Vyksta išankstinis priėmimas
Plačiau

Studijų aprašas

Pirmosios pakopos universitetinės studijos suteikia atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnį arba bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją.

Platus studijų programų pasirinkimas, unikalūs mokymo metodai, stiprus praktinis parengimas. Laukia daugybė praktikos valandų laboratorijose, klinikose ar unikaliose auditorijose. Įgudę dirbti su naujausia įranga, įgiję įvairios sudėtingų atvejų patirties, mokęsi vadovaujant patyrusiems praktikuojantiems specialistams, savo sričių autoritetams, dauguma LSMU absolventų puikiai parengiami savarankiškai dirbti iš karto po studijų. Bakalauro laipsnį įgiję LSMU absolventai itin paklausūs darbo rinkoje: pirmaisiais metais po baigimo įsidarbina per 80 proc. baigusiųjų, jų pasirengimą palankiai vertina darbdaviai.

Išsamiau apie priėmimą

Priėmimo etapai ir datos
Išankstinis institucinis priėmimas2024-03-18 – 2024-05-15
Bendrasis priėmimas2024-06-01 – 2024-08-22
Papildomas institucinis priėmimas2024-08-26 – 2024-08-28

Priėmimo taisyklės

2024 m. priėmimo taisyklės

Išankstinio priėmimo sąlygos:

Išankstinis priėmimas įgysiantiems brandos atestatą 2024 m.

Abituriente, jeigu  dar neturi atestato ir planuoji studijuoti Mediciną, Odontologiją, Veterinarinę mediciną gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje. Pokalbis vertinamas nuo 0 iki 1,5 balo.

Jeigu apsisprendei, Tau reikia:

1. Pasirinkti pageidaujamą vientisųjų arba bakalauro studijų programą.

2. Prisijungus prie Priėmimo sistemos pateikti prašymą ir įkelti:

 • gyvenimo aprašymą (pagal „Europass CV formą);
 • dokumento, įrodančio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos baigimą, kopija (jeigu baigta programa);
 • kitus pasiekimus patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turite).

3. Stojantieji į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos studijų programas gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje.  Pokalbis vertinamas nuo 0 iki 1,5 balo. Daugiau informacijos apie motyvacijos vertinimo poklabį rasite čia.

Išankstinis priėmimas turintiems brandos atestatą

Priėmimas vykdomas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas.

Jeigu apsisprendei, Tau reikia:

1. Pasirinkti pageidaujamą vientisųjų arba bakalauro studijų programą.

2. Prisijungus prie Priėmimo sistemos pateikti prašymą ir įkelti:

 • brandos atestato ir jo priedo kopijas;
 • pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu kopiją;
 • pasiekimus patvirtinančių dokumentų kopijas (jei turite).

3. Stojantieji į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos studijų programas gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje.  Pokalbis vertinamas nuo 0 iki 1,5 balo. Daugiau informacijos apie motyvacijos vertinimo poklabį rasite čia.

Bakalauro studijų kaina
Studijų programaMetinė studijų kaina (EUR)
Akušerija (NL)3836
Burnos higiena (NL)3836
Ergoterapija (NL)3836
Gyvūnų mokslas  (NL)3836
Gyvūnų mokslas  (I)2557
Gyvūno ir žmogaus sąveika  (NL)3836
Gyvūno ir žmogaus sąveika  (I)2557
Kineziterapija (NL)3836
Medicininė ir veterinarinė genetika (NL)3850
Medicininė ir veterinarinė biochemija (NL)3850
Maisto sauga (NL)3836
Maisto sauga (NL)3836
Slauga (NL)3836
Sveikatos psichologija (NL)3836
Visuomenės sveikata (NL)3836
Santrumpos: NL  – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma.
Registracijos studijoms įmoka

Registracijos studijoms įmoka – 50,00 EUR.
Įmoka mokama pasirašant studijų sutartį.

Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;
Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;
Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174 ir stojančiojo vardą, pavardę.

Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:

 1. Asmenys, ne vyresni kaip 25 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs bei asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
 2. Asmenys turintys negalią ir 45 proc. ar mažesnį dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) lygį.
  Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą
  Pastabos:
  Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti pats stojantysis arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Nusprendus nebedalyvauti priėmime ar nutraukus studijų sutartį, sumokėta įmoka negrąžinama.

Prašymų pildymas ir sutarčių pasirašymas
Pildyti

STUDIJŲ APLINKA

LSMU studijos vyksta moderniose auditorijose, atnaujintose laboratorijose, sukurtos stiprios praktikos bazės, praktinių įgūdžių mokoma pasitelkus šiuolaikišką simuliacinę įrangą.

apgyvendinimas

LSMU studentai turi galimybę apsigyventi viename iš universitetui priklausančių bendrabučių. Bendrabučiai įsikūrę strategiškai patogiose vietose, netoli nuo universiteto padalinių, šalia yra autobusų ir troleibusų stotelės, parduotuvės bei įvairios pramogų vietos.

Studentų
bendrabučiai
9

Akademinių mainų programos Studijoms ir praktikai

Pagal ERASMUS+ ir kitas akademinių mainų programas galėsite išvykti studijuoti ar atlikti praktiką užsienio šalių universitetuose.

>50
šalių
>220
universitetų
~400
išvykstančių studentų kasmet
3–12
mėnesių studijų trukmė
2–12
mėnesių praktikos trukmė
Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.