Paskaitų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. doktorantams
Eil. Nr.Studijų dalyko pavadinimasStudijų dalyko koordinatoriusKoordinuojantis padalinysPirmosios paskaitos vieta ir laikas
1.Bioetikaprof. E. PeičiusBioetikos k-ra2023 m. lapkričio 30 d. (ketvirtadienį) 15.30-18.00  val. Visuomenės sveikatos fakulteto 102 aud., Tilžės g. 18, Kaunas
 2.Gyvūnų mityba ir dietologijaprof. R. StankevičiusGyvūnų mitybos k-ra2024 m. sausio 9 d. (antradienį) 9.30 val. Veterinarijos akademijos 5 korpuso 405 aud., Tilžės g. 18, Kaunas
 3.Įrodymais pagrįstos medicinos pagrindaiprof. Ž. DambrauskasChirurgijos kl.2023 m. gruodžio 15 d. 15 val. Teams platformoje
 4.Kardiologijaprof. J. J. VaškelytėKardiologijos kl.2023 m. gruodžio 5 d. (antradienį) 9:30 val. Kardiologijos klinikos Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus 349 kab.,Eivenių g. 2, Kaunas
 5.Ląstelės biologijaprof. V. A. SkeberdisKI Ląstelių kultūrų lab.2023 m. gruodžio 8 d. (penktadienį) 10 val. Kardiologijos instituto salėje, Sukilėlių pr. 15, Kaunas
 6.Matematinės statistikos ir dirbtinio intelekto taikymas duomenų moksledoc. R. PaukštaitienėFizikos, matematikos ir biofizikos k-ra2023 m. gruodžio 4 d. (pirmadienį) 14.30 val. MLK 527 auditorijoje, Eivenių g. 4, Kaunas
 7.Mikroorganizmų ir žmogaus genetinių ypatumų sąveika sergant vidaus organų ligomisprof. A. VitkauskienėLaboratorinės medicinos kl.2023 m. gruodžio 4 d. (pirmadienį) 16.30 val. Laboratorinės medicinos klinikos 212 kab., Eivenių g. 2, Kaunas
 8.Mokslinių tyrimų metodologija ir statistinė duomenų analizėdoc. dr. Lina AnskienėGyvūnų veisimo k-ra2024 m. vasario 5 d. 13.20 val. Teams platformoje. Nuorodą doktorantams  atsiųs koordinatorius
 9.Molekulinių patologinių procesų pagrindaiprof. dr. V. BorutaitėNI Biochemijos lab.2024 m. kovo 5 d. (antradienį) 16 val. Teams platformoje.
Nuorodą doktorantams  atsiųs koordinatorius
 10.Sveikatos mokslinių tyrimų metodologijaprof. R. KregždytėProfilaktinės medicinos k-ra2024 m. sausio 11 d. (ketvirtadienį) 15:30 Visuomenės sveikatos fakulteto 317 auditorijoje, Tilžės g. 18, Kaunas
 11.Šiuolaikinė klinikinė radiologijaprof. A. BasevičiusRadiologijos kl.2023 m. gruodžio 6 d. (trečiadienį) 10 val. Radiologijos klinikos prof. L. Gradausko aud., Eivenių g. 2, Kaunas
 12.Žmogaus ir medicininė genetikadoc. L. KučinskasBiologinių sistemų ir genetinių tyrimų inst. Koordinatorius informuos doktorantus el. paštu.
Doktorantūros studijų privalomųjų dalykų sąrašas

Medicinos krypties doktorantams (M 001) griežtai rekomenduoja pasirinkti bent vieną iš šių studijų dalykų: arba „Matematinės statistikos ir dirbtinio intelekto taikymas duomenų moksle“, arba „Įrodymais pagrįstos medicinos pagrindai“.

Odontologijos krypties doktorantams (M 002) privaloma      1 programa

1. Matematinės statistikos ir dirbtinio intelekto taikymas duomenų moksle

Farmacijos krypties doktorantams (M 003) privaloma           1 programa

1. Matematinės statistikos ir dirbtinio intelekto taikymas duomenų moksle

Visuomenės sveikatos krypties doktorantams (M 004) privalomos   3 programos

1. Matematinės statistikos ir dirbtinio intelekto taikymas duomenų moksle

2. Modernioji visuomenės sveikata

3. Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija

Slaugos krypties doktorantams (M 005)  privalomos       2 programos

1. Pasirinkama bent vieną iš šių studijų dalykų: „Matematinės statistikos ir dirbtinio intelekto taikymas duomenų moksle“  arba „Įrodymais pagrįstos medicinos pagrindai“.

