mokslo potencialas

Lietuvos sveikatos mokslų universitete tradiciškai plėtojami medicinos ir sveikatos mokslų, gamtos mokslų bei žemės ūkio  mokslų sričių  tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

LSMU yra 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas.

2010–2020 m. LSMU mokslininkai įgyvendino 27 Septintosios bendrosios programos (7BP) ir HORIZON2020 projektų, 6 EUREKA programos projektus ir dalyvavo 46 COST veiklose, publikavo daugiau nei 3315 straipsnių Clarivate Analytics Web of Science sąrašo leidiniuose su cituojamumo rodikliu.
LSMU siūlo 10 mokslo krypčių doktorantūros studijų programas, kuriose šiuo metu studijuoja 250 doktorantų.

Aktyvi Universiteto mokslinė veikla kasmet įvertinama respublikinėmis mokslo premijomis ir kitaip pažymima šalies bei tarptautiniu mastu.

LSMU GAMTOS MOKSLŲ BEI MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLŲ SRIČIŲ STRATEGINĖS MOKSLO TYRIMŲ KRYPTYS

LSMU žemės ūkio mokslų srities strateginės mokslo tyrimų kryptys