) 2 aukšto aptarnavimo vietose arba Veterinarijos akademijos bibliotekos abonemente (Tilžės g.18), priklausomai nuo jūsų pasirinkto ir užsakyto egzemplioriaus saugojimo vietos. Užsakymų lentynoje knygos saugomos 2 darbo dienas. Konkretus terminas, per kurį turite atsiimti užsakymą, bus nurodytas jūsų paskyroje. Užsakytas knygas išduodame pateikus dokumentą ir tik juos užsakiusiems asmenims.

Delspinigiai ir žalos atlyginimas

Už pradelstą skolinimo terminą sistema jums skaičiuos delspinigius po 0,14 Eur už kiekvieną egzempliorių per vieną pavėluotą kalendorinę dieną. Leidiniai jums nebus skolinami, jeigu surinkta delspinigių suma bus didesnė nei 12 Eur. Delspinigius galima mokėti dalimis. Įmokos priimamos bibliotekos kasoje arba galite mokėti internetu.

Už sugadintas ar prarastas bibliotekos knygas priimame tokios pačios vertės knygas iš Bibliotekai reikalingų knygų sąrašo. Atsiskaitymą iš anksto aptarkite su aptarnaujančiu bibliotekininku.

Bibliotekoje teikiamos paslaugos

Atsiskaitymas už mokamas paslaugas:

Už kopijavimą ir spausdinimą atsiskaitoma bendrąja mokėjimo kortele, kurią reikia nusipirkti iš kortelių pardavimo aparato, esančio 4 a. kompiuterių salėje. Mokėjimo kortelės kaina – 3 €. Kortelių pardavimo aparatas priima tik 10, 20, 50 euro ct, 1 € ir 2 € monetas. Bibliotekos ir informacijos centro darbuotojai pinigų keitimo funkcijų nevykdo, tokio nominalo monetomis pasirūpina patys skaitytojai.

Už visas kitas mokamas paslaugas atsiskaitoma 2 a. esančioje kasoje grynaisiais pinigais, banko kortele arba pervedimu. Paslaugą atliekantis darbuotojas suteikia pilną informaciją apie atsiskaitymą.

Bibliografai. Tel.: (8 37) 39 60 41, viet. 5302, BIC, I a., 106 kamb., el. paštas bibl@lsmuni.lt

 • Bibliografijos sąrašų sudarymas – 1,50 Eur.

 

Kopijavimas – II a., spausdinimas – IV a., kopijavimas / spausdinimas – VA skyrius

Kopijavimas:

 • A4 formato vienpusė kopija – 0,03 Eur;
 • A4 formato dvipusė kopija – 0,06 Eur.

Spausdinimas A4 nespalvota – 0,06 Eur.

Spausdinimas A4 spalvota – 0,48 Eur.

Paprastais viršeliais:

 • spirale – 0,60 Eur;
 • metaliniu kanalu – 1,20 Eur.

Kietais viršeliais:

 • metaliniu kanalu – 3,00 Eur.

1. Iš Lietuvos bibliotekų gaunamos straipsnių kopijos ar skolinamos knygos apmokamos pagal siunčiančios bibliotekos pateiktą sąskaitą.

2. Iš Vokietijos bibliotekų tarnybos tinklo „SUBITO“ užsakomos žurnalų straipsnių kopijos:

 • straipsnio kopija iki 20 psl. – 8,00 Eur;
 • straipsnio kopija iš žurnalų su sutartiniu autoriniu mokesčiu – 12,00 Eur;
 • knygos skolinimas – 15,00 Eur skolinimo mokestis ir knygos grąžinimo išlaidos pagal LR galiojančius pašto paslaugų tarifus.

3. Iš kitų užsienio bibliotekų ir informacijos tarnybų užsakomų žurnalų straipsnių kopijos apmokamos pagal pateiktą sąskaitą, priskaičiuojant banko operacijų įkainius.

4. Knygų skolinimo paslauga iš užsienio bibliotekų apmokama pagal skolinančios bibliotekos pateiktą sąskaitą, knygos užsakymo bei grąžinimo išlaidas pagal LR galiojančius pašto paslaugų tarifus bei banko operacijos mokesčius.

Naujų knygų užsakymas

LSMU akademinei bendruomenei sudaromos sąlygos užsisakyti mokslui ir studijoms reikalingas knygas. Bibliotekos ir informacijos centro fondas komplektuojamas pagal LSMU mokslo ir studijų kryptis.

Informacija: Dokumentų komplektavimo ir saugojimo skyrius tel.: (8 37) 32 72 69 (viet. 5317), el. paštas lina.nesoviene@lsmuni.lt.

