Veterinarijos fakultetas

Veterinarijos fakultetas yra vienintelis Lietuvoje, rengiantis veterinarijos gydytojus, veterinarinės maisto saugos specialistus. Veterinarijos gydytojai fakultete rengiami nuo 1936 m. ir per tą laiką susiformavo gilios fakulteto tradicijos. Fakulteto absolventai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Veterinarijos gydytojo diplomai pripažįstami daugelyje Europos ir pasaulio šalių.

Veterinarijos fakultetas yra Europos universitetinių veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE) (The European Association of Establishments for Veterinary Education) akredituotas narys (akreditacijos sertifikatą galite peržiūrėti čia).

Veterinarijos studijų rezultatai atitinka Euro parlamento Direktyvos 2005/36/EC „Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ III skyriaus 5 dalies 38 straipsnio „Veterinarijos gydytojų ruošimas“ trečiąją dalį, kurioje nurodyta, kokias žinias ir įgūdžius privalo įgyti veterinarinės medicinos studijų absolventai ir yra patvirtinti LSMU VA Veterinarijos fakulteto taryboje.

Veterinarijos fakultete yra 3 katedros ir 2 klinikos. Mokslininkai ir studentai mokslinius tyrimus atlieka fakulteto sudėtyje esančiuose 3 mokslo centruose, 7 mokslo laboratorijose, atviros prieigos mokslo centre „Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės atviros prieigos centras“, kuris vienija mokslo laboratorijas ir sudaro sąlygas dar geriau rūpintis gyvūnų sveikatingumu ir maisto žaliavų bei produktų kokybe.

3
katedros
2
klinikos
3
mokslo centrai

Studijos

Veterinarijos fakultete vykdomos 3 universitetinės studijų programos:

Veterinarinės medicinos studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos veterinarijos gydytojus magistrus, galinčius dirbti privačiame ir valstybiniame veterinarijos paslaugų tinkle, gebančius diagnozuoti gyvūnų ligas, gydyti sergančius gyvūnus, taikyti profilaktikos priemones, vykdyti ligų bei maisto kontrolę, tyrinėti, perteikti žinias kitiems, spręsti sudėtingas veterinarines problemas, pritaikyti įgūdžius ir žinias valstybinėje, visuomeninėje ir savarankiškoje veikloje bei nuolat tobulėti.

Veterinarinės medicinos studijų programos tikslas ir rezultatai atitinka bendrojo Europinio edukacinio proceso (Bolonijos) principus, susieti su rengiamų specialistų kompetencijomis ir kvalifikacijos reikalavimais, suformuluoti tiesiogiai dalyvaujant socialiniams partneriams.

Veterinarinės maisto saugos studijų programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos visuomenės sveikatos specialistus gebančius taikyti naujausius pasiekimus maisto saugos profesinėje veikloje, vertinti gyvūninių ir augalinių žaliavų ir iš jų pagamintų maisto produktų saugą ir poveikį visuomenės sveikatingumui; siekti, kad nesaugi produkcija nepasiektų vartotojo; spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų ligų epidemiologinius ypatumus susijusius su visuomenės sveikatingumu; siūlyti profilaktines priemones ir vertinti jų veiksmingumą sprendžiant visuomenės sveikatingumo klausimus susijusius su maisto sauga.

Maisto mokslo bakalauro studijų programos tikslas yra parengti šiuolaikinius kvalifikuotus bei imlius mokslo inovacijoms maisto gamybos specialistus, gebančius priimti savarankiškus sprendimus bei dirbti komandoje, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių maisto įmonėse ir profesinėje veikloje, o taip pat turinčius žinių apie sveikos mitybos reikšmę ir jos taikymą maisto gamybos grandinėje.

Maisto mokslo studijų programa orientuota ne į pačių maisto žaliavų gamybą, bet į šių žaliavų panaudojimą gaminant ar kuriant kokybiškus maisto produktus bei maisto kokybės kontrolę maisto gamybos grandinėje.

Maisto mokslo magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius diegti mokslo naujoves maisto tvarkymo įmonėse, kurti naujus maisto produktus, kurie atitiktų šiuolaikinių vartotojų poreikius ir sveikos mitybos principus, gebančius valdyti žmogiškuosius išteklius dirbant kolektyve, organizuoti gamybą ir prisitaikyti prie sparčiai kintančios rinkos sąlygų.

Pripažinti veterinarijos mokslų
ir praktikos specialistai

Veterinarijos fakulteto mokslinė veikla

Veterinarijos fakultete vykdomos šios pagrindinės mokslo kryptys:

  • Gyvūnų ligų epidemiologija, etiologija ir patogenezė, prevencija, patologinių procesų ir organizmo apsauginės reakcijos dėsningumų tyrimai;
  • Gyvūnų veisimo, genetikos, reprodukcijos, mitybos, pašarų, gerovės bei poveikio aplinkai tyrimai;
  • Maisto žaliavų kokybės ir maisto saugos tyrimai, inovatyvių technologijų ir produktų kūrimas.

Šiuo metu Veterinarijos fakultete vykdomas mokslinis projektas „Valgomo dangalo iš rūgščių išrūgų ultafiltrato su biokomponentais bei biopakuotės panaudojimas probiotinio sūrio saugos ir kokybės užtikrinimui“ (BIOCOAT). Daugiau informacijos rasite čia.

FAKULTETO GYVENIMAS

Fakulteto aplinka