Priėmimas į rezidentūrą

Į rezidentūros studijas asmenys priimami konkurso būdu. Priėmimo į studijas tvarką, konkursinio balo sudarymo principus bei kitus kriterijus universitetas skelbia priėmimo taisyklėse, kiekvienų metų pavasarį tvirtinamose Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senate. Konkursas yra viešas ir vyksta atskirai į kiekvieną rezidentūros studijų programą dviem etapais (pagrindinis ir papildomas). Papildomas etapas yra organizuojamas tik likus laisvų vietų po pagrindinio priėmimo. Daugiau informacijos apie priėmimą rasite čia.

Rezidentūros bazės

Rezidentūros bazė – tai įstaiga universiteto nustatyta tvarka įvertinta ir atrinkta rezidentūros programai ar ciklui (ciklams) vykdyti.

Rezidentūros studijų metu programos ciklų praktinės dalies atlikimui gydytojai rezidentai gali pasirinkti rezidentūros bazę iš universiteto akredituotų rezidentūros bazių sąrašo.

Apie universiteto nustatytą rezidentūros bazių pasirinkimo tvarką skaitykite Studijuojančiųjų rezidentūroje Rezidentūros bazių pasirinkimo tvarkoje.

Universiteto medicinos ir odontologijos rezidentūrų bazėmis gali pretenduoti tapti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančios medicinos ir/arba odontologijos rezidentūros programoje numatytus programos ar ciklo (ciklų) vykdymo reikalavimus.

Įstaigos, siekiančios tapti universiteto rezidentūros baze, prašymą kartu su užpildyta rezidentūros bazės vertinimo anketa turi pateikti elektroninio pašto adresu rektoratas@lsmu.lt

medicinos akademijos rezidentūros bazės

Medicinos akademijos rezidentūros bazių vertinimo anketos:

Kontaktai pasiteiravimui

LSMU Podiplominių studijų centras
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
+370 37 326 901 psc@lsmu.lt

veterinarijos akademijos rezidentūros bazės

Universiteto veterinarinės medicinos rezidentūros bazėmis pretenduoti tapti gali veterinarinės klinikos, laboratorijos, moksliniai centrai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriai, gyvūninių žaliavų perdirbimo įmonės, maisto ir pašarų gamybos įmonės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žuvininkystės, bitininkystės ūkiai, kitos įstaigos, kuriose vykdoma veterinarinė veikla, atitinkančios veterinarinės medicinos rezidentūros programoje numatytus programos ar ciklo (ciklų) vykdymo.

Kontaktinis asmuo

Dr. Marija Ivaškienė
Studijų koordinatorė
Veterinarijos akademijos rezidentūros studijų koordinavimas
Rezidentų taryba

Rezidentų taryba (RT) – Studentų atstovybės (SA) dalis, sudaryta iš rezidentų atstovų išrinktų narių ir pirmininko.

Taryba nagrinėja rezidentams aktualius klausimus ir problemas, siūlo rezidentų atstovus į tam tikras Universiteto ir Kauno klinikų struktūras, kuriose yra nagrinėjami su rezidentūros studijomis susiję klausimai. Rezidentų taryba rūpinasi rezidentams aktualios informacijos sklaida, organizuoja susirinkimus ir diskusijas aktualiais klausimais, rezidentų nuomonės apklausas.

Rezidentų Tarybos misija: išgirsti ir visapusiškai atstovauti LSMU gydytojus rezidentus Universiteto vidinėse ir išorinėse struktūrose.

Rezidentų Tarybos sudėtis:

Deividas Nekrošius, pirmininkas (Vaikų chirurgija)  

Dovydas Verikas (Kardiologija)

Rokas Liaugaudas (Radiologija)

Mindaugas Stonis (Anesteziologija ir reanimatologija)

Medeinė Markevičiūtė (Plastinė ir ekonstrukcinė chirurgija)

Austėja Judickaitė (Oftalmatologija)

Liveta Sereikaitė (Oftalmatologija)

Susisiekite su mumis:

El. paštu: rezidentailsmu@gmail.com

Facebook: LSMU Rezidentų taryba

Rezidentų judumo fondas

Rezidentų judumo fondas – tai Universiteto fondas, kurio lėšos yra skiriamos Universiteto rezidentų, vykstančių į tarptautinius kvalifikacijos tobulinimo renginius, paramai. Renginiams, vykstantiems Lietuvoje, parama iš Rezidentų judumo fondo neskiriama. 

Rezidentų judumo fondo paraiškos turi būti pateiktos iki renginio pradžios. Paraiškos pateikimo formą rasite čia.