Jeigu pageidaujate užsisakyti daugiau leidinių, galite užpildyti pageidavimų formas:

Užpildytą pageidavimo formą siųsti el. paštu lina.nesoviene@lsmuni.lt

LSMU bibliotekoje galite pasitikrinti, ar bibliotekos fonde tikrai nėra užsakomų knygų.

Tarpbibliotekinis abonementas

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – tai bibliotekos paslauga, leidžianti vartotojui gauti norimą dokumentą ar jo kopiją iš savo šalies bibliotekų. LSMU Bibliotekos ir informacijos centro TBA/TTBA paslaugų užsakovais (abonentais) gali būti visi LSMU bibliotekos skaitytojai.

Užsakymai priimami LSMU BIC MA Informacijos paslaugų skyriuje: III a., 304 kab., tel.: (8-37) 39 60 40 (viet. 5330), taip pat el. paštu tba@lsmu.lt

LSMU BIC VA skyriuje: Tilžės g. 18, tel.: (8 37) 36 33 45, el.paštu natalija.visockiene@lsmu.lt

Leidinių užsakymo tvarka

Užsisakant dokumentą ar jo kopiją, reikia pateikti tikslius duomenis (būtini duomenys paryškinti):
1.1. straipsniui – autorius (autoriai), antraštė, publikacijos šaltinio duomenys (žurnalo pavadinimas, metai, tomas (Nr.), psl.);
Pvz.: Ohno YFujiya HGoto ANakamura ANishiura YSugiura TOhira YYoshioka TGoto KMicrocurrent electrical nerve stimulation facilitates regrowth of mouse soleus muscle. Int J Med Sci. 2013, 10 (10): 1286-94

1.2. knygai – autorius (autoriai)/redaktorius (redaktoriai), antraštė, metai, leidykla, psl.
Pvz.: T. C. Aw, K. Gardiner, J. M. Harrington, Occupational healthMalden (Mass): Blackwell Publishing, 2013. 364 p. 2.

Skolinamų dokumentų grąžinimo laiką nurodo dokumentą skolinanti biblioteka. Užsakymų skaičius neribojamas.

Apie atsiųstus leidinius ar kopijas užsakovas informuojamas el.paštu ar telefonu.TBA/TTBA paslauga yra mokama pagal LSMU Rektorius 2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.V-375 patvirtintus mokamų paslaugų įkainius:
1. Dokumentų skolinimo mokestį (jį nurodo dokumentą skolinanti biblioteka) bei persiuntimo pašto išlaidas sumoka užsakovas.
2. Straipsnių kopijas apmoka užsakovas ir jos tampa užsakovo nuosavybe.

Pastabos

1. Pateiktas užsakymas negarantuoja dokumento ar kopijos gavimo.

2. Per TBA neskolinami šie dokumentai:

 • Informaciniai leidiniai: enciklopedijos, žinynai, žodynai, kt.
 • Periodiniai leidiniai.
 • Seni, reti ir vertingi dokumentai.
 • Vienetiniai dokumentai.
Specialiųjų poreikių turintiems studentams

Valstybinio studijų fondo įgyvendinamo projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ bei LSMU, kaip projekto partnerių darbo rezultate, LSMU BIC studentams siūlo naudotis šiomis darbo priemonėmis:

