Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – didžiausias Lietuvoje sveikatos, gyvybės,
žemės ūkio ir veterinarijos mokslų specialistus ruošiantis universitetas.

LSMU vykdo visų pakopų, vientisąsias ir rezidentūros studijų programas, orientuotas į sveikatos, gyvybės, žemės ūkio ir veterinarijos mokslus.

LSMU rengiami gydytojai, farmacininkai, odontologai, slaugytojai, reabilitacijos, visuomenės sveikatos, veterinarinės medicinos, gyvūnų mokslų, maisto mokslų ir kitų sveikatos priežiūros sričių specialistai.

LSMU studijuoja apie
8000
studentų

Daugiau kaip 20 proc. studentų sudaro užsieniečiai.
Dažniausiai studijas Universitete renkasi Izraelio, Švedijos ir Vokietijos piliečiai.
Net 19 studijų programų LSMU vyksta anglų kalba.

LSMU studijos vyksta
81 mokslo ir studijų padaliniuose:

4 mokslo
institutai

20 katedrų

48 klinikos

9 fakultetų
institutai

infrastruktūra ir mokymosi metodai

lsmu mokslinė veikla išskirtinė:

Glaudžiai integruotos studijos, mokslas ir klinikinė praktika.

Studentai gali anksti įsilieti į mokslo tiriamąją veiklą.

Tyrimų apimtis – nuo molekulinių mechanizmų iki visuomenės sveikatos populiacinių tyrimų.

Atliekami kompleksiniai multidisciplininiai tyrimai.

Glaudžiai bendradarbiaujama su mokslinių tyrimų institucijomis nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

LSMU biologijos – biomedicinos mokslo tiriamoji veikla – pripažinta stipria tarptautiniu lygmeniu.

Didelė LSMU stiprybė – biologijos, farmacijos, biochemijos mokslininkai, praktikuojantys klinikinę ir mokslo tiriamąją veiklą.

LSMU – reikšmingas Lietuvos ir tarptautiniu mastu mokslinės veiklos centras:​ plėtojami biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių tyrimai, vyksta eksperimentinė plėtra, kuriamos pažangios biotechnologijos, rengiami jaunieji mokslininkai.

Apie
260
doktorantų

Universitete plečiama moksliniams tyrimams
palanki infrastruktūra:

 • 4 mokslo institutai ir 9 fakultetų institutai atlieka fundamentaliuosius klinikinius ir taikomuosius tyrimus;
 • LSMU – 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas;
 • LSMU Veterinarijos akademijoje veikia Biologinių tyrimų centras, atnaujintos modernios laboratorijos ir Vivariumas.
 • LSMU teikia visą ciklą paslaugų – nuo ikiklinikinių iki klinikinių tyrimų.
 • Praktinio mokymo ir eksperimentinės plėtros bei bandymų centrai sukuria sąlygas atlikti tyrimus ir plėtoti inovacijas gyvulininkystės srityje.

LSMU patikimos nacionalinės svarbos užduotys

LSMU Gyvulininkystės institute įkurtas Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras šalies mastu koordinuoja ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių kaupimo, tyrimo, stebėsenos ir išsaugojimo veiklą.

Universitete esantis Kauno regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas išduoda biomedicininių klinikinių tyrimų leidimus.

LSMU Slaugos fakultetas yra vienas iš penkių Europoje Pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujančių centrų.

Mokslo apdovanojimai

Aktyvi Universiteto mokslinė veikla kasmet įvertinama respublikinėmis mokslo premijomis ir kitaip pažymima šalies bei tarptautiniu mastu.

Lietuvos mokslo premijos
9
Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nariai
5
Valstybiniai apdovanojimai
18

Klinikinė veikla lsmu

LSMU sukurta unikali terpė aukštos kvalifikacijos sveikatos specialistams ugdyti. Visų svarbiausių klinikinių dalykų studijos ir praktika LSMU vyksta:

 • Kauno klinikose
 • Kauno klinikų filialuose
 • Romainių tuberkuliozės ligoninėje vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“
 • LSMU vaistinėje
 • LSMU Kauno ligoninėje
 • Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje
 • Onkologijos ligoninėje
 • LSMU Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Palangos klinikoje
 • LSMU VA Veterinarijos fakulteto Stambiųjų gyvūnų klinikoje
 • LSMU VA Veterinarijos fakulteto Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje

BENDRUOMENĖ

Universiteto bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja meninėje veikloje. LSMU veikia tautinių šokių ansamblis „Ave vita“, mišrus akademinis choras „Neris“ ir tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“. Meno kolektyvai koncertuoja aukštųjų mokyklų, Kauno, Baltijos bei Europos šalių renginiuose, sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose.

LSMU Sporto centre bendruomenės nariai gali užsiimti įvairiomis sporto veiklomis. Stipriausieji sportininkai dalyvauja Europos ir kitose tarptautinėse varžybose ir čempionatuose.

Veikia aktyvi Studentų atstovybė, Veterinarijos akademijos studentų asociacija, o užsienio studentai gali prisijungti prie Tarptautinio studentų atstovybės komiteto ir Tarptautinės veterinarijos studentų atstovybės.​​

Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejus – vienas unikaliausių Baltijos šalyse, kur eksponuojami Lietuvos medikų ir farmacininkų asmeniniai daiktai, medicinos prietaisai, dokumentai, ligoninių ir vaistinių įrengimai.

Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejus

LSMU Veterinarijos akademijos muziejus – vienintelis tokio pobūdžio muziejus, atspindintis veterinarijos ir gyvulininkystės mokslų istoriją Lietuvoje.

Lietuvos mdicinos ir farmacijos muziejus

Baisogalos dvaras – vienas žymiausių architektūros paminklų Lietuvoje, istoriškai susiformavęs gyvulininkystės mokslo ir kultūros židinys, kuriame ir šiandien tęsiamos tradicijos: vykdomi gyvulininkystės moksliniai tyrimai, rengiamos konferencijos, seminarai bei koncertai ir įvairios šventės.

Gyvulininkystės instituto Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centre saugomas istorinis gyvulininkystės mokslo palikimas – senosios lietuviškos gyvūnų veislės, įtrauktos į Tautinio paveldo sąrašą. Jos yra labai svarbi biologinės įvairovės dalis.

Anatomijos muziejus yra žmogaus anatomijos studijų vieta.

LSMU anatomijos muziejus