2. Kompleksinis paciento funkcinės būklės vertinimas ir korekcija slaugoje ir reabilitacijoje.

Biologijos krypties (N 010), Biofizikos krypties (N 011), Veterinarijos krypties (A 002) ir Gyvųnų mokslų krypties (A 003) doktorantams nustatytų privalomųjų studijų dalykų nėra.

Doktorantūros mokslo krypčių komitetai

Doktorantūros komitetai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų reglamentais, patvirtintais LSMU Senato nutarimais.

Doktorantūros komitetai

1. prof. dr. Vilmantė Borutaitė (pirmininkė)
2. prof. dr. Antanas Gulbinas
3. prof. dr. Juozas Kupčinskas
4. prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė
5. prof.  dr. Dainius Haroldas Pauža
6. prof. dr. Ilona Sadauskienė
7. doc. dr. Jurgita Skiecevičienė
8. prof. dr. Edgaras Stankevičius
9. dr. Paulina Vaitkienė
10. prof. dr. Astra Vitkauskienė

1. prof. habil. dr. Virgilijus Ulozas (pirmininkas)
2. prof. dr. Giedrius Barauskas
3. prof. dr. Žilvinas Dambrauskas
4. prof. dr. Elona Juozaitytė
5. prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
6. prof. habil. dr. Limas Kupčinskas
7. prof. habil. dr. Daiva Rastenytė
8. prof. dr. Brigita Gradauskienė
9. prof. dr. Rasa Ugenskienė
10. prof. dr. Skaidra Valiukevičienė
11. prof. dr. Rasa Verkauskienė
12. prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas

  1. prof. dr. Vytenis Arvydas Skeberdis (pirmininkas)
2. dr. Gytis Baranauskas
3. prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas
4. prof. dr. Algimantas Kriščiukaitis
5. dr. Regina Mačianskienė
6. prof. dr. Rytis Prekeris (Kolorado univ., JAV)
7. prof. dr. Gintautas Saulis (VDU)
8. prof. dr. Viktoras Šaferis
9. prof. dr. Saulius Šatkauskas (VDU)

 1. prof. habil. dr. Valdimaras Janulis (pirmininkas)
2. prof. dr. Jurga Bernatonienė
3. prof. dr. Vitalis Briedis
4. prof. dr. Liudas  Ivanauskas
5. prof. dr. Valdas Jakštas
6. prof. dr. Vilma Petrikaitė
7. prof. dr. Kristina Ramanauskienė
8. prof. dr. Lina Raudonė
9. prof. dr. Sonata  Trumbeckaitė

1. prof. dr. Vita Mačiulskienė (pirmininkė)
2. prof. dr. Gintaras Juodžbalys
3. prof. habil. dr. Ričardas Kubilius
4. prof. dr. Rasa Liutkevičienė
5. prof. dr. Kristina Lopatienė
6. prof. dr. Eglė Slabšinskienė
7. prof. dr. Dalia Smailienė
8. prof. dr. Antanas Šidlauskas
9. prof. habil. dr. Virgilijus  Ulozas

1. prof. habil. dr. Daiva Rastenytė (pirmininkė)
2. prof. dr. Lina Jaruševičienė
3. prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė
4. prof. dr. Rima Kregždytė
5. prof. dr. Dalia Lukšienė
6. prof. dr. Janina Petkevičienė
7. prof. dr. Ričardas Radišauskas
8. prof. habil. dr. Abdonas Tamošiūnas
9. prof. dr. Nida Žemaitienė

1. prof. dr. Olga Riklikienė  (pirmininkė)
2. prof. dr. Kristina Berškienė
3. prof. dr. Aurelija Blaževičienė
4. prof. dr. Raimondas Kubilius
5. prof. habil. dr. Vita Lesauskaitė
6. prof. dr. Jūratė Macijauskienė
7. prof. dr. Narseta Mickuvienė
8. prof. dr. Daiva Petruševičienė
9. prof. dr. Skirmantė Sauliūnė
10. prof. dr. Mindaugas Stankūnas