Prietaisas/Programinė įrangaSaugojimo vieta
domino.jpg (226x169, 145x169)
   BELLMAN AUDIO DOMINO PRO – tai skaitmeninė, koduota vidinio ryšio sistema, naudojanti unikalų garso apdorojimą ir bevielę plačiajuostę technologiją, padedanti suvokti kalbą sunkiose girdėjimui situacijose. Domino sistema susideda iš siųstuvo ir imtuvo turinčių unikalius mikrofonus. Garsas yra “pagaunamas” siųstuvo arba imtuvo ir paverčiamas skaitmeniniais duomenimis. Kalba yra išryškinama, o foninis triukšmas pašalinamas.
  Skaitmeninis radio ryšio kanalas perkelia garsą iš dėstytojo siųstuvo tiesiogiai į klausytojo imtuvą. Kalba švari, skaidri, aiški, be jokių pašalinių trukdžių. Jei norite bendrauti su bendrakursiu, kuris yra šalia, – paprasčiausiai įjunkite vidinį kryptinį ar visakryptį mikrofoną ir bendraukite su juo. Net jei dėvite klausos aparatą, nereikės nieko jame perjunginėti.   Sistemą tinka naudoti su bet kokios firmos klausos aparatais, jei jie turi teleritės režimą. Taip pat sistema gerai užsirekomendavo nešiojančiųjų kochlearinius implantus tarpe, kuriems kokybiškas, be pašalinių triukšmų garsas yra itin svarbus.   Bellman Audio Domino sistema turi visą eilę savybių, kurių neturi kitos sistemos: skaitmeninis duomenų perdavimas tarp siųstuvo ir imtuvo (ryšio kokybė priėmimo zonoje visada yra ideali: jokių iškraipymų ar pašalinių triukšmų, nepriklausomai nuo atstumo tarp siųstuvo ir imtuvo, bei patalpose esančių elektrinių įrenginių), imtuvas turi savo mikrofoną su atskiru garso reguliatoriumi. Naudotojas gali pats reguliuotis kokiu garsu, tembru nori girdėti iš siųstuvo ateinantį signalą ir kokiu garsu nori girdėti aplinką (neperjungiant klausos aparatų ir naudojant juos “grynos” teleritės režime). Siųstuvas ir imtuvas turi du mikrofonų režimus: kryptinis, kai priimamas aiškiai be trukdžių ar pašalinių garsų priešais esančio žmogaus balsas (siųstuve pvz.: dėstytojo balsas); visakryptis, kai girdimi aplinkos garsai ir jaučiama patalpų akustika. Iš imtuvo galima per atstumą perjungti siųstuvo mikrofono režimus.   Imtuvų ir siųstuvų baterijas, kaip mobiliųjų telefonų, reikia pirmus 3 k. pilnai išeikvoti ir pilnai įkrauti.Plačiau apie Bellman Audio Domino ProBellman Audio Domino Pro naudojimo instrukcijaImtuvo siųstuvo suporavimasBellman Audio Domino Pro techninės charakteristikosBellman Audio Domino Pro (youtube)Išankstinis rezervavimas 4 aukšto aptarnavimo poste arba el.paštu bibliotekos.info@lsmuni.lt
4a. skaitykla

jaw.jpg (250x170, 250x44)wtalkerv.jpg (250x170, 250x44)
     JAWS 14 for Windows – tai programinė įranga, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.  WinTalker Voice 1.6 – programa (kalbos sintezatorius), kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.   Naudodami JAWS for Windows programą regos negalią turintys studentai gali dirbti su visomis, Microsoft Windows operacinės sistemos terpėje veikiančiomis programomis.JAWS ir WinTalker Voice diegimo ir derinimo pagalba.
Multimedijos klasė 405 kab. (4a. skaitykla)

topaz.png (zoomed, 900x356)
   Vaizdo didintuvas TOPAZ XL HD – tai silpnaregiams skirta priemonė, leidžianti pasirinkti skaitomo   dokumento vaizdo dydį ir padėtį ekrane.
4a. skaitykla;

VA Biblioteka (abonementas)

saracee-store-small_480x480.jpeg (original, 200x209)
   SARA CE
 – tai silpnaregiams skirta priemonė, kuri analizuoja informaciją ekrane ir perduoda ją kalbos  sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu lietuvių ir anglų kalbomis.

                                                      Vartotojo vadovas (anglų k.)
VA Biblioteka (kompiuterių zona)

brailliant32_new_1200x1200.jpg (regular, 500x124)
   Humanware Brailliant
 – tai Brailio rašmenų ekranas su VoiceOver funkcija. VoiceOver programa, kompiuterio ekrane esančią informaciją perduoda garsu lietuvių kalba.

                                                      Vartotojo vadovas (anglų k.)
VA Biblioteka
(kompiuterių zona)
LSMU biblioteka ir informacijos centras
Eivenių g. 6, LT – 50162, Kaunas
24/ 7

Per studentų atostogas:

I – V 8:00 – 17:00,

VI – VII  ir valstybinių švenčių dienomis nedirbame.

Pastaba:

LSMU Bibliotekos įeigos kontrolės sistema veikia: I–V 21:00–7:00; savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis – visą parą. Įėjimas ir išėjimas LSMU studentams tik su Lietuvos studento pažymėjimu, ISIC, LSMU gimnazijos moksleivio pažymėjimu. Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC) turi būti su mikroschema. Kitiems universiteto bendruomenės nariams – pateikus universiteto išduotą dokumentą.

Biblioteka ruošiama uždarymui likus 15 min. iki darbo pabaigos.

LSMU VA biblioteka
Tilžės g.18, LT – 47181, Kaunas
I-V: 8.00–20.00, VI: 10.00–18.00, VII: Nedirbame