Veterinarijos fakultetas yra vienintelis Lietuvoje, rengiantis veterinarijos gydytojus, maisto saugos specialistus. Veterinarijos gydytojai fakultete rengiami nuo 1936 m. ir per tą laiką susiformavo gilios fakulteto tradicijos. Fakulteto absolventai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Veterinarijos gydytojo diplomai pripažįstami daugelyje Europos ir pasaulio šalių.

Veterinarijos fakultetas yra Europos universitetinių veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE) (The European Association of Establishments for Veterinary Education) akredituotas narys (akreditacijos sertifikatą galite peržiūrėti čia).

Veterinarijos studijų rezultatai atitinka Europarlamento direktyvos 2005/36/EC „Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ III skyriaus 5 dalies 38 straipsnio „Veterinarijos gydytojų ruošimas“ trečiąją dalį, kurioje nurodyta, kokias žinias ir įgūdžius privalo įgyti veterinarinės medicinos studijų absolventai, ir yra patvirtinti LSMU VA Veterinarijos fakulteto taryboje.

Veterinarijos fakultete yra 3 katedros ir 2 klinikos. Mokslininkai ir studentai mokslinius tyrimus atlieka fakulteto sudėtyje esančiuose 3 mokslo centruose, 7 mokslo laboratorijose, atviros prieigos mokslo centre „Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės atviros prieigos centras“, kuris vienija mokslo laboratorijas ir sudaro sąlygas dar geriau rūpintis gyvūnų sveikatingumu ir maisto žaliavų bei produktų kokybe.

3
katedros
2
klinikos
3
mokslo centrai

Studijos

Veterinarijos fakultete vykdomos 3 universitetinės studijų programos:

  • Veterinarinė medicina (vientisosios studijos lietuvių ir anglų kalbomis);
  • Maisto sauga I pakopa (lietuvių kalba), II pakopa (lietuvių ir anglų kalbomis);
  • Maisto mokslas I pakopa (lietuvių kalba), II pakopa (lietuvių ir anglų kalbomis).

Veterinarinės medicinos studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos veterinarijos gydytojus magistrus, galinčius dirbti privačiame ir valstybiniame veterinarijos paslaugų tinkle, gebančius diagnozuoti gyvūnų ligas, gydyti sergančius gyvūnus, taikyti profilaktikos priemones, vykdyti ligų bei maisto kontrolę, tyrinėti, perteikti žinias kitiems, spręsti sudėtingas veterinarines problemas, pritaikyti įgūdžius ir žinias valstybinėje, visuomeninėje ir savarankiškoje veikloje bei nuolat tobulėti.

Veterinarinės medicinos studijų programos tikslas ir rezultatai atitinka bendrojo europinio edukacinio proceso (Bolonijos) principus, susieti su rengiamų specialistų kompetencijomis ir kvalifikacijos reikalavimais, suformuluoti tiesiogiai dalyvaujant socialiniams partneriams.

Veterinarinės medicinos studijų programa yra akredituota Lietuvoje ir taip pat Europos veterinarijos universitetų asociacijos (EAEVE) maksimaliam 7 -erių metų laikotarpiui. Diplomai be apribojimų pripažįstami Europoje.

Maisto saugos studijų programos tikslas – parengti konkurencingus ir išskirtines kompetencijas maisto saugos srityje turinčius visuomenės sveikatos specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti teorines, praktines žinias ir gebėjimus, formuojant maisto saugos politiką visuomenėje, prisidedant prie maisto saugos stebėsenos, stiprinimo ir švietimo užtikrinimo, maitinimo ir maisto saugos kontrolės, rizikos veiksnių maisto grandinėje valdymo, tvarių ir saugių maisto technologijų ir funkcionaliųjų produktų kūrimo, etiškai dirbant ir bendradarbiaujant su kitais visuomenės sveikatos ir veterinarijos srities specialistais. 

Maisto mokslo studijų programos tikslas – parengti specialistus, išmanančius maisto (bio)technologijų modelio taikymą didesnės pridėtinės vertės saugiam maistui kurti bei gebančius praktiškai diegti kokybės ir verslo vadybos žinias įmonės valdymui optimizuoti.

Pripažinti veterinarijos mokslų
ir praktikos specialistai

Veterinarijos fakulteto mokslinė veikla

Veterinarijos fakultete vykdomos šios pagrindinės mokslo kryptys:

  • gyvūnų ligų epidemiologija, etiologija ir patogenezė, prevencija, patologinių procesų ir organizmo apsauginės reakcijos dėsningumų tyrimai;
  • gyvūnų veisimo, genetikos, reprodukcijos, mitybos, pašarų, gerovės ir poveikio aplinkai tyrimai;
  • maisto žaliavų kokybės ir maisto saugos tyrimai, inovatyvių technologijų ir produktų kūrimas.

Keletas šiuo metu Veterinarijos fakultete vykdomų mokslinių projektų:

  • „Valgomo dangalo iš rūgščių išrūgų ultafiltrato su biokomponentais bei biopakuotės panaudojimas probiotinio sūrio saugos ir kokybės užtikrinimui“ (BIOCOAT). Daugiau informacijos rasite čia.
  • „Atrajotojų holobionto mikrobiomų tyrimai (HoloRuminant)”. Daugiau informacijos čia.
  • „Automatinių sveikatos sekimo sistemų registruojamų biožymenų panaudojimas ligų po apsiveršiavimo ankstyvajai diagnostikai ir reprodukcijos sėkmei“. Daugiau informacijos čia.

FAKULTETO GYVENIMAS

Fakulteto aplinka