Magistrantūros studijos

Priėmimo I etapas: gegužės 2 d. – birželio 29 d.

STUDIJŲ APRAŠAS

Magistro studijas LSMU galima rinktis iš plataus spektro studijų programų, tarp jų – jungtinės su kitais universitetais. Kai kurias studijų programas galima derinti su darbu, taip pat dalis studijų vyksta nuotoline forma.

Turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas.

Magistro studijos suteikia naujausių mokslo žinių, komandinio darbo ir lyderystės įgūdžių, ugdo kritinio mąstymo ir mokslinio darbo įgūdžius. LSMU absolventų pasirengimą puikiai vertina darbdaviai: per pirmuosius metus įsidarbina per 90 proc. magistrų.

Įgijus magistro laipsnį, galima tęsti studijas doktorantūros studijose.

Išsamiau apie priėmimą

Priėmimo į magistrantūrą etapai ir datos
Konkursinio balo sandara

  • Stojant į Klinikinės sveikatos psichologijos magistrantūrą:

KB = V×0,7+BD×0,1+M×0,2 +PB


  • Stojant į Išplėstinės slaugos praktikos, Slaugos lyderystės ir Sveikatinimo ir reabilitacijos magistrantūrą:

KB = V×0,8+DP+M×0,2 +PB


  • Stojant į kitas universitete vykdomas magistrantūros studijų programas:

KB= V×0,8+M×0,2+PB


KB – konkursinis balas.
V – diplomo priedėlyje/priede (baigusiems papildomąsias studijas, prie dalykų įvertinimų pridedami papildomųjų studijų pažymėjime įrašyti dalykai) išvardintų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinis vidurkis.
BD – baigiamojo darbo įvertinimas.
DP – ne mažesnė kaip 0,5 metų darbo pasirinktos magistrantūros studijų kryptyje (0, 5 balo). Darbo patirtis skaičiuojama iki 2024-06-20.
M – motyvacijos vertinimo komisijos narių įvertinimų aritmetinis vidurkis (iki 10 balų).
PB – mokslinės veiklos balas (iki 2 balų).

Surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama:

  • turinčiam aukštesnį baigiamojo darbo įvertinimą;
  • turinčiam didesnį studijuotų dalykų įvertinimų vidurkį.

Magistrantūros studijų kaina
Studijų programaMetinė studijų kaina (EUR)
Laboratorinės medicinos biologija (NL)6634
Dailės terapija  (I)3511
Slaugos lyderystė (I)3511
Išplėstinė slaugos praktika (NL)5266
Sveikatinimas ir reabilitacija (NL)5266
Gyvensenos medicina (NL)5266
Medicininė chemija (NL) (vykdoma kartu su KTU)5266
Taikomoji visuomenės sveikata (NL)5266
Visuomenės sveikatos vadyba (NL)5266
Visuomenės sveikatos vadyba (I)3511
Maisto sauga (I)3511
Klinikinė sveikatos psichologija (NL)5266
Gyvūnų mokslas  (I)3511
Maisto mokslas (I)3511
Gyvūno ir žmogaus sąveika (I)3511
Santrumpos: NL  – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma.

Registracijos studijoms įmoka

Registracijos studijoms įmoka – 40,00 EUR

Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;
Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;
Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174 ir stojančiojo vardą, pavardę.

Nuo registracijos mokesčio  atleidžiami:

  • Asmenys, ne vyresni kaip 25 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs bei asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba); 
  • Asmenys turintys negalią ir 45 proc. ar mažesnį dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) lygį. 

Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti pats stojantysis arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Nusprendus nebedalyvauti priėmime ar nutraukus studijų sutartį, sumokėta įmoka negrąžinama.

D.U.K.
Ar papildomosios studijos vykdomos lygiagrečiai su magistro studijomis?

Į magistrantūros studijas galima pretenduoti tik po papildomųjų studijų baigimo, pateikus baigtų studijų pažymėjimą.

Baigiau kolegines studijas. Ar galiu pretenduoti į magistro studijas?

Į magistrantūros studijas galite pretenduoti tik pabaigę atitinkamos studijų krypties papildomąsias studijas. Pabaigus studijas išduodamas papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas apie išklausytus dalykus ir surinktus kreditus.

Ar baigus papildomąsias studijas suteikiamas universitetinis išsilavinimas?

Baigus papildomąsias studijas universitetinis išsilavinimas nesuteikiamas. Po papildomųjų studijų galima dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas.

Ketinu įgyti antrąjį magistro kvalifikacinį laipsnį. Ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Jeigu pirmųjų magistrantūros studijų metu daugiau kaip pusę studijų programos kreditų įgijote valstybės biudžeto lėšomis, dar kartą į valstybės finansuojamą vietą pretenduoti teisės neturite.

Ar papildomųjų studijų klausytojui suteikiamas studento statusas?

Klausytojas turi tas pačias teises, pareigas ir atsakomybes, kaip ir Universiteto studentas, tačiau neturi studento statuso.

Ar privalau dalyvauti motyvaciniame pokalbyje?

Stojantysis, nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauja (išskyrus Dailės terapijos magistrantūros studijų programą), tačiau praranda konkursinio balo dedamąją už motyvacijos įvertinimą.

Kaip turėčiau pasiruošti motyvaciniam pokalbiui?

Visą informaciją rasite motyvacijos pokalbio apraše čia.

Ar universitetas sudaro galimybes magistro studijas derinti su darbu?

Įprastai magistrantams kontaktiniai užsiėmimai vyksta antroje dienos pusėje, paskaitos dažniausi vyksta nuotoliniu būdu.

Ar galiu sužinoti, kiek valstybės finansuojamų vietų yra mano norimoje studijų programoje?

ŠMSM pasirksčius lėšas magistantūros studijoms konkretus valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius bus aiškus priėmimo eigoje.

Ar galiu sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu?

Jeigu naudojatės asmenine el. bankininkystės paslauga, studijų sutartį su Universitetu galite sudaryti nuotoliniu būdu.

Neapsisprendžiu, kuri sritis man tiktų. Ar universitete yra specialistų, kurie man galėtų padėti apsispręsti?

Galite kreiptis į Studentų reikalų tarnybą ir registruotis konsultacijai čia.

Prašymų pildymas ir sutarčių pasirašymas
Pildyti

STUDIJŲ APLINKA

LSMU studijos vyksta moderniose auditorijose, atnaujintose laboratorijose, sukurtos stiprios praktikos bazės, praktinių įgūdžių mokoma pasitelkus šiuolaikišką simuliacinę įrangą.

APGYVENDINIMAS

LSMU studentai turi galimybę apsigyventi viename iš universitetui priklausančių bendrabučių. Bendrabučiai įsikūrę strategiškai patogiose vietose, netoli nuo universiteto padalinių, šalia yra autobusų ir troleibusų stotelės, parduotuvės bei įvairios pramogų vietos.

Studentų
bendrabučiai
9

AKADEMINIŲ MAINŲ PROGRAMOS STUDIJOMS IR PRAKTIKAI

Pagal ERASMUS+ ir kitas akademinių mainų programas galėsite išvykti studijuoti ar atlikti praktiką užsienio šalių universitetuose.

>50
šalių
>220
universitetų
400
išvykstančių studentų kasmet
3–12
mėnesių studijų trukmė
2–12
mėnesių praktikos trukmė
Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.