1. prof. dr. Mindaugas Malakauskas (pirmininkas)
2. prof. dr. Ramūnas Antanaitis
3. dr. Arūnas Kazlauskas
4. prof. habil. dr. Saulius Petkevičius
5. prof. dr. Vita Riškevičienė
6. prof. dr. Modestas Ružauskas
7. prof. dr. Arūnas Stankevičius
8. prof. dr. Mindaugas Šarkūnas
9. prof. dr. Vytuolis Žilaitis

1. prof. dr. Elena Bartkienė (pirmininkė)
2. dr. Saulius Bliznikas
3. dr. Violeta Juškienė
4. prof. dr. Paulius Matusevičius
5. prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė
6. dr. Violeta Razmaitė
7. prof. dr. Rolandas Stankevičius
8. prof. dr. Gintarė Zaborskienė
9. prof. dr. Rasa Želvytė

Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantūros komitetas

1.   prof. habil. dr. Vida Mildažienė (pirmininkė, VDU)
2.   prof. dr. Rimantas Daugelavičius (VDU)
3.   doc. dr. Mindaugas Tamošiūnas (VDU)
4.   prof. dr. Saulius Šatkauskas (VDU)
5.   prof. dr. Modestas Ružauskas (LSMU)
6.   prof. dr. Vilmantė Borutaitė (LSMU)
7.   prof. dr. Sonata Trumbeckaitė (LSMU)
8.   prof. dr. Rasa Banienė (LSMU)
9.   dr. Danas Baniulis (LAMMC)
10. dr. Giedrė Samuolienė (LAMMC)
11. dr. Perttu-Juhani Haimi (LAMMC)

 

Doktorantūros komitetas savo veikloje vadovaujasi Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru  biochemijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentais, patvirtintais VDU Senato nutarimais

Disertacijos rengimas ir gynimas

1. Mokslo daktaro disertaciją, kaip vientisą leidinį, sudaro:

1.1. turinys,

1.2. disertacijos tekstas,

1.3. santrauka (kita nei disertacija kalba),

1.4. disertacijai rengti naudotos literatūros sąrašas,

1.5. straipsnių, kuriuose buvo paskelbti disertacijos tyrimų rezultatai, sąrašas,

1.6. mokslinių konferencijų, kuriose buvo paskelbti disertacijos tyrimų rezultatai, sąrašas,

1.7. doktoranto straipsnių kopijos, kuriose skelbiami svarbiausi tyrimų rezultatai,

1.8. priedai (jei reikalinga),

1.9. doktoranto gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas (anglų kalba),

1.10. padėka (jei reikalinga).

2. Disertacijoje tekste turi būti:

2.1. Įvadas,

2.2. apibrėžtas darbo tikslas,

2.3. suformuluoti sprendžiami uždaviniai,

2.4. nurodytas mokslinis darbo naujumas,

2.5. apžvelgti pasaulyje atlikti tyrimai disertacijos tema (literatūros
apžvalga),

2.6. pristatyti taikyti tyrimų metodai,

2.7. aptarti tyrimų rezultatai,

2.8. pagrįstas jų patikimumas ir santykis su kitų tyrėjų duomenimis (rezultatų aptarimas),

2.9. suformuluotos išvados,

2.10. kiti, doktoranto nuomone, svarbūs aspektai,

2.11.  disertacijai rengti naudotos literatūros sąrašas (pateikiamas po santraukos).

3. Disertacijos tekstas rašomas lietuvių arba, jei tam pritaria doktorantūros komitetas, kita kalba. Disertacijos santrauka rašoma kita nei disertacijos ar monografijos tekstas kalba. Tais atvejais, kai disertacijos tekstas parašytas ne lietuvių kalba, privaloma santrauką rašyti lietuvių kalba. Disertacija turi būti parašyta taisyklinga kalba.

4. Gynimui reikalingas disertacijos egzempliorių skaičius yra ne mažiau kaip 10, jos apimtis ne mažesnė nei 5 spaudos lankai.

