Universiteto simbolika

Stiliaus gairės

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto firminio stiliaus knygoje pristatomas universiteto stilius ir jo formavimo taisyklės, aprašomi firminio stiliaus naudojimo principai. Šis stiliaus vadovas skirtas visiems, kurie vizualiai atstovauja universitetą tiek internete, tiek spaudoje, tiek asmeniškai. Grafiniai elementai, kuriuos naudojame reprezentuodami LSMU leidžia sukurti ir išlaikyti aiškią, vieningą universiteto tapatybę tiek LSMU bendruomenėje, tiek už jos ribų.

Universiteto simbolika

Pagrindinis LSMU logotipas

Pagrindinė logotipo versija sudaryta iš herbo ir užrašo. Logotipo elementų pozicija ir proporcijos yra fiksuotos. Šie elementai buvo sukurti naudojimui tik kartu, kaip unikalus elementų ansamblis ir negali būti naudojami atskirai, negali būti keičiamos jų pozicijos bei proporcijos vienas kito atžvilgiu.

Skirtingoms situacijoms skiriamos dvi ženklo variacijos – horizontali ir vertikali. Vertikali versija naudojama oficialiuose dokumentuose bei išduodamuose diplomuose. Logotipas turi lietuvišką ir anglišką versijas
naudojamas atitinkamai pranešimuose ar medijos kanaluose skirtuose skirtuose sklaidai šalies viduje ir už jos ribų.

Antrinis LSMU logotipas

Antrinė logotipo versija naudojama kaip labiau universali ir mažiau oficialaus tono logotipo variacija. Ši logotipo versija nenaudojama su spalvotu herbu, ji puikiai tinka plakatams ir socialinės medijos turiniui. Ši versija taip pat naudojama, kai atkuriamas logotipas yra labai mažo dydžio ir dėl to būtų sunkiai įskaitomos pagrindinės versijos logotipo grafinės detalės arba kuomet kompoziciškai vertikali ir horizontali versija negali būti panaudota.

Lietuvių kalba:

Anglų kalba:

Spaudai skirtas logotipas lietuvių ir anglų kalbomis: PDF; AI.

Universiteto skaidrių šablonai:

Universiteto MS Teams fonai:

Fakultetų simbolika

Institutų simbolika

Endokrinologijos instituto logotipai lietuvių ir anglų kalbomis: AI; EPS; PDF; PNG.

Gyvulininkystės instituto logotipai lietuvių ir anglų kalbomis: AI; EPS; PDF; PNG.

Kardiologijos instituto logotipai lietuvių ir anglų kalbomis: AI; EPS; PDF; PNG.

Neuromokslų institutas logotipai lietuvių ir anglų kalbomis: AI; EPS; PDF; PNG.

šriftai

Pagrindinis šriftas

OpenSans visada naudojamas tiek vidinėje tiek išorinėje komunikacijoje. Naudojami keli pagrindiniai šio šrifto stiliai: „Regular“ ir „Light“ naudojami tekstui, „Bold“ naudojamas akcentams. Tai – vienas iš nemokamų „Google Fonts šriftų“. Antraštes rekomenduojama rašyti didžiosiomis raidėmis.

Antrinis šriftas

„Monument Extended“, naudojamas reprezentacinėse išorinės komunikacijos priemonėse.