Paskutiniųjų metų rezidentų paraiškos priimamos iki gegužės 1 dienos.

Dėmesio! Rašant rekomendacijas/pagrindimus stažuotėms ir kursams būtina atsakyti į šiuos 2 klausimus:

 • Kokias naujas/papildomas vertes, lyginant su rezidentūros programa, sukuria mokymai?
 • Kodėl reikalingų kompetencijų negalima išmokti/įgyti rezidentūros studijų metu (dėl specialios įrangos/priemonių poreikio, naujų technologijų taikymo galimybių ir pan.)?
Indrė Čapkauskienė
Podiplominių studijų centro vyriausioji specialistė
Sonata Bagdonavičienė
Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos vyresnioji buhalterė
A. Mickevičiaus g. 7, 44307 Kaunas
Pradedantiems ir baigiantiems rezidentūrą

Pasirašę rezidentūros studijų sutartį Jūs (išskyrus dermatovenerologijos, neurologijos ir vidaus ligų gydytojus rezidentus) turėsite įsidarbinti į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas. Kokius dokumentus turite pateikti LSMUL Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai rasite čia.

Baigiantys ar nutraukiantys rezidentūros studijas gydytojai rezidentai turi pašalinti visus materialius arba finansinius įsiskolinimus ir kitus įsipareigojimus universitetui bei gauti patvirtinimą iš šių universiteto tarnybų ir padalinių:

 • Bibliotekos ir informacijos centro;
 • Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos;
 • Apgyvendinimo paslaugų tarnybos;

Individualizuotą atsiskaitymo su  Universitetu formą galite rasti LSMU studijų informacinėje sistemoje LSMUSIS. Atsiskaitymo formos spausdinti nereikia. Jei atsiskaitymo formoje nematote žymos, kad įsiskolinimų neturite Jums reikia kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Dėl atsiskaitymo su Bibliotekos ir informacijos centru kreiptis į Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėją Antaniną Apanavičiūtę, antanina.apanaviciute@lsmu.lt, tel. +370 37 396 044.

Dėl atsiskaitymo su Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnyba kreiptis:

 • Medicinos krypties gydytojams rezidentams – į vyresniąją buhalterę Asta Vinčaitę, asta.vincaite@lsmu.lt, tel. +370 37 395 800.
 • Odontolagijos krypties gydytojams rezidentams – į vyresniąją buhalterę Žanetą Jodikaitienę, zaneta.jodikaitiene@lsmu.lt, tel. +370 37 395 800.
Pažymų užsakymas ir prašymų teikimas

Universitete įdiegta elektroninė pažymų užsakymo sistema. Pažymas apie rezidentūros studijas, rezidentūros studijų metu baigtus ciklus galite užsisakyti universiteto studijų informacinėje sistemoje www.lsmusis.lsmuni.lt

Visi gydytojai rezidentai prieš vykstant į konferencijas/stažuotes užsienyje, keičiant pavardę ar išeinant nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogas reikiamus prašymus ir dokumentus turi pateikti tiek rezidentūros studijų bazei, tiek ir Podiplominių studijų centrui.

Prisijungę prie asmeninės LSMUSIS paskyros pasirinkite:

 • Prašymai
 • Studijos
 • Pateikti naują prašymą

Nurodykite:

 • Reikalingos pažymos tipą (pažyma apie studijas (nurodoma rezidentūros programa, trukmė, finansavimo tipas) arba pažyma apie baigtus ciklus),
 • Kalbą,
 • Popierinis ar elektroninis pažymos variantas Jums reikalingas. Elektroninis pažymos variantas bus įkeltas į LSMUSIS sistemą ir atsiųstas Jums universiteto suteiktu elektroninio pašto adresu. Popierinį pažymos variantą galėsite atsiimti atvykę į Podiplominių studijų centrą (pažymos saugomos 1 mėnesį nuo jų parengimo dienos).

SVARBU! Užsisakydami pažymą būtinai nurodykite pilną ir tikslų adresatą kam pažyma turi būti skirta. Nenaudokite trumpinių, adresatą pateikite naudininko linksnyje (kam?)

Prisijungę prie asmeninės LSMUSIS paskyros pasirinkite:

 • Prašymai
 • Asmens duomenys
 • Pateikti naują prašymą
 • Pasirenkite prašymo tipą (dėl akademinių atostogų pratęsimo, dėl grįžimo iš akademinių atostogų)
 • Jei sistema prašo, pridėkite lydintį dokumentą
 • Spaudžiame “Išsaugoti” ir “pateikti”
Kontaktinis asmuo
Birutė Gaulienė
Podiplominių studijų centro vyriausioji specialistė
Aktualūs dokumentai