5. Disertacijos tituliniai puslapiai sudaromi pagal Lietuvos mokslo tarybos patvirtintus pavyzdžius. (žiūrėti LSMU doktorantūros studijų reglamento priede).

DISERTACIJOS GYNIMAS

Doktorantas disertaciją ginti gali po to, kai:

  • išlaiko doktorantūros studijų programoje numatytus egzaminus;
  • paskelbia svarbiausius savo tyrimo rezultatus ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose eidiniuosee referuojamuose ir turinčiuose cituojamumo rodiklį duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science;
  • pristato tyrimų rezultatus 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose;
  • padalinio, kuriame studijuoja doktorantas, mokslininkų posėdyje, pagal galimybes dalyvaujant doktoranto moksliniam vadovui ir konsultantams, nusprendžiama, kad disertacija parengta tinkamai ir galima disertaciją ginti. Posėdžio protokolas pristatomas Mokslo centrui.

Pasibaigus doktorantūros terminui ir neapgynus disertacijos per 12 mėn. nuo doktorantūros studijų pabaigos, disertacija gali būti ginama eksterno tvarka pagal tuo metu galiojančius reikalavimus.

Reikalingi dokumentai:

1. Disertaciją parengęs asmuo (disertantas) Universiteto Rektoriui pateikia prašymą leisti ginti disertaciją, kartu pridėdamas:

a. disertaciją;

b. disertacijos tema paskelbtų mokslinių darbų sąrašą, pasirašytą bibliotekos darbuotojos, ir publikacijų kopijas;

c. padalinio, kuriame parengta disertacija, mokslininkų posėdžio protokolo išrašą apie disertacijos tinkamumą ginti tarybos posėdyje;

2. Rektorius gautus dokumentus nukreipia atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetui, kuris, išnagrinėjęs disertaciją ir nutarus, kad disertacija atitinka keliamiems reikalavimams, tvirtina gynimo tarybos sudėtį ir disertacijos gynimo datą;

Reikalavimai gynimo tarybos pirmininkui ir nariams:

Gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslininkai – gynimo tarybos pirmininkas, narys – turi atitikti LMT pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340 „Dėl Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybinių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 8.2 punkte nustatytus reikalavimus asmenims, pretenduojantiems eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas ir per pastaruosius 5 metus būti paskelbus ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

Doktorantų taryba

Doktorantų interesams Universiteto, nacionaliniu ir tarptautiniu mąstu, atstovauja LSMU doktorantų taryba.

Jie taip pat:

  • Teikia doktorantų atstovus į LSMU Studentų atstovybės tarybą, LSMU Senatą ir kitas LSMU Studentų atstovybės ar Universiteto struktūras;
  • Savo pastangomis ir per doktorantų koordinatorius skleidžia doktorantams aktualią informaciją, organizuoja diskusijas aktualiais klausimais, rengia ir organizuoja nuomonės apklausas;
  • Svarbiems klausimams spręsti organizuoja doktorantų visuotinius susirinkimus;
  • Teikia užklausimus, prašymus, pasiūlymus doktorantams aktualiais klausimais kompetentingoms ar atsakingoms institucijoms;
  • Organizuoja doktorantams aktualių temų ar doktorantūros studijų ir mokslo renginius, dalyvauti tokių renginių organizavime;
  • Tvarko doktorantų informacijos sistemą ir duomenų bazę.

Kiekvienais metais LSMU Doktorantų taryba, kartu su LSMU Prorektore mokslui prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaite ir LSMU Mokslo fondu organizuoja jau tradicine tapusią, nacionalinę doktorantų mokslinę konferenciją „Mokslas – sveikatai”. Kiekvienais metais ši konferencija vyksta balandžio mėnesį ir yra skirta Pasaulinei sveikatos dienai (balandžio 7-oji) paminėti. 

Konferencijos tikslas – sutelkti skirtingų sričių doktorantus iš skirtingų Lietuvos universitetų pristatyti savo atliekamus mokslinius tyrimus, padiskutuoti apie akutaliausias sveikatos problemas, dalintis mintimis ir idėjomis, iškoti tarpdisciplinių, tarpuniversitetinių bendradarbiavimo galimybių.